Kontrola składników odżywczych

Reef BioFuel

Źródło węgla do szybkiej i naturalnej redukcji fosforanów i azotanów w zbiornikach morskich i rafowych.

Informacje ogólne

  • Pomaga utrzymać zrównoważoną zawartość nutrientów w akwarium morskim poprzez przyspieszenie tempa wzrostu i rozwoju mikrobów, zwiększenie stopnia redukcji fosforanów i przyspieszenie procesów denitryfikacyjnych. Działanie to jest szczególnie korzystne w przypadku akwariów zamieszkiwanych przez duże ilości dobrze odżywionych organizmów.
  • Stanowi całkowicie bezpieczną, niepalną i właściwą z biologicznego punktu widzenia alternatywę dla metody pobudzania aktywności i rozwoju bakterii opartej na dodawaniu wódki lub alkoholu etylowego do zbiornika.
  • Korzystnie w sposób pośredni wpływa na rozwój koralowców i bezkręgowców żywiących się zawiesiną – stymuluje rozwój bakterii planktonowych będących niezwykle ważnym źródłem pożywienia tych organizmów.
  • Wspiera ekspansję polipów u wszystkich koralowców.
  • Pomaga przyspieszyć filtrację biologiczną w nowo założonych akwariach.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Koncepcja filtracji biologicznej w swej prostocie opiera się na wykorzystaniu organizmów żywych do usunięcia niepożądanych substancji z wody poprzez zachodzące u nich w sposób naturalny procesy oddychania oraz procesy metaboliczne. Taki rodzaj filtracji zachodzi w każdym systemie akwariowym, który zamieszkują organizmy żywe. I choć mikroby (np. różnego rodzaju bakterie) są prawdopodobnie odpowiedzialne za większość procesów związanych z remineralizacją składników odżywczych, badania oceanograficzne wykazały, że bakterie planktonowe (bakterioplankton) są w stanie przyswoić do nowej biomasy nawet 90% rozpuszczonego węgla organicznego obecnego w wodzie morskiej.

Opisane powyżej przyswajanie składników odżywczych pozwala jednocześnie usunąć obecny w wodzie azot (w postaci amoniaku, azotanów i azotynów) oraz fosfor (w postaci fosforanów). Bakterioplankton jest więc niezwykle skutecznym pochłaniaczem materiału organicznego rozpuszczonego w wodzie, który z drugiej strony może stanowić również pożywkę dla rozwoju takich organizmów jak sinice czy glony nitkowate w akwariach.

Bakterioplankton stanowi również bardzo ważne źródło pożywienia dla organizmów, które potrafią wychwycić go bezpośrednio z wody. Pod pewnymi względami wykorzystywanie mikrobów do regulowania ilości rozpuszczonych w wodzie substancji organicznych i następnie stałe usuwanie tychże mikrobów ze zbiornika poprzez stosowanie odpieniacza białek i wskutek zachodzących procesów żywieniowych u koralowców, małży, rurówek, osłonic, gąbek i organizmów im pokrewnych, jest efektywnym sposobem prowadzenia gospodarki zarządzania składnikami odżywczymi w zbiorniku.

Co więcej, stosowanie powyższej metody jest korzystne dla zdrowia bezkręgowców żywiących się pokarmem w postaci zawiesiny (wspiera ekspansję polipów u wielu koralowców) oraz poprawia jakość wody w akwarium. Do zaistnienia całego procesu niezbędnym jest, aby stosowany węgiel posiadał odpowiednio przyswajalną formę. W akwariach, w których obserwuje się tendencję do wzrostu stężenia fosforanów i azotanów, odpowiednie źródło węgla może zostać szybko wyczerpane.

Preparat Reef BioFuel stanowi łatwo przyswajalne źródło węgla zapewniające skuteczną i wydajną remineralizację składników odżywczych w akwarium.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Głównym celem stosowania preparatu Reef BioFuel jest zapewnienie bakteriom planktonowym źródła węgla organicznego, dzięki czemu mogą one przyswoić do nowej biomasy obecne w wodzie fosforany i azotany (tzn. usunąć te związki z wody) i uniemożliwić ich pobór przez sinice i glony). Powstała w ten sposób biomasa bakterioplanktonu jest następnie usuwana z akwarium poprzez stosowanie odpieniacza białek i wskutek zachodzących procesów żywieniowych u bezkręgowców żywiących się zawiesiną, tj. koralowców, małży, rurówek, osłonic, gąbek i organizmów im pokrewnych.

Stosowanie preparatu pozwala więc na utrzymanie dobrej jakości wody, zapewnienie źródła pożywienia dla wielu organizmów zamieszkujących akwarium oraz bezpośrednie usunięcie ze zbiornika, poprzez proces odpieniania białek, dużej ilości przyswojonych składników odżywczych.

Nie używać preparatu w akwariach, w których nie zachodzi aktywny i skuteczny proces odpieniania białek. Po dodaniu preparatu Reef BioFuel do akwarium opcjonalnie wyłączyć odpieniacz białek na okres 2-6 godzin, co umożliwi zaistnienie procesów poboru i przyswajania składników odżywczych z wody. Po tym czasie, uruchomić ponownie odpieniacz. W celu ułatwienia i zwiększenia skuteczności odpieniania białek i dawkowania preparatu, zaleca się stosowanie regulatora czasowego i automatycznego systemu dozowania. Preparat skutecznie spełnia swą rolę również w przypadku nie wyłączenia odpieniacza białek.

Nadmierna dawka preparatu Reef BioFuel nie zwiększy w znaczący sposób ani jego skuteczności, ani tempa działania. Co więcej, stosowanie niezgodne z zaleceniami może mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w zbiorniku. Przedstawione tu zalecenia zostały stworzone w oparciu o kompleksowe badania i w większości przypadków przynoszą najlepsze możliwe rezultaty. Dawkowanie preparatu należy indywidualnie dopasować względem postrzeganych korzyści oraz szybkości pojawiania się składników odżywczych w wodzie.

Systemy o średniej i wysokiej zawartości składników odżywczych: Stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na 189,3 l wody akwariowej dziennie (tj. około 2 krople preparatu na 3,8 l wody akwariowej dziennie).

Monitorować stężenie fosforanów i azotanów w wodzie za pomocą dokładnych testów. Ilość fosforanów i azotanów staje się niewykrywalna (lub niemalże niewykrywalna), gdy zachowana zostanie równowaga pomiędzy szybkością wprowadzania i przyswajania składników odżywczych. Po osiągnięciu równowagi bilansu składników odżywczych w akwarium, należy przejść na dozowanie przeznaczone dla zbiorników o niskim stężeniu nutrientów (szczegóły poniżej).
Systemy o niskim stężeniu nutrientów: Stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na 378,5 l wody akwariowej dziennie (tj. 1 kroplę preparatu na 3,8 l wody akwariowej dziennie). Po pewnym czasie, zmniejszenie dawki i/lub obniżenie częstotliwości dawkowania nawet o połowę może okazać się wystarczające, aby utrzymać niski poziom nutrientów w zbiorniku.

Przy zmianie filtracji biologicznej lub podczas zwiększenia obciążenia biologicznego w zbiorniku, przyjąć dawkowanie na poziomie 1 kropli preparatu na ok. 189 l wody, raz dziennie, przez okres jednego tygodnia. Następnie wrócić do poprzednio stosowanego dawkowania dla akwarium o niskim stężeniu nutrientów.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, opatentowana mieszanka związków z węglem organicznym (o wysokiej klasie czystości ACS Reagent-grade)

Close