Kontrola składników odżywczych

NeoZeo

Selektywne medium zeolitowe do stosowania w reaktorach na media filtracyjne w akwariach rafowych.

Informacje ogólne

  • Unikalne medium zeolitowe do selektywnego usuwania rozpuszczonych w wodzie związków organicznych poprzez absorpcję jonów i molekuł, a także w oparciu o pasywny pobór substancji organicznych przez pożyteczne mikroby zasiedlające medium. Znacząco poprawia jakość wody i zapewnia ważne źródło pożywienia w postaci bakterioplanktonu dla korali i innych organizmów żywiących się pokarmem w formie zawiesiny.
  • Stosowany wraz z preparatem MicrōBacter7 i Reef BioFuel pomaga ustanowić filtrację biologiczną w akwarium oraz utrzymać ultraniskie stężenie nutrientów, tworząc w ten sposób środowisko sprzyjające poprawie wybarwienia korali bez udziału pigmentów pochodzących od zooksantelli.
  • Zapewnia powierzchnię pod kolonizację dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy nitryfikacyjne i denitryfikacyjne oraz rozkład odpadów pochodzenia organicznego w akwariach morskich.

Dostępne opakowania

  • 1 kg
  • 4,5 kg
  • 11 kg

Informacje szczegółowe

Zeolity to naturalnie występujące minerały, które posiadają specyficzne właściwości związane z wymianą jonów. Zasadniczo wymianie podlegają jony o takim samym ładunku pochodzące z otaczającego minerały medium, w tym przypadku wody akwariowej. NēoZeo to mieszanka zeolitów, które selektywnie usuwają obecny w wodzie morskiej amon i niektóre kationy jednowartościowe (pozostawiając dwuwartościowe kationy wapnia, magnezu, strontu i różnych mikroelementów i pierwiastków śladowych), w przeważającej większości powodując ich wymianę na jony potasu. Co więcej, NēoZeo zapewnia dużą powierzchnię użytkową pod kolonizację odpowiednimi mikroorganizmami remineralizującymi składniki odżywcze w wodzie (takimi jak te, zawarte w preparacie MicrōBacter7), dzięki czemu powoduje zmniejszenie stężenia rozpuszczonych w wodzie substancji organicznych. W rezultacie, medium NēoZeo znacząco poprawia jakości wody w akwarium. Ostatecznym powodem stosowania NēoZeo jest utrzymanie równowagi pomiędzy ilością nutrientów pojawiających się w akwarium a ilością nutrientów z niego usuwanych/pobieranych. Należy pamiętać, że poziom równowagi jest inny dla każdego akwarium, a sam proces stabilizacji może być czasochłonny. Nagrodą za zainwestowanie czasu w osiągnięcie wspomnianej równowagi (przy zachowaniu optymalnych parametrów wody i oświetlenia) jest niezwykle efektowne wybarwienie korali. Wielkość poboru nutrientów, jaką można osiągnąć za pomocą tej metody, często przewyższa ilość nutrientów wprowadzanych do zbiornika, zwłaszcza w tych akwariach, w których organizmy są rzadziej karmione. Utrzymanie zdolnej do przetrwania populacji mikroorganizmów osiedlonej na medium NēoZeo wymaga regularnego stosowania odpowiedniego źródła węgla. Rozwiązaniem tej kwestii jest użycie preparatu Reef BioFuel, który dostarcza wydajnego źródła węgla organicznego, a przy tym nie zanieczyszcza zbiornika. Po ustanowieniu filtracji biologicznej, zaleca się sporadyczne stosowanie preparatu MicrōBacter7 w celu uzupełniania mikroorganizmów, które zostały wchłonięte do wody (stały się częścią planktonu dostępnego dla korali, gąbek i innych bezkręgowców żywiących się zawiesiną) podczas standardowych zakłóceń pracy medium oraz podczas wymiany jego fragmentów.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym umieszczeniem materiału filtracyjnego w akwarium należy go wypłukać w świeżej wodzie. Należy pamiętać, że medium NēoZeo jest niezwykle skutecznym adsorbentem amonu, w związku z czym te koralowce, które przyzwyczaiły się do (i jednocześnie uzależniły od) obecności amonu w wodzie, prawdopodobnie zareagują negatywnie na gwałtowne usunięcie jonów amonowych z akwarium. Powyższy problem pojawia się głównie w akwariach, które funkcjonują od wielu lat. Zbiorniki, w których od samego początku stosowany jest system NēoZeo, o wiele rzadziej doświadczają tego typu kłopotów. Przedstawione tu zalecenia zostały stworzone w oparciu o kompleksowe badania i w większości przypadków przynoszą najlepsze możliwe rezultaty.

  1. i 2. tydzień:Każdego tygodnia umieszczać medium NēoZeo w odpowiednim reaktorze na media filtracyjne w proporcjach 200 g materiału NēoZeo na każde 378,5 l wody w całym akwarium. Ustawić przepływ wody przez reaktor na poziomie 94,6 l/h. Stosować 5 ml preparatu MicrōBacter7 na 378,5 l wody dziennie.
  2. i 4. tydzień:Każdego tygodnia dodać kolejne 200 g materiału NēoZeo tygodniowo na każde 378,5 l wody w całym akwarium. Umieścić medium w odpowiednim reaktorze na media filtracyjne i zwiększyć przepływ wody przez reaktor do poziomu 189,3 l/h. Stosować po 2,5 ml preparatu MicrōBacter7 i Reef BioFuel na 378,5 l wody dziennie.
  3. tydzień:Dodać kolejne 200 g materiału NēoZeo na każde 378,5 l wody w całym akwarium. Umieścić medium w odpowiednim reaktorze na media filtracyjne i zwiększyć przepływ wody przez reaktor do poziomu 378,5 l/h. Stosować po 2,5 ml preparatu MicrōBacter7 i Reef BioFuel na 378,5 l wody dziennie.

Po 5 tygodniach stosowania medium należy dokonać zmiany wielkości dawki preparatów MicrōBacter7 i Reef BioFuel, tzn. dostosować ją względem wyglądu zbiornika i jego mieszkańców oraz w zależności od parametrów wody. Dodatkowe informacje na temat stosowania powyższych preparatów suplementacyjnych dostępne są na ich etykietach. Raz na sześć tygodni zaleca się podmianę 25% medium NēoZeo i zastosowanie po 2,5 ml preparatów MicrōBacter7 i Reef BioFuel na 378,5 l wody akwariowej, raz dziennie, przez siedem dni. Po tym czasie należy wrócić do zwykłego harmonogramu dawkowania preparatów.

Z uwagi na dużą porowatość materiału NēoZeo i szybkość z jaką jest on kolonizowany przez mikroby, część powierzchni medium może z czasem ulec zapchaniu latentnymi substancjami organicznymi i biomasą mikrobiologiczną. W takim wypadku należy delikatnie oderwać tę część zużytego materiału filtracyjnego (szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania powinny być dołączone do reaktora) i/lub na krótko zwiększyć wielkość przepływu wody przez reaktor w celu wypłukania substancji zapychających medium. Materiał filtracyjny ulega uszczupleniu wskutek występowania procesów żywieniowych u różnych organizmów w akwarium oraz działania odpieniacza białek i filtracji mechanicznej.

Uwaga: W celu otrzymania 18-stronnicowej instrukcji na temat stosowania metody NēoZeo, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Brightwell Aquatics..

Close