Kontrola składników odżywczych

MicroBacter CWM

Kompletna formuła zawierająca biokultury bakterii dla akwariów morskich strefy umiarkowanej.

Informacje ogólne

  • Preparat stworzony specjalnie z myślą o akwariach morskich strefy umiarkowanej („zimnowodnych”).
  • 2-fazowa mieszanina mikrobów i enzymów opracowana z myślą o ustanowieniu i utrzymaniu filtracji biologicznej.
  • Przyspiesza tempo procesów nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych, a także redukuje ilość nierozpuszczonych substancji (zawiesin) i rozpuszczonych substancji oraz cząstek organicznych obecnych w akwariach morskich strefy umiarkowanej o temperaturze do ok. 4°C.
  • Korzyści ze stosowania preparatu MicroBacter CWM w akwariach morskich strefy umiarkowanej: niemalże natychmiastowa redukcja stężenia węgla organicznego, amoniaku, azotynów, azotanów i fosforanów; rozkład niezjedzonych/niestrawionych resztek jedzenia, wydalin, detrytusuoraz innych niewidocznych substancji organicznych, co bezpośrednio przekłada się na czystsze i zdrowsze podłoże w akwarium (bez potrzeby dokonywania manualnego czyszczenia podłoża lub ingerencji w jego strukturę); przekształcanie związków organicznych w nutrienty wspierające rozwój organizmów fotosyntezujących (np. zooksantelli czy makro- i mikroalg); znacząca redukcja ilości wytwarzanego siarkowodoru w zbiorniku; zwiększenie stężenia rozpuszczonego w wodzie tlenu; ograniczenie dostępności obecnych w zbiorniku fosforanów, przez co nie są one przyswajane przez niepożądane algi i sinice; poprawa przejrzystości wody w akwarium.
  • Znajdujące się w preparacie biokultury bakterii przebywają w stanie tzw. anabiozy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie maksymalnej trwałości produktu.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

W każdym środowisku morskim stężenie zawiesin i rozpuszczonych substancji i cząsteczek organicznych może mieć znaczący wpływ na ogólny wygląd zbiornika oraz na zdrowie mieszkających w nim organizmów. Środowiska morskie, w których ilość nutrientów jest stosunkowo niska (czyli zasadniczo tam, gdzie nie ma zanieczyszczeń na bazie związków azotu, fosforu i węgla), charakteryzują się dużą przejrzystością wody, brakiem niepożądanych zapachów oraz nieobecnością mikroalg i sinic. Akwaria, w których stężenie nutrientów w wodzie jest stosunkowo wysokie, charakteryzują się zgoła odmiennymi, niepożądanymi cechami, takimi jak nieestetyczny wygląd zbiornika oraz trudność w utrzymaniu jego mieszkańców w należytym zdrowiu.

Preparat MicroBacter CWM firmy Brightwell Aquatics to starannie wyselekcjonowany kompleks niezwykle skutecznych mikrobów i enzymów, które niemalże natychmiastowo redukują stężenie organicznych związków azotu, amoniaku, azotynów, azotanów, fosforanów i węgla organicznego w zimnowodnym ekosystemie morskim. Preparat zauważalnie poprawia jakość wody w zbiorniku, co przekłada się na lepsze zdrowie organizmów, które w nim żyją. Nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, jednakże trzymanie go w chłodnym, zacienionym miejscu pozwala na dłużej zachować jego właściwości i zwiększyć jego trwałość.

Instrukcja użycia

Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed dodaniem do akwarium, w czystym naczyniu wymieszać odpowiednią ilość preparatu MicroBacter CWM (szczegóły poniżej) z 250 ml wody akwariowej. W przypadku nabierania i dozowania preparatu MicroBacter CWM za pomocą pipety, przed każdym pobraniem preparatu bezpośrednio z butelki, pipetę należy bezwzględnie wypłukać świeżą wodą. Pozwoli to zapobiec zanieczyszczeniu produktu. Najlepsze rezultaty osiąga się po dodaniu roztworu bezpośrednio do zewnętrznego systemu filtracji biologicznej (jeśli takowy jest). Nie wlewać produktu do otworów wlotowych pompy w akwarium. Dla uzyskania najlepszych efektów zużyć produkt w ciągu 1 roku od zakupu. Po zastosowaniu preparatu wyłączyć na 4 h odpieniacz białek i sterylizator UV. W akwariach o dużym stężeniu nutrientów poprawa klarowności wody jest zazwyczaj zauważalna już w ciągu pierwszych 60 min od momentu zastosowania preparatu.

Ustanawianie filtracji biologicznej w nowych akwariach: Przy temperaturze wody ok. 18°C, stosować 5ml preparatu (jedną nakrętkę od butelki o pojemności 250/500 ml lub pół nakrętki od butelki o pojemności 2 l) na każde 75,7 l wody akwariowej, raz dziennie, przez pierwsze 2 tygodnie. Każdy spadek temperatury wody o ok. 2,8°C niesie za sobą konieczność zwiększenia dawki preparatu o 2,5 ml na każde 75,7 l wody akwariowej.

Dawkowanie regularne: codzienne dawkowanie preparatu pomaga zachować trwałą stabilizację stężenia składników odżywczych obecnych w systemie akwariowym. Przy temperaturze wody ok. 18°C zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu od dziennej dawki w wysokości 1 ml preparatu na 75,7 l wody akwariowej i monitorowanie poziomów stężeń amoniaku, azotanów i fosforanów w wodzie. Przy każdym spadku temperatury wody akwariowej o ok. 2,8°C zwiększać dawkę preparatu o 0,5 ml na każde 75,7 l wody. Jeśli w pewnym momencie stężenia nutrientów zaczną przekraczać pożądane poziomy należy najpierw zwiększyć dzienną dawkę preparatu o 0,25 ml i stosować go w taki sposób do momentu osiągnięcia stabilizacji, a następnie obniżyć dawkę do pożądanej wielkości i dozować preparat w celu bieżącego utrzymania stabilnych poziomów nutrientów w zbiorniku. Jeśli stężenie azotanów w wodzie wzrasta w sposób niekontrolowany i żadna ilość preparatu MicrōBacterCWM nie jest w stanie zahamować tego wzrostu, może to oznaczać, że nastąpiło zatrzymanie absorpcji składników mikrobiologicznych wskutek działania węgla organicznego. W takim wypadku obok preparatu MicroBacter CWM, należy zastosować również preparat BioFuelCWM (wedle instrukcji podanych na etykiecie), stale monitorując stężenie azotanów w wodzie i dokonując, jeśli to konieczne, korekty dawek obu preparatów.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

woda oczyszczona, opatentowany kompleks naturalnych enzymów i niepatogennych, pożytecznych mikroorganizmów.

Close