Kontrola składników odżywczych

BioFuel CWM

Łatwo przyswajalne źródło węgla do naturalnej redukcji fosforanów i azotanów w zbiornikach morskich o umiarkowanej temperaturze.

Informacje ogólne

  • Preparat stworzony specjalnie z myślą o umiarkowanych („zimnowodnych”) akwariach morskich.
  • Formuła łącząca w sobie bezcukrowe i bezalkoholowe źródła węgla pochodzenia organicznego. Znacząco wpływa na pobudzenie procesów oddychania komórkowego w celu wzmocnienia zdolności pobierania składników pokarmowych przez mikroby obecne w systemie, co skutkuje naturalnym obniżeniem ilości fosforanów i azotanów w wodzie.
  • Produkt całkowicie bezpieczny i przyjazny dla środowiska ˗ niepalna alternatywa dla stosowania wódki lub alkoholu etylowego. Preparat nie oparty na aldehydach.
  • W sposób pośredni korzystnie wpływa na rozwój koralowców i bezkręgowców żywiących się zawiesiną ˗ pobudza i wzmaga czynności reprodukcyjne bakterii planktonowych będących niezwykle ważnym źródłem pożywienia tych organizmów.
  • Wspiera ekspansję polipów u koralowców, ukwiałów oraz organizmów im pokrewnych.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Koncepcja filtracji biologicznej w swej prostocie opiera się na wykorzystaniu organizmów żywych do usunięcia niepożądanych substancji z systemów wodnych poprzez zachodzące u nich w sposób naturalny procesy oddychania oraz procesy metaboliczne. Taki rodzaj filtracji zachodzi w każdym systemie akwariowym, który zamieszkują organizmy żywe, chociaż to mikroby (np. różnego rodzaju bakterie) są prawdopodobnie odpowiedzialne za większość procesów związanych z remineralizacją składników odżywczych. Badania oceanograficzne wykazały, że bakterie planktonowe (bakterioplankton) są w stanie przyswoić do nowej biomasy nawet 90% rozpuszczonego węgla organicznego obecnego w wodzie morskiej. Opisane powyżej przyswajanie składników odżywczych pozwala jednocześnie usunąć obecny w wodzie azot (w postaci amoniaku, azotanów i azotynów) oraz fosfor (w postaci fosforanów). Bakterioplankton jest więc niezwykle skutecznym pochłaniaczem materiału organicznego rozpuszczonego w wodzie, ale również może stanowić pożywkę dla rozwoju takich organizmów jak sinice, czy glony nitkowate w akwariach. Do zaistnienia całego procesu niezbędnym jest, aby stosowany węgiel posiadał odpowiednio przyswajalną formę. W akwariach, w których obserwuje się tendencję do zwiększania się stężenia fosforanów i azotanów, odpowiednie źródło węgla może zostać szybko wyczerpane. Preparat BioFuelCWM dostarcza wieloźródłowych i łatwo przyswajalnych zapasów węgla, dzięki czemu zapewnia skuteczną i wydajną remineralizację składników odżywczych w wodzie. Został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w akwariach morskich o umiarkowanej temperaturze, charakteryzujących się często wysokim zagęszczeniem składników pokarmowych z uwagi na specyfikę panujących tam wymagań żywieniowych. Stosowanie preparatu wspiera wzrost biomasy mikrobiologicznej, która ma korzystny wpływ na rozwój bezkręgowców żywiących się zawiesiną, takich jak: koralowce, małże, rurkoczułkowce, osłonice, gąbki oraz organizmy im pokrewne. Dzięki niemu możliwe jest utrzymanie dobrej jakości wody, zapewnienie źródła pożywienia dla wielu organizmów zamieszkujących akwarium oraz bezpośrednie usunięcie dużego odsetku przyswojonych składników pokarmowych z wody poprzez proces odpieniania białek.

Instrukcja użycia

Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. W celu osiągnięcia maksymalnie wysokiego potencjału absorpcji składników odżywczych, zaleca się stosowanie preparatu BioFuelCWM w połączeniu z preparatem MicrōBacterCWM. Akwaria morskie o temperaturze umiarkowanej, w których stosuje się wydajne odpieniacze białek, osiągają lepszy potencjał eksportu składników pokarmowych wskutek ekstrakcji biomasy bakterioplanktonu, aniżeli zbiorniki pozbawione takich systemów odpieniania.

Znaczne przedawkowanie preparatu BioFuelCWM nie zwiększy w znaczący sposób jego skuteczności, ani tempa działania. Co więcej, stosowanie niezgodne z zaleceniami może mieć szkodliwy wpływ na jakość wody. Przedstawione tu zalecenia zostały stworzone w oparciu o kompleksowe badania i w większości przypadków przynoszą najlepsze możliwe rezultaty. Dawkowanie preparatu należy indywidualnie dopasować względem postrzeganych korzyści oraz szybkości pojawiania się składników pokarmowych w wodzie.

W akwariach zamieszkiwanych przez zooksantelle nie należy całkowicie usuwać dających się wykryć azotanów i fosforanów, gdyż może to doprowadzić do ich śmierci. Utrzymywać stężenie azotanów w zakresie od 3 do 5 ppm, a stężenie fosforanów w zakresie od 0,01 do 0,03 ppm.

Systemy o średniej i wysokiej zawartości składników odżywczych: stosować 5 ml preparatu (jedna nakrętka od butelki o pojemności 250 i 500 ml lub pół nakrętki od butelki o pojemności 2 l) na 189,3 l wody akwariowej dziennie. Monitorować stężenie fosforanów i azotanów w wodzie za pomocą dokładnych testów. Ilość fosforanów i azotanów ulega stopniowemu zmniejszeniu, gdy szybkość przyswajania składników odżywczych jest większa od szybkości napływu składników odżywczych do zbiornika oraz gdy początkowo niewidoczny materiał organiczny w akwarium zostanie pomyślnie przetworzony. Po wykonaniu powyższych czynności i osiągnięciu oczekiwanych rezultatów, zmienić sposób dawkowania na dawkowanie podtrzymujące (szczegóły poniżej).

Bieżące dawkowanie podtrzymujące: codzienne dawkowanie preparatu pomaga zachować trwałą stabilizację stężenia składników odżywczych obecnych w systemie akwariowym. Stosować 5 ml preparatu (jedna nakrętka od butelki o pojemności 250 i 500 ml lub pół nakrętki od butelki o pojemności 2 l) na 378,5 l wody akwariowej dziennie. Po pewnym czasie zmniejszenie dawki i/lub obniżenie częstotliwości dawkowania nawet o połowę może okazać się wystarczające, aby utrzymać niski poziom składników odżywczych w zbiorniku. W czasie dokonywania zmian w filtracji biologicznej lub podczas zwiększenia obciążenia biologicznego w zbiorniku, przyjąć dawkowanie na poziomie 1 kropli preparatu na ok. 190 l wody dziennie przez okres jednego tygodnia. Następnie wrócić do poprzednio stosowanego dawkowania.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, opatentowana mieszanka związków z węglem organicznym (o wysokiej klasie czystości ACS-grade).

Close