Kontrola składników odżywczych

FaStart-F

Zbilansowane źródło składników odżywczych do ustanowienia i utrzymania filtracji biologicznej w akwariach słodkowodnych.

Informacje ogólne

  • Preparat stworzony specjalnie z myślą o słodkowodnych akwariach biotopowych, wielogatunkowych i roślinnych.
  • Stosowany wraz z preparatem FlorinBacter pozwala ustanowić i rozwinąć filtrację biologiczną poprzez  dostarczenie niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich formach i proporcjach.
  • Skuteczny i zarazem etyczny ‒ wspiera rozwój mikrobów bez konieczności dostarczania składników odżywczych w postaci pokarmu dla ryb (często bogatego w oporne na rozkład związki organiczne) lub narażania na utratę życia lub zdrowia tzw. „ryb startowych”.
  • Bardzo mocno przyspiesza czas potrzebny do uruchomienia akwarium, dzięki czemu możliwe jest jeszcze szybsze, bezpieczne umieszczenie w nim organizmów żywych.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Ustanowienie w nowym akwarium filtracji biologicznej, która ma szansę powodzenia, wymaga nie tylko obecności odpowiednich mikroorganizmów, ale także określonych składników odżywczych we właściwych proporcjach. Długofalowe utrzymanie systemu filtracji biologicznej wymaga, aby mikroorganizmy miały stałą i niezakłóconą możliwość przyswajania niezbędnych nutrientów. Wykorzystywanie ryb startowych czy pokarmu dla ryb jako źródła składników odżywczych w tego typu akwariach jest niepolecaną praktyką.

Po pierwsze, takie rozwiązanie stanowi ryzyko, że ryby te mogą ulec zatruciu toksycznymi stężeniami nutrientów obecnych w wodzie ‒ zresztą, charakterystycznymi dla niedojrzałych biologicznie akwariów.

Po drugie, stwarza potencjalne problemy na przyszłość, jeśli okaże się, że osobnik startowy jest agresywny i terroryzuje swym zachowaniem nowe osobniki lub niszczy dekoracje i elementy wystroju zbiornika.

Po trzecie, takie postępowanie prowadzi do zanieczyszczenia systemu dużymi, zawieszonymi w wodzie cząsteczkami i rozpuszczonymi w niej substancjami organicznymi, co może prowadzić do rozwoju sinic i/lub glonów nitkowatych. Preparat FaStart-F jest doskonałym rozwiązaniem powyższych problemów. Umożliwia szybkie zasiedlenie się pożytecznych mikroorganizmów w akwarium w celu ustanowienia filtracji biologicznej oraz pozwala utrzymać stałą populację bakterii przy zmiennym obciążeniu biologicznym zbiornika. W rezultacie zapewnia stabilną wielkość poboru składników odżywczych w akwarium. Stała wielkość stężenia składników odżywczych w wodzie, która zawiera się w odpowiednim przedziale, przekłada się na lepszą kondycję zdrowotną i lepsze wybarwienie organizmów zamieszkujących zbiornik.

Preparat nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych.

Utrzymywanie preparatu wolnego od zanieczyszczeń pozwala bezterminowo zachować jego właściwości. Tymczasowe zamrożenie produktu nie ma wpływu na jego właściwości.

Instrukcja użycia

Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. Preparat FaStart-F może być stosowany w każdym dojrzałym biologicznie akwarium słodkowodnym, jednakże jego głównym przeznaczeniem jest stosowanie w zbiornikach, w których dozuje się preparat FlorinBacter. Największą zdolność filtracyjną oraz stabilność filtracji biologicznej uzyskuje się poprzez jednoczesne stosowanie preparatów FaStart-F i FlorinBacter, zgodnie z poniższymi wskazaniami. Znaczne przedawkowanie preparatu FaStart-F nie zwiększy w znaczący sposób ani jego skuteczności, ani tempa działania. Co więcej, stosowanie niezgodne z zaleceniami może mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w zbiorniku.

Akwaria słodkowodne, w których stosuje się wydajne filtry mechaniczne, osiągają lepszy potencjał eksportu składników odżywczych poprzez ekstrakcję biomasy bakterioplanktonu. W akwariach, w których występują organizmy fotosyntezujące (np. wysokie rośliny) nie należy całkowicie usuwać azotanów i fosforanów z wody, gdyż może to z dużą dozą prawdopodobieństwa doprowadzić do śmierci tych organizmów. Przed umieszczeniem w zbiorniku żywych mikroorganizmów, należy upewnić się, że temperatura, pH, zasadowość i pozostałe parametry chemiczne wody znajdują się na odpowiednim poziomie.

Ustanawianie filtracji biologicznej w nowych akwariach: Stosować 5ml preparatu (jedną nakrętkę od butelki o pojemności 250/500 ml lub pół nakrętki od butelki o pojemności 2 l) na każde 75,7 l wody akwariowej. Pozostawić na co najmniej 1 h w celu umożliwienia swobodnej cyrkulacji preparatu w akwarium. Za pomocą dokładnych testów akwarystycznych, dokonać pomiarów stężenia amoniaku, azotanów i fosforanów w wodzie. Wyniki zanotować. Rozpocząć stosowanie preparatu FlorinBacter według wskazań na etykiecie produktu. Dozować raz dziennie. Dokonywać codziennych pomiarów stężeń składników odżywczych przez pierwsze 2 tygodnie stosowania preparatu. Gdy stężenie amoniaku w wodzie osiągnęło poziom niewykrywalny za pomocą testu akwarystycznego, a stężenie azotanów wynosi poniżej 5 ppm, jest to znak, że w akwarium nastąpił proces przemiany cyklicznej.

W dalszych etapie, stosować preparat FaStart-F wedle potrzeb w celu utrzymania stężenia azotanów w przedziale 3 – 5 ppm oraz stężenia fosforanów w przedziale 0,01 ‒ 0,02 ppm. Codzienne dawkowanie preparatu pomaga zachować stabilne stężenie składników odżywczych w akwarium.

Zaleca się rozpoczęcie stosowania produktu od 5 ml preparatu na 378,5 l wody akwariowej i dokonanie ewentualnej późniejszej korekty dawek w zależności od stężenia nutrientów w wodzie. Przy obniżeniu obciążenia biologicznego w akwarium, należy zwiększyć normalną dawkę preparatu o 10% i powrócić do pierwotnego dawkowania po ustabilizowaniu się stężenia składników odżywczych w wodzie.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, opatentowana mieszanka związków na bazie fosforanów, azotu i węgla organicznego o wysokiej klasie czystości USP- i ACS-grade.

Close