Kontrola składników odżywczych

MicroBacter 7

Kompletna formuła zawierająca biokultury bakterii do ustanowienia filtracji biologicznej i natychmiastowej poprawy jakości wody w akwarium.

Informacje ogólne

 • Kompleks niepatogennych bakterii tlenowych i beztlenowych oraz naturalnych enzymów starannie dobranych do ustanowienia filtracji biologicznej w nowych akwariach oraz
  do przyspieszenia procesów nitryfikacyjnych, denitryfikacyjnych i degradacji odpadów pochodzenia organicznego w akwariach morskich i słodkowodnych, poprzez całkowitą remineralizację składników odżywczych.
 • Znajdujące się w preparacie biokultury bakterii przebywają w stanie tzw. anabiozy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie maksymalnej trwałości produktu.
 • Formuła opracowana w oparciu o bardzo szeroki zbiór danych zgromadzonych przez mikrobiologów.

Dostępne pojemności

 • 60 ml
 • 125 ml
 • 1 l

Właściwości preparatu

 1. Szybko redukuje węgiel organiczny, amoniak, azotyny, azotany i fosforany.
  2. Rozkłada niezjedzone/niestrawione resztki pokarmu, wydaliny, detrytus oraz inne niewidoczne substancje organiczne, dzięki czemu podłoże w akwarium jest nie tylko czystsze, ale i zdrowsze.
  3. Przekształca niepożądane związki organiczne w składniki odżywcze, co korzystnie wpływa na rozwój organizmów fotosyntezujących.
  4. Znacząco redukuje ilość wytwarzanego siarkowodoru w zbiorniku.
  5. Zwiększa stężenie rozpuszczonego tlenu w wodzie.
  6. Ogranicza dostępność obecnych w zbiorniku fosforanów, dzięki czemu nie są one przyswajane przez niepożądane algi i sinice.
  7. Poprawia przejrzystość wody w akwarium.

Informacje szczegółowe

W każdym środowisku morskim stężenie zawiesin, rozpuszczonych substancji i cząsteczek organicznych może mieć znaczący wpływ na ogólny wygląd zbiornika oraz na zdrowie mieszkających w nim organizmów. Środowiska morskie, w których ilość nutrientów jest stosunkowo niska (czyli zasadniczo tam, gdzie nie ma zanieczyszczeń na bazie związków azotu, fosforu i węgla), charakteryzują się dużą przejrzystością wody, brakiem niepożądanych zapachów oraz nieobecnością mikroalg i sinic. Akwaria, w których stężenie nutrientów w wodzie jest stosunkowo wysokie, charakteryzują się zgoła odmiennymi, niepożądanymi cechami, takimi jak nieestetyczny wygląd zbiornika oraz trudność w utrzymaniu jego mieszkańców w należytym zdrowiu.

Preparat MicrōBacter7 firmy Brightwell Aquatics to starannie wyselekcjonowany kompleks niezwykle skutecznych mikrobów i enzymów, które niemalże natychmiastowo redukują stężenie organicznych związków azotu, amoniaku, azotynów, azotanów,fosforanów i węgla organicznego w każdym akwarium morskim i słodkowodnym. Preparat zauważalnie poprawia jakość wody w zbiorniku, co przekłada się na lepsze zdrowie organizmów, które w nim żyją.

Preparat MicrōBacter7 nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych, jednakże trzymanie go w chłodnym, zacienionym miejscu pozwala na dłużej zachować jego właściwości i wydłużyć jego okres trwałość.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed dodaniem do akwarium, w czystym naczyniu wymieszać odpowiednią ilość preparatu MicrōBacter7 (szczegóły poniżej) z 250 ml wody akwariowej. W przypadku nabierania i dozowania preparatu MicrōBacter7 za pomocą pipety, przed każdym pobraniem preparatu bezpośrednio z butelki, pipetę należy bezwzględnie wypłukać świeżą wodą. Pozwoli to zapobiec zanieczyszczeniu produktu. Najlepsze rezultaty osiąga się po dodaniu roztworu bezpośrednio do zewnętrznego systemu filtracji biologicznej (jeśli takowy jest). Nie wlewać produktu do otworów wlotowych pompy w akwarium. Dla uzyskania najlepszych efektów, zużyć produkt w ciągu 1 roku od zakupu. Znaczne przedawkowanie preparatu nie zwiększy w znaczący sposób ani jego skuteczności, ani tempa działania. Przedstawione tu zalecenia zostały stworzone w oparciu o kompleksowe badania i w większości przypadków przynoszą najlepsze możliwe rezultaty.
Stosowanie preparatu w zbiornikach o średnim i wysokim stężeniu nutrientów lub w celu ustanowienia filtracji biologicznej w nowych akwariach: Aby skutecznie zmniejszyć stężenie nutrientów i zanieczyszczeń w akwarium morskim lub słodkowodnym, należy stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na każde 94,6 l wody akwariowej (czyli ok. 4 krople preparatu na 3,8 l wody akwariowej) raz dziennie przez pierwsze 2 tygodnie. Działanie preparatu jest najlepiej widoczne właśnie w ciągu pierwszych 14 dni. Po zastosowaniu preparatu wyłączyć na 4 h odpieniacz białek i sterylizator UV. Poprawa klarowności wody jest zazwyczaj zauważalna już w ciągu pierwszych 30 min od momentu zastosowania preparatu. Stosować powyższe instrukcje i zalecenia również dla celów ustanawiania filtracji biologicznej w nowym akwarium. Po redukcji poziomu zanieczyszczeń w akwarium należy przejść na dozowanie przeznaczone dla zbiorników o niskim stężeniu nutrientów (szczegóły poniżej).

Stosowanie preparatu w stabilnych zbiornikach o niskim stężeniu nutrientów: Aby skutecznie utrzymać niskie stężenie nutrientów w akwarium morskim lub słodkowodnym, należy stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na każde 189 l wody akwariowej (czyli ok. 2 krople preparatu na 3,8 l wody akwariowej), nie więcej niż raz na tydzień. Alternatywnie stosować 1 kroplę preparatu na 189 l wody akwariowej (lub 1 kroplę na 94,6 l wody) raz na dwa dni. Po zastosowaniu preparatu wyłączyć na 4 h odpieniacz białek i sterylizator UV. Dawkowanie preparatu można dopasować indywidualnie pod kątem postrzeganych korzyści dla akwarium, jednakże nie jest zalecane przekraczanie dziennej dawki w wysokości 1 kropli preparatu na 37,8 l wody. Po pewnym czasie zmniejszenie dawki i/lub obniżenie częstotliwości dawkowania nawet o połowę może okazać się wystarczające, aby utrzymać niski poziom nutrientów w zbiorniku. Przy zmianie filtracji biologicznej lub podczas zwiększenia obciążenia biologicznego w zbiorniku przyjąć dawkowanie na poziomie 1 kropli preparatu na ok. 94,6 l wody dziennie przez okres jednego tygodnia. Następnie wrócić do poprzednio stosowanego dawkowania dla akwarium o niskim stężeniu nutrientów.

Uwaga:Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

woda oczyszczona, opatentowany kompleks naturalnych enzymów i niepatogennych, pożytecznych mikroorganizmów.

Close