Kontrola składników odżywczych

NeoPhos

Zbilansowane źródło fosforu przeznaczone do akwariów rafowych z niedoborem związków fosforowych i niskim stężeniem składników odżywczych.

Informacje ogólne

 • Preparat NeoPhos stosowany wraz z preparatem MicroBacter7 i preparatem Reef BioFuel lub granulatem Katalyst, umożliwia zaistnienie naturalnych procesów poboru azotu w akwariach charakteryzujących się niską zawartością związków fosforowych, co przekłada się na zmniejszenie stężenia amoniaku, azotynów i azotanów w zbiorniku bez potrzeby stosowania chemicznego medium filtracyjnego czy konieczności zanieczyszczania akwarium substancjami organicznymi zwiększającymi ilość związków fosforowych w wodzie.
 • Zalecany do stosowania wyłącznie przez zaawansowanych akwarystów rafowych prowadzących akwaria o ultraniskiej zawartości składników odżywczych.
 • Może być stosowany z preparatem MicroBacter7, preparatem Reef BioFuel i/lub granulatem Katalyst, a także wraz z preparatem NeoNitro w celu uzyskania pożądanych stężeń składników odżywczych w akwarium rafowym dla lepszego zdrowia i wybarwienia organizmów w nim żyjących.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Dobrze prosperujące akwaria rafowe o niskiej lub ultraniskiej zawartości nutrientów są zależne od zrównoważonego poziomu węgla, azotu i fosforu w wodzie, dzięki czemu pożyteczne mikroby mogą w sprawny sposób usuwać nadmiar latentnych substancji organicznych – odżywiając się nimi i przekształcając je w biomasę mikrobiologiczną. Powiększające się w ten sposób źródło bakterioplanktonu jest z kolei redukowane za pomocą odpieniacza białek i/lub jest wychwytywane przez koralowce oraz inne bezkręgowce żywiące się pokarmem w postaci zawiesiny, doprowadzając do dalszego przetworzenia wcześniej niewidocznych substancji organicznych (odpadów organicznych) w dodatkową biomasę tych organizmów. Nutrienty te są również potrzebne do życia zooksantellom i bezkręgowcom żyjącym z nimi w symbiozie.
Zdolność mikroorganizmów do usuwania składników odżywczych z otoczenia opiera się na obecności odpowiednich źródeł węgla organicznego, azotu i fosforu. Jeśli którykolwiek z tych składników nie będzie w wystarczającym stopniu obecny w wodzie, aktywność mikroorganizmów ulega spowolnieniu, a stężenia pozostałych składników odżywczych wzrastają. Rozwiązaniem powyższego problemu może być zastosowanie odpowiedniego materiału filtracyjnego i obniżenie ilości tych nutrientów, które występują w nadmiarze lub, co zdaje się być lepszym rozwiązaniem, osiągnięcie zrównoważonego bilansu składników odżywczych w wodzie. Nieutrzymywanie odpowiednich stężeń nutrientów w wodzie, bez względu na rodzaj akwarium rafowego, może doprowadzić do bielenia i/lub degradacji tkanek bezkręgowców zooksantellowych.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Uważać, aby nie przedawkować preparatu. Najlepsze rezultaty osiąga się przy równoczesnym stosowaniu preparatu NeoPhos z preparatem MicroBacter7, dozowanego codziennie lub raz na dwa dni.

 1. Określić stężenie azotanów i fosforanów w wodzie za pomocą dokładnych testów akwarystycznych lub odpowiednio skalibrowanych cyfrowych urządzeń pomiarowych. Jeśli stężenie fosforanów w wodzie jest niższe od poziomu wykrywalnego przez test akwarystyczny lub urządzenie pomiarowe, można przystąpić do suplementacji.
 2. Stosować preparat NeoPhos według wskazówek producenta w celu uzyskania stężenia fosforanów na poziomie około 0,02 ppm.
 3. Odczekać 24 godziny. Ponownie zmierzyć stężenie azotanów i fosforanów w wodzie. Jeśli pomiary nie wykazały zmian stężenia, prawdopodobną przyczyną jest niedobór węgla w zbiorniku. Zastosować preparat Reef BioFuel w ilości 1 ml na 94,6 l wody akwariowej. Odczekać 24 godziny, po czym raz jeszcze zmierzyć stężenie azotanów i fosforanów w zbiorniku. Kontynuować dozowanie preparatu Reef BioFuel do momentu aż stężenie azotanów lub fosforanów zacznie zmniejszać się. Będzie to oznaką tego, że ilość wprowadzanego do zbiornika węgla jest zgodna z ilością wprowadzanego fosforu lub azotu.
 4. Jeśli stężenie azotanów w wodzie zmniejsza się bez stosowania preparatu Reef BioFuel lub granulatu Katalyst, stężenie fosforanów również ulegnie zmniejszeniu. W takim wypadku kontynuować stosowanie preparatu NeoPhos w celu utrzymania stężenia fosforanów w wysokości około 0,01-0,02 ppm do momentu, aż stężenie azotanów spadnie do pożądanego poziomu (sugerowany to 3-5 ppm). Po tym czasie stosować preparat NeoPhos wedle potrzeb w celu utrzymania pożądanych stężeń fosforanów i azotanów w akwarium.

Uwaga: Jeśli w którymkolwiek momencie stosowanie preparatu NeoPhos spowoduje długotrwały wzrost stężenia fosforanów, bez zauważalnego, stopniowego spadku wraz ze zwiększeniem stężenia azotanów, prawdopodobnie będzie to oznaką niedoboru węgla w zbiorniku. Zaleca się wówczas zastosowanie preparatu Reef BioFuel lub granulatu Katalyst. W takim wypadku należy kierować się wskazówkami opisanymi w krokach 3 i 4 lub odwiedzić stronę producenta (NeoPhos, zakładka „Technical”). 1 ml preparatu NeoPhos zwiększa stężenie fosforanów w 3,8 l wody o około 1,2 ppm. 1 kropla preparatu aplikowanego za pomocą plastikowej pipety z kulką ochronną (załączona do zestawu) zwiększa stężenie fosforanów w 3,8 l wody o około 0,06 ppm.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, sole fosforowe (formuła chroniona patentem)

Close