Kontrola składników odżywczych

FaStart CWM

Zbilansowane źródło składników odżywczych do ustanowienia i utrzymania filtracji biologicznej w akwariach morskich strefy umiarkowanej.

Informacje ogólne

  • Preparat stworzony specjalnie z myślą o akwariach morskich strefy umiarkowanej („zimnowodnych”). Stosowany wraz z preparatem MicrōBacterCWM pozwala ustanowić i rozwinąć filtrację biologiczną poprzezdostarczenie niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich formach i proporcjach.
  • Skuteczny i zarazem etyczny – wspiera rozwój mikrobów bez użycia składników odżywczych pochodzących z niewłaściwych źródeł, takich jak pokarm dla ryb (bogaty w oporne na rozkład związki organiczne) czy narażania na utratę życia lub zdrowia tzw. „ryb startowych”.
  • Z korzyścią w sposób pośredni wpływa na rozwój koralowców i bezkręgowców żywiących się zawiesiną – stymulujerozwój bakterii planktonowych będących niezwykle ważnym źródłem pożywienia tych organizmów.
  • Pomaga zapobiegać bieleniu koralowców zooksantellowych.
  • Wspiera ekspansję polipów u koralowców, ukwiałów oraz organizmów im pokrewnych.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Ustanowienie w nowym akwarium filtracji biologicznej, która ma szansę powodzenia, wymaga nie tylko obecności odpowiednich mikroorganizmów, ale także określonych składników odżywczych we właściwych proporcjach. Długofalowe utrzymanie systemu filtracji biologicznej wymaga, aby mikroorganizmy miały stałą i niezakłóconą możliwość przyswajania niezbędnych nutrientów. Wykorzystywanie ryb startowych czy pokarmu dla ryb jako źródła składników odżywczych w tego typu akwariach jest niepolecaną praktyką. Po pierwsze, takie rozwiązanie stanowi ryzyko, że ryby te mogą ulec zatruciu toksycznymi stężeniami nutrientów obecnych w wodzie – zresztą, charakterystycznymi dla niedojrzałych biologicznie akwariów. Po drugie, stwarza potencjalne problemy na przyszłość, jeśli okaże się, że osobnik startowy jest agresywny i terroryzuje swym zachowaniem nowe osobniki lub niszczy dekoracje i elementy wystroju zbiornika. Po trzecie, takie postępowanie prowadzi do zanieczyszczenia wody dużymi cząsteczkami zawiesiny i rozpuszczonymi w niej substancjami organicznymi, co może prowadzić do rozwoju sinic i/lub glonów nitkowatych. Preparat FaStart CWM jest doskonałym rozwiązaniem powyższych problemów. Umożliwia szybkie zasiedlenie się pożytecznych mikroorganizmów w akwarium w celu ustanowienia filtracji biologicznej oraz pozwala utrzymać stałą populację bakterii przy zmiennym obciążeniu biologicznym zbiornika. W rezultacie zapewnia stabilną wielkość poboru składników odżywczych w akwarium. Stała wielkość stężenia składników odżywczych w wodzie, która zawiera się w odpowiednim przedziale, przekłada się na lepszą kondycję zdrowotną i lepsze wybarwienie organizmów zamieszkujących zbiornik.

Preparat nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych. Utrzymywanie preparatu wolnego od zanieczyszczeń pozwala bezterminowo zachować jego właściwości. Tymczasowe zamrożenie produktu nie ma wpływu na jego właściwości.

Instrukcja użycia

Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. Preparat FaStartCWM może być stosowany w każdym dojrzałym biologicznie akwarium morskim strefy umiarkowanej, jednakże jego głównym przeznaczeniem jest stosowanie w zbiornikach, w których dozuje się preparat MicrōBacterCWM. Największą zdolność filtracyjną oraz stabilność filtracji biologicznej uzyskuje się poprzez jednoczesne stosowanie tych dwóch preparatów zgodnie z poniższymi wskazaniami. Znaczne przedawkowanie preparatu FaStartCWM nie zwiększy w znaczący sposób ani jego skuteczności, ani tempa działania. Co więcej, stosowanie niezgodne z zaleceniami może mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w zbiorniku. Akwaria morskie strefy umiarkowanej, w których stosuje się wydajne odpieniacze białek, osiągają lepszy potencjał eksportu składników odżywczych wskutek ekstrakcji (wyodrębnienia) biomasy bakterioplanktonu, aniżeli zbiorniki pozbawione takich systemów odpieniania. W akwariach zamieszkiwanych przez organizmy zooksantellowe nie należy całkowicie usuwać azotanów i fosforanów z wody, gdyż może to doprowadzić do ich śmierci. Przed umieszczeniem w zbiorniku żywych mikroorganizmów, należy upewnić się, że temperatura, stopień zasolenia, pH oraz zasadowość wody znajdują się na odpowiednim poziomie.

Ustanawianie filtracji biologicznej w nowych akwariach: Stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę od butelki o pojemności 250/500 ml lub pół nakrętki od butelki o pojemności 2 l) na każde 75,7 l wody akwariowej. Pozostawić na co najmniej 1 h w celu umożliwienia swobodnej cyrkulacji preparatu w akwarium. Za pomocą dokładnych testów akwarystycznych dokonać pomiarów stężenia amoniaku, azotanów i fosforanów w wodzie. Wyniki zanotować. Rozpocząć stosowanie preparatu MicrōBacterCWM według wskazań na etykiecie produktu. Dozować raz dziennie. Dokonywać codziennych pomiarów stężeń składników odżywczych przez pierwsze 2 tygodnie stosowania preparatu. Gdy stężenie amoniaku w wodzie osiągnęło poziom niewykrywalny za pomocą testu akwarystycznego, a stężenie azotanów wynosi poniżej 3 ppm, jest to znak, że w akwarium nastąpił proces przemiany cyklicznej.

W dalszych krokach, wedle potrzeb stosować preparat FaStartCWM w celu utrzymania stężenia azotanów w przedziale 3 – 5 ppm oraz stężenia fosforanów w przedziale 0,01 – 0,03 ppm. Codzienne dawkowanie preparatu pomaga zachować trwałą stabilizację stężenia składników odżywczych w akwarium. Zaleca się rozpoczęcie stosowania produktu od 5 ml preparatu na 378,5 l wody akwariowej i dokonanie ewentualnej późniejszej korekty dawek w zależności od stężenia nutrientów w wodzie. Przy obniżeniu obciążenia biologicznego w akwarium, należy zwiększyć normalną dawkę preparatu o 10% i powrócić do pierwotnego dawkowania po ustabilizowaniu się stężenia składników odżywczych w wodzie.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, opatentowana mieszanka związków na bazie fosforanów, azotu i węgla organicznego o wysokiej klasie czystości USP- i ACS-grade

Close