Suplementy dla Roślin

FlorinMulti

Kompleksowy zestaw składników odżywczych wzbogacony o jod i żelazo, przeznaczony do wszystkich akwariów roślinnych.

Informacje ogólne

 • Kompleks 14 pierwiastków niezbędnych do długotrwałego zachowania należytego zdrowia, wsparcia procesów wzrostu i wzmocnienia wybarwienia u roślin wodnych.
 • Optymalne proporcje składników wyselekcjonowane zgodnie z najnowszą wiedzą na temat zapotrzebowania na pierwiastki dla celów nieograniczonego rozwoju tropikalnych roślin wodnych.
 • Preparat może być stosowany do ustanowienia korzystnych parametrów wody w nowych akwariach, do uzupełnienia uszczuplonych stężeń minerałów w akwariach, w których rzadko wykonuje się podmianę wody oraz do ponownego ustanowienia odpowiednich stężeń pierwiastków po podmianie dużej ilości wody.
 • Doskonałe rozwiązanie dla akwarystów poszukujących jednego preparatu, który jest w stanie sprostać wymaganiom związanym z uprawą większości roślin wodnych (oczywiście obok konieczności ustanowienia innych, określonych parametrów chemicznych wody).
 • Wzbogacony o jod (0,0001%), który stymuluje procesy linienia i wzrostu u skorupiaków (np. krewetek).
 • Owoc obszernych badań nad roślinami wodnymi oraz ich zapotrzebowaniem na składniki odżywcze.

Dostępne pojemności

 • 125 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Składniki odżywcze to substancje chemiczne wymagane przez rośliny do życia. Związane są ze wszystkimi aspektami reakcji biologiczno-chemicznych, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie roślin. Preparat FlorinMulti firmy Brightwell Aquatics dostarcza niezbędne elementy w stężeniach, które zgodnie z najlepszą wiedzą naukową, wpływają najkorzystniej na zachowanie długotrwałego zdrowia tropikalnych roślin wodnych.

Pierwiastki wchodzące w skład preparatu oraz pełnione przez nie funkcje to:

 • Potas – odpowiada za syntezę białek, równowagę wodną i ładunkową oraz za aktywację enzymów.
 • Bor – odpowiada za produkcję chlorofilu, kwitnienie roślin, rozwój systemu korzeniowego i pewne funkcje komórek.
 • Węgiel – kluczowy składnik, wymagany przez wszystkie związki organiczne.
 • Wapń – odpowiedzialny za stabilizację i przenikalność ściany komórkowej, aktywację enzymów oraz reakcję komórek na określone bodźce.
 • Chlor – odpowiedzialny za utrzymanie równowagi wodnej i ładunkowej oraz za fotosyntezę.
 • Miedź – składnik enzymów wykorzystywanych w reakcjach redoks zachodzących podczas fotosyntezy.
 • Żelazo – niezbędne dla zaistnienia fotosyntezy, jest także składnikiem enzymów wykorzystywanych w reakcjach redoks.
 • Magnez – składnik chlorofilu, odpowiedzialny również za aktywację enzymów.
 • Mangan – odpowiedzialny za tworzenie aminokwasów i aktywację enzymów.
 • Molibden i kobalt – składniki wymagane do redukowania stężenia azotanów w wodzie.
 • Nikiel – odpowiedzialny za aktywację enzymów oraz przetwarzanie związków azotowych.
 • Siarka – składnik białek i koenzymów odpowiedzialnych za prawidłowe wykorzystanie składników odżywczych i wzrost.
 • Cynk – odpowiedzialny za produkcję chlorofilu i aktywację enzymów.

Należy pamiętać, że tlen i wodór również pełnią kluczową rolę dla życia roślin, ale pierwiastki te są przez cały czas obecne w wodzie akwariowej, w związku z czym nie pojawiły się na powyższej liście. Preparat FlorinMulti nie zawiera fosforu ani azotu. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku uprawy roślin w akwarium, składniki te powinny być suplementowane oddzielnie jeśli/gdy zachodzi taka konieczność, a nie być częścią preparatu o szerokim spektrum działania.

Instrukcja użycia

Preparat FlorinMulti pomaga ustanowić parametry chemiczne wody sprzyjające długofalowemu zdrowiu i rozwojowi roślin. Indywidualne zapotrzebowanie na określone składniki odżywcze może być zaspokajane z użyciem innych, dedykowanych suplementów firmy Brightwell Aquatics. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Podstawowe stosowanie preparatu: Przez pierwsze 3-5 tygodni, stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na 189 l wody akwariowej raz na tydzień. Po tym czasie dawkę można zwiększyć w zależności od postrzeganego zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze.

Częstsza suplementacja składnikami odżywczymi może być bardziej korzystna w przypadku akwariów gęsto obsadzonych roślinnością i/lub tych akwariów, w których rośliny rozwijają się w dynamicznym tempie (np. akwaria z intensywnym oświetleniem i suplementacją CO2). Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić nawet 9 464 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Preparat FlorinMulti zawiera szereg pierwiastków w następujących proporcjach: 133,3 K : 0,02 B : 1,8 C : 46,7 Ca : 131,6 Cl : 0,003 Co : 0,01 Cu : 1,0 Fe : 0,3 I : 16,7 Mg : 0,07 Mn : 0,003 Mo : 0,005 Ni : 54,7 S : 0,13 Zn.

Częstsze, codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach, pozwala stworzyć bardziej naturalny ekosystem niż rzadsze, cotygodniowe dawkowanie, podczas którego ilość pierwiastków w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Dawkowanie codzienne: stosować 6 kropli preparatu na każde 189,3 l wody dziennie. Po 3-5 tygodniach skorygować dawkę w zależności od wyglądu zbiornika i postrzeganego zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Jeśli wskutek ciągłego dozowania preparatu stężenie poszczególnych pierwiastków w akwarium przekroczy ilość wymaganą przez rośliny dla zachowania należytego zdrowia i nastąpi wzbogacenie wody tymi składnikami, taki stan rzeczy nie będzie negatywnie wpływać na rośliny. Poziom wzbogacenia może być minimalizowany, mając na uwadze, aby żaden z suplementowanych pierwiastków nie stał się składnikiem ograniczających rozwój roślin (najczęściej takim składnikiem jest węgiel ‒ wówczas zastosowanie dodatkowego źródła węgla może bardzo znacząco przyspieszyć wzrost roślin, a tempo wzrostu może być regulowane poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ilości dostępnego w zbiorniku węgla). Powyższy sposób może pomóc w regulacji tempa wzrostu roślin, jeśli ich dynamiczny rozwój jest niepożądany.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana (minimum)

0-0-0,48; Potas (K) w formie rozpuszczalnego węglanu potasu (K2O) (min): 0,48%; bor: 0,00006%; węgiel: 0,005%; wapń: 0,14%; chlor: 0,39%; kobalt: 0,000009%; miedź: 0,00003%; żelazo: 0,003%; magnez: 0,05%; mangan: 0,0002%; molibden: 0,000009%; siarka: 0,16%; cynk: 0,0004%.

Źródła składników odżywczych: siarczan potasu, chlorek wapnia, siarczan magnezu, jodek potasu, żelazo EDTA, siarczan cynku, chlorek manganu, heptaoksoboran sodu,siarczan miedzi, chlorek kobaltu, molibdenian(VI) sodu.

Pozostałe składniki: woda oczyszczona, chlorek niklu.

Close