Suplementy dla Roślin

FlorinAxis

Łatwo przyswajalne źródło węgla i stymulator cyklu Krebsa do wszystkich akwariów roślinnych.

Informacje ogólne

 • Skoncentrowane źródło łatwo przyswajalnego węgla, produktów przejściowych cyklu Krebsa, kwasów humusowych i aminokwasów oraz naturalnie występujących fitohormonów.
 • Może być głównym lub dodatkowym źródłem węgla (kompatybilne z suplementami CO2).
 • Dostarcza kluczowych komponentów cyklu Krebsa – szeregu reakcji biochemicznych, które ostatecznie są odpowiedzialne za przekształcanie przez wszystkie organizmy aerobowe złożonych cząsteczek organicznych w energię.
 • Ma bardzo korzystny wpływ na wydajność procesów metabolicznych (przemianę pokarmów i dostępnych składników odżywczych dla ryb i roślin), a także wspiera procesy rozkładu martwych związków organicznych.
 • Jest źródłem związków humusowych naturalnego pochodzenia, które wspomagają u roślin pobór ważnych składników odżywczych, takich jak: żelazo, wapń, magnez, itp., a także mogą zwiększać dostępność tych substancji w akwarium.
 • Formuła powstała w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny biologii molekularnej oraz dane pochodzące z obszernych badań nad zapotrzebowaniem roślin wodnych na składniki odżywcze.

Dostępne pojemności

 • 125 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Preparat FlorinAxis wpływa korzystnie na rośliny z kilku różnych względów.

Po pierwsze, dostarcza stabilne źródło węgla (pochodzącego z naturalnie występujących związków, a nie konserwantów), które może być w bezpośredni sposób pobierane przez rośliny.

Po drugie, dostarcza kluczowe komponenty wchodzące w skład cyklu Kreba, które umożliwiają wszystkim organizmom aerobowym w zbiorniku lepsze wykorzystanie dostępnych nutrientów.

Po trzecie, jest źródłem związków humusowych, które zwiększają przyswajalność kationów wielowartościowych (żelazo, wapń, magnez, molibden, miedź, mangan, cynk, kobalt i nikiel), które są bardzo ważne dla zachowania zdrowia i umożliwienia rozwoju roślin.

Wreszcie, po czwarte, dostarcza fitohormony – naturalne substancje, które (jak pokazują badania) zwiększają tempo wzrostu i szybkość kwitnienia roślin wodnych.

Preparat FlorinAxis to oparta na wynikach szeroko zakrojonych badań, unikalna kompozycja składników, które wspierają zdrowie i rozwój ryb i roślin, a także dzięki wykorzystaniu dobrze poznanych zasad biologii, przyspieszają rozkład martwych związków organicznych przez bakterie aerobowe. Stosowanie preparatu ma bardzo korzystny wpływ na florę i faunę w akwarium roślinnym.

Składniki zawarte w preparacie FlorinAxis oraz ich rola:

 • Kwas cytrynowy i cytryniany ‒ źródła węgla organicznego oraz stymulatory cyklu Krebsa. Węgiel jest niezbędnym składnikiem wszystkich związków organicznych.
 • Magnez ‒ katalizator w cyklu Krebsa, składnik chlorofili, niezbędny element aktywacji enzymów.
 • Kwas humusowy i kwas fulwowy ‒ wspierają pobór składników odżywczych, stymulują rozwój korzeni i ogólny rozwój roślin, ułatwiają zaistnienie procesu fotosyntezy, wspierają produkcję enzymów roślinnych.
 • Brunatnice ‒ źródło naturalnych fitohormonów niezbędnych dla wzrostu i kwitnienia roślin.
 • Hydrolizat białek ‒ źródło wolno uwalnianych składników odżywczych oraz rozpuszczalnych peptydów i aminokwasów stanowiących składniki budulcowe protein roślinnych.

Instrukcja użycia

Preparat FlorinAxis pomaga stworzyć środowisko sprzyjające długotrwałemu zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi roślin. Stanowi element zbilansowanego systemu pielęgnacji akwarium roślinnego i przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest stosowany wraz z innymi suplementami składników odżywczych.

Innymi, polecanymi preparatami firmy Brightwell Aquatics, których stosowanie pozwala zapewnić pełne, zbilansowane źródło składników odżywczych są: FlorinMulti, Florin-K, Florin-Fe i FlorinGro. Preparatów tych należy używać w zależności od wymagań określonych roślin oraz potrzeb indywidualnego zbiornika. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Podstawowe stosowanie preparatu: Przez pierwsze 3-5 tygodni, stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na 189 l wody akwariowej raz na tydzień. Po tym czasie dawkę można zwiększyć w zależności od postrzeganego zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze.

Częstsza suplementacja składnikami odżywczymi może być bardziej korzystna w przypadku akwariów gęsto obsadzonych roślinnością i/lub tych akwariów, w których rośliny rozwijają się w dynamicznym tempie (np. akwaria z intensywnym oświetleniem i suplementacją CO2). Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić nawet 9 464 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Częstsze, codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach, pozwala utrzymać bardziej stabilne i naturalne środowisko niż rzadsze, cotygodniowe dawkowanie, podczas którego ilość składników odżywczych w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Dawkowanie codzienne: stosować 6 kropli preparatu na każde 189,3 l wody dziennie. Po 3-5 tygodniach skorygować dawkę w zależności od wyglądu zbiornika i postrzeganego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Suplementacja węglem cieszy się wśród akwarystów największym zainteresowaniem oraz jest przez nich najczęściej stosowana. Węgiel zawarty w preparacie FlorinAxis, w przeciwieństwie do węgla dostarczanego poprzez suplementację CO2, jest pobierany przez rośliny wedle potrzeby. Ta cecha preparatu powoduje, że koniecznym jest przeprowadzenie obserwacji w celu określenia zapotrzebowania roślin na węgiel w takiej postaci. Stosowanie preparatu FlorinAxis jest równie korzystne w akwariach, w których używane są systemy CO2, gdyż ma on pozytywny wpływ na cykl Krebsa i wiele różnych aspektów dotyczących prawidłowego rozwoju roślin.

Ponieważ dostępność węgla w zbiorniku jest często czynnikiem ograniczającym wzrost i rozwój roślin, największe efekty stosowania preparatu będą widoczne w tych akwariach, w których nie używano dotychczas żadnej formy suplementacji węglem. Bez względu na to czy w danym akwarium stosuje się dodatkowe źródło węgla, czy nie, preparat w każdym wypadku będzie miał pozytywny wpływ na florę i faunę.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, siarczan magnezu, kwas humusowy, kwas fulwowy, hydrolizat białek, ekstrakt z brunatnic.

Close