Suplementy dla Roślin

Florin Delta GH+

Preparat ustanawiający prawidłowe stężenia K+, Mg2+ i Ca2+ w wodzie oczyszczonej i miękkiej do wszystkich akwariów roślinnych.

Informacje ogólne

 • Ustanawia optymalną równowagę mineralną w wodzie poddanej oczyszczeniu lub wodzie zbyt miękkiej w celu umożliwienia użycia jej w słodkowodnych akwariach roślinnych i akwariach biotopowych zamieszkiwanych przez ryby występujące naturalnie w ekosystemach zalesionych i/lub rzecznych.
 • Dostarcza w optymalnych ilościach potas, magnez i wapń – pierwiastki kluczowe dla zachowania dobrego, ogólnego zdrowia roślin wodnych. Charakteryzuje się większą rozpuszczalnością niż konkurencyjne suplementy.
 • Może być stosowany do ustanowienia korzystnych parametrów wody w akwariach napełnionych wodą oczyszczoną, do uzupełnienia uszczuplonych stężeń minerałów w akwariach, w których rzadko wykonuje się podmianę wody oraz do ponownego ustanowienia odpowiednich stężeń minerałów po podmianie dużej ilości wody.
 • Jest źródłem śladowych ilości chlorków, cennych składników odżywczych roślin, dostarczanych w korzystnych stężeniach.
 • Owoc obszernych badań nad roślinami wodnymi oraz ich zapotrzebowaniem na składniki odżywcze.

Dostępne opakowania

 • 250 g
 • 500 g
 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg
 • 220 kg

Informacje szczegółowe

Ryby oraz rośliny i bezkręgowce wodne wymagają obecności określonych pierwiastków w wodzie, które umożliwiają zachowanie równowagi osmotycznej i zapewniają prawidłowość funkcji biochemicznych. Elementy te przyczyniają się do zachowania długotrwałego zdrowia tych organizmów i umożliwiają im przeżycie. Preparat Florin Delta GH+ w optymalny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na te składniki, a jego kompozycja została opracowana na bazie informacji uzyskanych z najnowszych badań wodnych.

Instrukcja użycia

Zaleca się zapoznanie z odpowiednimi informacjami na temat parametrów chemicznych wody wymaganych przez ryby i/lub rośliny w celu określenia optymalnego zakresu twardości ogólnej (GH) i/lub stężenia stałych związków rozpuszczonych w roztworze (TDS).

Przed zastosowaniem preparatu w akwarium, w którym przebywają żywe organizmy, należy najpierw ustanowić odpowiedni poziom zasadowości (KH lub twardości węglanowej), pH i właściwą temperaturę wody. Przed uzdatnianiem wody oczyszczonej za pomocą preparatu Florin Delta GH+, należy określić jej twardość ogólną (GH) i/lub stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS). Następnie postępować zgodnie z zaleceniami. Nie dodawać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek.

Choć preparat Florin Delta GH+ pozwala ustanowić fundament dobrej struktury chemicznej wody dla akwariów roślinnych, konieczne może okazać się stosowanie suplementacji konkretnymi makro- i mikroskładnikami ze względu na ich nieobecność w preparacie lub zwiększony pobór przez wodną florę i faunę w zbiorniku. Do tych celów zaleca się użycie takich produktów firmy Brightwell Aquatics jak: FlorinMulti, Florin-K, Florin-Fe, FlorinAxis i FlorinGro. Preparat Florin Delta KH+ powoduje zwiększenie zasadowości (twardości węglanowej) wody. Szczegółowe informacje na temat powyższych suplementów firmy Brightwell Aquatics są dostępne na stronie internetowej www.brightwellaquatics.com.

Przygotowywanie wody pod podmianę: Rozpuścić preparat Florin Delta GH+ w wodzie oczyszczonej lub kranowej w proporcjach 2 g preparatu na każde 18,93 l wody do podmiany. Dokładnie wymieszać aż preparat rozpuści się. Jeśli wyjściowe wartości parametrów GH i TDS wynoszą 0, zastosowanie preparatu zgodnie z powyższymi zaleceniami spowoduje ich podwyższenie do odpowiednio ~1,9 dGH i ~104 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 500 g preparatu pozwala uzdatnić do 4 732 l wody. Wskazówki dotyczące dobierania mocy roztworu znajdują się pod nagłówkiem „Zaawansowane zastosowanie preparatu”.

Przygotowywanie wody do startu nowego akwarium: Przed umieszczeniem w zbiorniku żywych organizmów, zawsze należy ustanowić odpowiednie parametry wody. W przypadku umieszczania roślin w podłożu jeszcze przed całkowitym napełnieniem zbiornika wodą, ustanowić pożądaną twardość ogólną (GH), twardość węglanową (KH), pH i temperaturę wody w oddzielnym naczyniu (np. w dużym, czystym kuble) przed dodaniem jej do zbiornika.

Nie wlewać wody oczyszczonej do zbiornika a następnie dokonywać próby dostosowania jej parametrów chemicznych, gdyż takie działanie może być stresogenne dla roślin w akwarium. Nie stosować preparatu w przypadku uzupełniania wody utraconej wskutek parowania.

W celu określenia dawki preparatu Florin Delta GH+ niezbędnej do ustanowienia pożądanych wartości GH lub TDS dla danej ilości wody, należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zaawansowane stosowanie preparatu: 1 g preparatu Florin Delta GH+ zwiększa twardość ogólną (GH) i stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS) w 3,785 l wody odpowiednio o 4,7 dGH i 260 ppm.

Aby uzyskać określoną wielkość GH i/lub TDS należy: podzielić liczbę wyrażającą pożądaną zmianę wartości GH przez 4,7 (lub przez 260 w przypadku pożądanej zmiany wartości TDS), a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez pojemność wody netto (wyrażoną w galonach amerykańskich, gdzie 1 galon = 3,785 l) w zbiorniku.

Przykład: Jeśli wartość GH w 56,78 l wody (15 galonach) ma być zwiększona o 5 dGH, należy zastosować 16 g preparatu Florin Delta GH+ (5 ÷ 4,7 = 1,06 g na galon; 1,06 g na galon x 15 galonów = 16 g).

Uwaga: Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Siarczan potasu, siarczan magnezu, chlorek wapnia.

Close