Suplementy dla Roślin

FlorinGro

Skoncentrowane źródło azotu i preparat przyspieszający wzrost roślin akwariowych.

Informacje ogólne

 • Skoncentrowane źródło azotu, jednego z najważniejszych składników odżywczych dla roślin, wymaganego dla prawidłowego wzrostu i długotrwałego zdrowia, wykorzystywanego głównie w procesach produkcji kwasów nukleinowych i protein stanowiących do 2% suchej masy tkanek roślin.
 • Zawarty w preparacie azot występuje w formie azotanów, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w akwarium (amon może przyjąć formę toksycznego amoniaku w akwariach, w których pH wody wynosi 7,0 lub więcej; co więcej, mocznik jest źródłem amoniaku).
 • Ponadto, preparat zawiera ekstrakt z brunatnic, który stanowi naturalne źródło fitohormonów wspierających wzrost roślin oraz ich kwitnienie.
 • Owoc obszernych badań nad roślinami wodnymi oraz ich zapotrzebowaniem na składniki odżywcze.

Dostępne pojemności

 • 125 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Spośród trzech najważniejszych makroskładników wymaganych przez rośliny (azot, fosfor i potas), zapotrzebowanie na azot jest największe. Azot jest częścią wszystkich żywych komórek i jest warunkiem koniecznym dla zaistnienia procesów metabolicznych, podczas których tworzone są proteiny, aminokwasy, koenzymy i kwasy nukleinowe. Jest nieodłącznym elementem odpowiedzialnym za tworzenie chlorofilu podczas fotosyntezy ‒ procesu, w którym rośliny wykorzystują energię słoneczną do przekształcenia dwutlenku węgla w węglowodany, dzięki czemu zapewnione zostaje źródło energii potrzebne do wzrostu i rozwoju organizmów.

Część azotu obecnego w akwarium przybiera postać amoniaku i amonu, powstających w wyniku rozkładu odpadów z ryb i molekuł, w których strukturze obecny jest ten pierwiastek, jak np. martwych związków organicznych i stałych cząsteczek zawieszonych pochodzenia organicznego. Niestety wymienione wyżej źródła nie zawsze pozwalają w pełni zaspokoić zapotrzebowanie roślin na ten składnik.

Azot może być składnikiem ograniczającym wzrost roślin szczególnie w przypadku akwariów roślinnych z bogatym zagęszczeniem roślin oraz intensywnym oświetleniem, dodatkową suplementacją CO2 i/lub minimalną obsadą ryb. W ekstremalnych sytuacjach jego brak lub niedobór może prowadzić do chlorozy, charakteryzującej się blednięciem liści (zwłaszcza starszego ulistnienienia) na obrzeżach roślin. Niedobory azotu powodują, że nowowyrastające liście są mniejsze i bledsze, a ogólny rozwój rośliny jest spowolniony.

Azot obecny w preparacie FlorinGro pochodzi ze związków azotanowych. Choć rośliny w skuteczny sposób wykorzystują pewne ilości amonu oraz niektóre składniki mocznika, doświadczenie i badania pokazują, że nie powinny być one zawarte w preparacie, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla ryb i pozostałych zwierząt zamieszkujących akwarium, w którym pH wody jest wyższe niż 7,0. Źródła azotu w tych formach są ważne w botanice wodnej i ogrodnictwie, nie są jednak odpowiednie do stosowania w akwarium.

Obecność azotu w wodzie w postaci azotanów jest pożądana w stężeniu poniżej 20 ppm. Istotnymi pierwiastkami dla produkcji chlorofilu są także magnez, żelazo i potas. Zaleca się więc utrzymywanie stężenia żelaza na poziomie 0,05 ‒ 0,10 ppm, stężenia magnezu na poziomie około 5 ppm oraz stężenia potasu na poziomie 15 ‒ 30 ppm.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed suplementacją należy określić stężenia jonowe pierwiastków w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów stosowania tego i podobnych preparatów. Utrzymywać stężenie azotanów w zakresie od 10 do 20 ppm. W akwariach roślinnych zamieszkiwanych również przez ryby i bezkręgowce, nie zaleca się przekraczania stężenia azotanów w wysokości 25 ppm.

Podstawowe stosowanie preparatu: Stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na każde 189,3 l wody akwariowej raz na dwa dni lub wedle wymagań. Powyższa dawka odpowiada 1 ml (8 kroplom) preparatu na każde 37,9 l wody akwariowej. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić nawet 9 464 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed suplementacją zbadać poziom stężenia azotanów [NO3-] w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. 1 ml preparatu FlorinGro zwiększa stężenie azotanów [NO3-] w 3,785 l wody o 17,5 ppm.

1 kropla preparatu zwiększa stężenie azotanów [NO3-] w 3,785 l wody o 2,2 ppm, a w 75,7 l wody o 0,11 ppm. Jeśli początkowe stężenie azotanów [NO3-] w akwarium wynosi poniżej 20 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 1 ml preparatu na każde 18,93 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej).

Dążyć do utrzymania stężenia azotanów [NO3-] w zakresie +/- 2 ppm.

Aby określić wielkość dawkowania preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia azotanów [NO3-] w wodzie, dokonywać pomiarów wielkości poboru [NO3-] w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia azotanów), codziennie o tej samej porze przez 7-14 dni.

Aby określić dzienną (bardziej rekomendowana niż cotygodniowa) dawkę preparatu, należy:

 • obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
 • podzielić dzienny spadek poziomu azotanów [NO3-] przez 17,5,
 • pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,785 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu azotanów [NO3-] w zbiorniku.

Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom  azotanów [NO3-] w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem) niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość azotanów [NO3-] w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Najbardziej widoczne efekty stosowania suplementacji azotem występują w akwariach z dużą ilością roślin oraz intensywnym oświetleniem, dozowaniem dodatkowego źródła CO2 i niską/umiarkowaną gęstością obsady ryb. Zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu od niskich dawek i ich zwiększenie wedle potrzeb. Unikać przedawkowania produktu.

Uwaga:  Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

1,5-0-0; Całkowite stężenie azotu [N] w formie azotanów (min): 1,50% (444 mg / 29,5 ml preparatu.; 15 000 ppm)

Źródła składników odżywczych: Azotan sodu.

Pozostałe składniki: Woda oczyszczona, ekstrakt z brunatnic.

Close