Suplementy dla Roślin

Florin-K

Skoncentrowany suplement potasu do wszystkich akwariów roślinnych.

Informacje ogólne

 • Skoncentrowane źródło wysokiej czystości potasu, wymaganego przez rośliny do aktywacji enzymów w wielu reakcjach biochemicznych.
 • Preparat silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Owoc obszernych badań nad roślinami wodnymi oraz ich zapotrzebowaniem na składniki odżywcze.

Dostępne pojemności

 • 125 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Potas to jeden z najważniejszych pierwiastków niezbędnych do zapewnienia rozwoju i zdrowia roślin. Wykorzystywany jest w procesach fotosyntezy, zapewnia utrzymanie równowagi jonowej (ładunkowej), pełni ważne funkcje w procesach translokacji kluczowych związków organicznych i nieorganicznych (takich jak cukry i składniki odżywcze), a także jest niezbędnym elementem do zaistnienia wielu reakcji biochemicznych zachodzących w tkankach roślin (czego dowodem jest stosunkowo duża zawartość potasu w ich strukturach ‒ drugie miejsce po azocie).

Różne gatunki roślin mają indywidualne upodobania względem zawartości potasu w wodzie. Preferencje te częściowo zależą od tego czy rośliny zakwitają oraz czy tworzą złożone systemy korzeniowe (cechy te przekładają się na większe zapotrzebowanie potasu w wodzie, niż w przypadku wodorostów lub roślin, które rzadko kwitną). Czynniki środowiskowe, takie jak intensywność światła i czas naświetlania oraz obecność pozostałych składników odżywczych w odpowiednich stężeniach, również wpływają na wielkość zapotrzebowania na potas.

Ponieważ potas jest wykorzystywany w procesach fotosyntezy, jego niedobór w wodzie może powodować chlorozę, w wyniku której nie jest produkowana wystarczająca ilość chlorofilu, co z kolei przekłada się na blednięcie liści. Brak działania w takiej sytuacji może doprowadzić do szerokiego rozkładu tkanek roślin (chlorofil odgrywa rolę w procesach tworzenia nowych tkanek) i w rezultacie ich obumarcia. Chloroza w pierwszej kolejności dotyka starszych liści znajdujących się na obrzeżach rośliny.

Istotnymi, obok potasu, pierwiastkami dla produkcji chlorofilu są także magnez, żelazo i azot. Zaleca się więc utrzymywanie stężenia żelaza na poziomie 0,05 ‒ 0,10 ppm, stężenia magnezu na poziomie około 5 ppm oraz stężenia azotu w formie azotanów na poziomie około 20 ppm. Różne akwaria mogą mieć niejednakowe zapotrzebowanie na potas, stąd też zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu w stopniu umożliwiającym uzyskanie stężenia tego pierwiastka na poziomie około 15 ppm w pierwszym tygodniu, a następnie zwiększanie tego stężenia o 1-2 ppm co dwa tygodnie, w zależności od wyglądu roślin i postrzeganego zapotrzebowania na potas. Zalecana górna wielkość stężenia potasu w zbiorniku wynosi około 30 ppm.

Szybkość, z jaką potas jest pobierany z wody, zależy w dużym stopniu od tempa wzrostu roślinności, w związku z czym akwaria z dużym zagęszczeniem roślin oraz optymalnymi parametrami chemicznymi i warunkami środowiskowymi najprawdopodobniej będą wymagać regularnej suplementacji potasem.

Preparat Florin-K firmy Brightwell Aquatics to suplement potasu o wysokim stopniu czystości, nie zawierający chlorków (mimo że są one niezwykle istotne dla rozwoju roślin, to są wymagane w bardzo małych ilościach, które zapewnia preparat FlorinMulti). Ponieważ zapotrzebowanie roślin wodnych na potas jest stosunkowo wysokie w porównaniu z zapotrzebowaniem na inne składniki, preparat Florin-K jest silnie skoncentrowany (50 000 ppm), dzięki czemu stanowi efektywne i jednocześnie ekonomiczne źródło potasu.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed suplementacją należy określić stężenia jonowe pierwiastków w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów stosowania tego i podobnych preparatów. Utrzymywać stężenie potasu w zakresie od 15 do 30 ppm. Przedział od 20 do 25 ppm jest przedziałem optymalnym i pozwala uzyskać najlepsze rezultaty suplementacji w większości akwariów roślinnych.

Podstawowe stosowanie preparatu: Stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na każde 189,3 l wody akwariowej raz na dwa dni lub wedle wymagań. Powyższa dawka odpowiada 1 ml (8 kroplom) preparatu na każde 37,9 l wody akwariowej. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić nawet 9 464 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed suplementacją należy zbadać poziom stężenia potasu [K+] w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego.

1 ml preparatu Florin-K zwiększa stężenie potasu [K+] w 3,785 l wody o 13,2 ppm. 1 kropla preparatu zwiększa stężenie potasu [K+] w 3,785 l wody o 1,7 ppm, a w 75,7 l wody o 0,08 ppm.

Jeśli początkowe stężenie potasu [K+] w akwarium wynosi poniżej 15 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 1 ml preparatu na każde 18,93 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Dążyć do utrzymania stężenia potasu [K+] w zakresie +/- 2 ppm.

Aby określić wielkość dawkowania preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia potasu [K+] w wodzie, dokonywać codziennych pomiarów wielkości poboru pierwiastka w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia potasu), każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni.

Aby określić dzienną (bardziej zalecana niż cotygodniowa) dawkę preparatu, należy:

 • obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
 • podzielić dzienny spadek poziomu potasu [K+] przez 13,2,
 • pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą całkowitą objętość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,785 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu potasu [K+] w zbiorniku.

Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom potasu [K+] w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem) niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastka w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana (minimum)

0-0-6; Potas (K) w formie rozpuszczalnego węglanu potasu (K2O) (min): 6,00% (1 479 mg / 29,5 ml preparatu.; 50 000 ppm)

Źródła składników odżywczych: siarczan potasu

Pozostałe składniki: woda oczyszczona.

Close