Suplementy dla Roślin

FlorinBacter

Kompletna formuła zawierająca biokultury bakterii dla wszystkich akwariów słodkowodnych i roślinnych.

Informacje ogólne

  • Zawiesina niepatogennych bakterii tlenowych i beztlenowych oraz naturalnych enzymów starannie dobranych do ustanowienia filtracji biologicznej w nowych akwariach oraz do przyspieszenia procesów nitryfikacyjnych, denitryfikacyjnych i rozkładu odpadów pochodzenia organicznego poprzez całkowitą remineralizację składników odżywczych. Opracowana specjalnie z myślą o zastosowaniu w akwariach słodkowodnych.
  • Formuła szczególnie polecana do akwariów słodkowodnych z dużą obsadą gatunków ryb, które wykazują wysoką aktywność pływania i/lub wymagają częstego karmienia.
  • Znajdujące się w preparacie biokultury bakterii przebywają w stanie tzw. anabiozy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie maksymalnej trwałości produktu.
  • Formuła opracowana w oparciu o bardzo szeroki zbiór danych zgromadzonych przez mikrobiologów.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l
  • 210 l

Informacje szczegółowe

W każdym środowisku wodnym stężenie rozpuszczonych i zawieszonych substancji i cząsteczek organicznych może mieć znaczący wpływ na ogólny wygląd zbiornika oraz na zdrowie mieszkających w nim organizmów.

Środowiska wodne, w których ilość nutrientów jest stosunkowo niska (czyli zasadniczo tam, gdzie nie ma zanieczyszczeń na bazie związków azotu, fosforu i węgla), charakteryzują się dużą przejrzystością wody, brakiem niepożądanych zapachów oraz nieobecnością mikroalg i sinic. Akwaria, w których stężenie nutrientów w wodzie jest stosunkowo wysokie, charakteryzują się zgoła odmiennymi, niepożądanymi cechami, takimi jak nieestetyczny wygląd zbiornika oraz trudność w utrzymaniu jego mieszkańców w należytym zdrowiu.

Preparat FlorinBacter firmy Brightwell Aquatics to starannie wyselekcjonowany kompleks niezwykle skutecznych mikrobów i enzymów, które niemalże natychmiastowo redukują stężenie organicznych związków azotu, amoniaku, azotynów, azotanów, fosforanów i węgla organicznego w ekosystemie słodkowodnym. Preparat zauważalnie poprawia jakość wody w zbiorniku, co przekłada się na lepsze zdrowie organizmów, które w nim żyją.

Zastosowanie preparatu FlorinBacter nie zastępuje w żaden sposób konieczności dokonywania regularnych podmian wody w celu utrzymania właściwych stężeń pierwiastków kluczowych dla długotrwałego zdrowia i przeżycia organizmów wodnych. Bez względu na to, co mówią inni producenci – żaden produkt nie jest w stanie tego dokonać.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed dodaniem do akwarium, wymieszać w czystym naczyniu odpowiednią ilość preparatu FlorinBacter (szczegóły poniżej) z 250 ml wody akwariowej. W przypadku nabierania i dozowania preparatu FlorinBacter za pomocą pipety poniżej poziomu wody w zbiorniku, przed każdym pobraniem preparatu bezpośrednio z butelki, pipetę należy bezwzględnie wypłukać świeżą (najlepiej oczyszczoną) wodą. Pozwoli to zapobiec zanieczyszczeniu produktu.

Najlepsze rezultaty osiąga się po dodaniu roztworu bezpośrednio do zewnętrznego systemu filtracji biologicznej (w przypadku jego stosowania). Nie wlewać produktu do otworów wlotowych pompy w akwarium, gdyż może to wpłynąć negatywnie na zawarte w preparacie mikroby. Dla uzyskania najlepszych efektów, zużyć produkt w ciągu 1 roku od zakupu. Znaczne przedawkowanie preparatu nie zwiększy w znaczący sposób ani jego skuteczności, ani tempa działania. Przedstawione tu zalecenia zostały stworzone w oparciu o kompleksowe badania i w większości przypadków przynoszą najlepsze możliwe rezultaty.

Stosowanie preparatu w zbiornikach o średnim i wysokim stężeniu nutrientów lub w celu ustanowienia filtracji biologicznej w nowych akwariach: Aby skutecznie zmniejszyć stężenie nutrientów i zanieczyszczeń w dowolnym akwarium słodkowodnym, należy stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na każde 94,6 l wody akwariowej (czyli ok. 4 krople preparatu na 3,785 l wody akwariowej) raz dziennie przez pierwsze 2 tygodnie. Działanie preparatu jest najlepiej widoczne właśnie w ciągu pierwszych 14 dni. Po zastosowaniu preparatu, wyłączyć na 4 h sterylizator UV i/lub ozonator. Poprawa klarowności wody jest zazwyczaj zauważalna już w ciągu pierwszych 30 min od momentu zastosowania preparatu.

Stosować powyższe instrukcje i zalecenia również dla celów ustanawiania filtracji biologicznej w nowym akwarium. Po redukcji poziomu zanieczyszczeń w akwarium, należy przejść na dozowanie przeznaczone dla zbiorników o niskim stężeniu nutrientów (szczegóły poniżej).

Stosowanie preparatu w stabilnych zbiornikach o niskim stężeniu nutrientów: Aby skutecznie utrzymać niskie stężenie nutrientów w akwarium słodkowodnym, należy stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na każde 189 l wody akwariowej (czyli ok. 2 krople preparatu na 3,785 l wody akwariowej), nie więcej niż raz na tydzień. Alternatywnie, dla uzyskania najlepszych rezultatów, stosować 1 kroplę preparatu na 189 l wody akwariowej dziennie (lub 1 kroplę na 94,6 l wody raz na dwa dni). Po zastosowaniu preparatu, wyłączyć na 4 h sterylizator UV i/lub ozonator.

Dawkowanie preparatu można dopasować indywidualnie pod kątem postrzeganych korzyści dla akwarium, jednakże nie jest zalecane przekraczanie dziennej dawki w wysokości 1 kropli preparatu na 37,85 l wody. Po pewnym czasie, zmniejszenie dawki nawet o połowę może okazać się wystarczające, aby utrzymać niski poziom składników odżywczych w zbiorniku. Przy zmianie filtracji biologicznej lub podczas zwiększenia obciążenia biologicznego w zbiorniku, przyjąć dawkowanie na poziomie 1 kropli preparatu na ok. 94,6 l wody dziennie przez okres jednego tygodnia. Następnie wrócić do poprzednio stosowanego dawkowania dla akwarium o niskim stężeniu nutrientów.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

woda oczyszczona, kompleks naturalnych enzymów i niepatogennych, pożytecznych mikroorganizmów (formuła zastrzeżona).

Close