Wkłady filtracyjne

Purit

Medium nowej generacji do chemicznej filtracji wody przeznaczone do wszystkich akwariów morskich i słodkowodnych.

Informacje ogólne

 • Połączenie udoskonalonego węgla aktywowanego nowej generacji (charakteryzującego się znacznie lepszymi właściwościami filtracji chemicznej w porównaniu z tradycyjnym węglem aktywowanym) i żywicy o wysokim stopniu czystości (NSF-grade), zdolności do wymiany jonów oraz wysokim stopniu adsorpcji. Pomaga usuwać zanieczyszczenia i niepożądane związki z wody, takie jak: chloraminy, amoniak, azotany, fosforany, krzemiany, metale ciężkie oraz rozpuszczone związki organiczne.
 • Ułatwia procesy rozkładu oraz umożliwia zaistnienie procesów utleniania/redukcji, dzięki czemu zwiększa potencjał oksydacyjno-redukcyjny i poprawia jakość wody w zbiorniku.
 • Poprawia klarowność wody poprzez usunięcie barwników i przebarwień.
 • Usuwa nieprzyjemne zapachy powodowane przez procesy gnicia związków organicznych.
 • Usuwa miedź z akwariów, w których stosowano preparaty lecznicze. Usuwa ołów i inne metale ciężkie.
 • Całkowicie bezpieczne do stosowania we wszystkich akwariach rafowych, mieszanych, rybnych, wielogatunkowych i roślinnych.

Dostępne opakowania

 • 250 g
 • 500 g
 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg

Instrukcja użycia

Wskazówki: Przed pierwszym użyciem przepłukać medium strumieniem świeżej wody. Po zakończeniu tej czynności wodę należy wylać.

*Stosując produkt zgodnie z zaleceniami, każde 100 ml wkładu pomaga uzdatnić około 94,6 l wody i utrzymać jej właściwą jakość nawet do 6 miesięcy (czas ten zależy od obciążenia biologicznego i obsady, a także od ilości dostarczanych składników odżywczych, początkowych stężeń nutrientów i skuteczności wcześniej stosowanych metod filtracji w zbiorniku).

Odpowiednie i rozważne zarządzanie parametrami chemicznymi wody w akwarium poprzez ograniczanie ilości dostarczanych nutrientów (np. nieprzekarmianie ryb lub niezagęszczanie w nadmierny sposób obsady w zbiorniku) i dokonywanie regularnych podmian wody pozwala wydłużyć efektywność działania medium Purīt.

Ponadto, zastosowanie wstępnej, mechanicznej filtracji w celu usunięcia nierozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych z wody, jeszcze przed użyciem produktu Purit, znacznie zwiększy skuteczność jego działania. Bez względu na sposób użycia, zmniejszenie przepływu wody przez medium pozwala poprawić jego efektywność.

Zasadniczo zastosowanie wymuszonego, laminarnego przepływu (np. jednokierunkowego, nieburzliwego, niefluidyzacyjnego) wody akwariowej przez medium Purit pozwala na jeszcze szybsze usunięcie zanieczyszczeń niż umieszczenie medium wewnątrz worka siatkowego do celów pasywnej eliminacji zanieczyszczeń. Dlatego też używając medium Purit pierwszy raz lub pierwsze dwa razy, zaleca się umieszczenie go w filtrze kanistrowym, co pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty działania i znacznie zwiększy spadek stężenia martwych, rozpuszczonych związków organicznych i innych zanieczyszczeń w wodzie. W dalszym etapie, dla celów długotrwałej kontroli nutrientów i zanieczyszczeń w zbiorniku, medium Purit może być stosowane w worku siatkowym.

Wkład Purīt może ulec szybszemu wyczerpaniu, jeśli podczas pierwszego stosowania produktu stężenie rozpuszczonych związków organicznych i ilość zanieczyszczeń w akwarium były wysokie. Dalsze stosowanie medium daje pozytywne efekty na dłuższy czas. Gdy w akwarium zaczną ponownie pojawiać się oznaki przebarwienia wody, medium Purīt należy wymienić.

W przypadku stosowania medium Purīt w celu usunięcia chloraminów z wody wodociągowej, przed dodaniem takiej wody do akwarium, w którym obecne są żywe organizmy, należy przeprowadzić test na wodzie filtrowanej w celu zbadania czy medium nadal spełnia swą funkcję i nie uległo zużyciu.

Filtr kanistrowy: umieścić materiał wkład Purīt w kubełku filtra lub do wewnątrz przelotowego pojemnika na medium, zgodnie ze wskazówkami producenta. Czasami, w zależności od kubła filtra, konieczne może okazać się dodatkowe umieszczenie medium w worku siatkowym. W takim wypadku należy stosować siatkę filtracyjną o efektywności 150 μm (dołączona do zestawu).

Filtr pasywny: Umieścić medium Purit swobodnie w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 150 μm w miejscu niskiego/średniego przepływu wody. Przewrócenie siatki filtracyjnej na drugą stronę raz w tygodniu pozwoli na przemieszczenie medium i zwiększenie skuteczności tej metody filtracji.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Close