Wkłady filtracyjne

Nitrat R

Regenerowalna żywica adsorpcyjna do redukcji stężenia azotanów we wszystkich akwariach morskich, rafowych i słodkowodnych.

Informacje ogólne

 • Skuteczna, regenerowalna żywica nowej generacji o właściwościach adsorbujących azotany w akwariach morskich i słodkowodnych. Przed użyciem nie wymaga wcześniejszego namaczania w roztworze buforowym.
 • Charakteryzuje się wysoką selektywnością działania na azotany.
 • Po wyczerpaniu nie wpływa negatywnie na jakość wody, ani nie uwalnia na zewnątrz zatrzymanych azotanów.
 • Nitrat R posiada postać syntetycznych kulek z żywicy polimerowej, które charakteryzują się wysoką trwałością i doskonałymi parametrami przepływowymi. Mogą być z powodzeniem stosowane w systemach filtracji fluidyzacyjnej oraz w filtrach kanistrowych i pasywnych.
 • Możliwość nawet 250-krotnej regeneracji sprawia, że są one niezwykle wydajne i opłacalne.
 • Co więcej, nie wpływają na poziom zasadowości w wodzie, jak to ma miejsce w przypadku niektórych konkurencyjnych produktów.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1 l
 • 3,8 l
 • 20 l

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem wypłukać każde 500 ml żywicy przepuszczając przez nią ciągłym strumieniem ok. 3,8 l świeżej wody. Po zakończeniu tej czynności wodę należy wylać.

Instrukcje podstawowe: Początkowe obniżenie nadmiarowej ilości azotanów w wodzie – każde 500 ml żywicy NitratR usuwa 20 ppm azotanów w 378,5 l wody akwariowej (lub 10 ppm na każde 757 l wody). Gdy stężenie azotanów w wodzie pozostaje na niezmiennym poziomie lub zaczyna rosnąć, należy przeprowadzić proces regeneracji według wskazówek podanych poniżej.

Instrukcje zaawansowane: Do pewnego stopnia, skuteczność żywicy zależy bezpośrednio od długości czasu reakcji z wodą akwariową, tzn. im dłuższy czas, jaki żywica oddziałuje na wodę, tym skuteczniej usuwa z niej azotany. Gdy stężenie azotanów (”[NO3 -]”) osiągnie niemalże niemierzalny poziom, żywica NitratR będzie nadal usuwać z wody azotany powstające wskutek naturalnych procesów biologicznych. Usunąć żywicę lub przeprowadzić proces regeneracji, gdy poziom azotanów [NO3 -] zacznie rosnąć. Następnie ponownie zastosować żywicę w celu umożliwienia ciągłego procesu usuwania azotanów. W każdym przypadku zastosowanie wstępnej, mechanicznej filtracji w celu usunięcia nierozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych z wody, jeszcze przed użyciem żywicy NitroR, znacznie zwiększy skuteczność całego procesu. Filtracja fluidyzacyjna: Przestrzegać wskazówek podanych przez producenta filtra dotyczących zastosowania optymalnej objętości medium w komorze reakcyjnej. Rozpocząć od niskiego natężenia przepływu, następnie wyregulować w taki sposób, aby medium rotowało do 2/3 wysokości komory. Natężenie przepływu powinno być na tyle małe, aby kulki żywicy nie zostały wyrzucone do akwarium. Filtr kanistrowy: Umieścić kulki żywicy w kubełku filtra zgodnie ze wskazówkami producenta. Tak umieszczoną żywicę pozostawić do momentu aż stężenie azotanów [NO3 -] w wodzie osiągnie pożądany poziom lub nie zmieni się. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty stosowania żywicy, koniecznym może być obniżenie natężenia przepływu wody przez filtr. Filtr pasywny: Umieścić żywicę swobodnie w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 300 μm w miejscu niskiego/średniego przepływu wody. Okresowe przewrócenie siatki filtracyjnej na drugą stronę w czasie użytkowania pozwoli kulkom żywicy na przemieszczenie się z jednego miejsca na drugie i w rezultacie zwiększy skuteczność filtracji.

Sposób regenerowania: Na każde 250 ml żywicy NitratR do regeneracji rozpuścić 4 filiżanki ( 940 ml) soli stołowej w czystym naczyniu zawierającym 3,8 l wody o temperaturze pokojowej. Umieścić żywicę w naczyniu i zamieszać. Pozostawić na noc, aby umożliwić kulkom odpowiednie przesiąknięcie roztworem. Odsączyć i bardzo dokładnie przepłukać za pomocą świeżej wody przed ponownym użyciem. Nie przeprowadzać regeneracji z wykorzystaniem wybielacza, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia kulek i może spowodować śmierć organizmów żyjących w akwarium.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Uwaga:Sprzedawana żywica jest wilgotna. Trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, aby zapobiec wyschnięciu. Waga żywicy może się różnić w zależności od wilgotności produktu, dlatego miarą ilości sprzedawanego produktu jest jego objętość, a nie ciężar.

Close