Wkłady filtracyjne

CoraLazarus

Wapń o wysokim stopniu czystości w postaci medium do stosowania w reaktorach na media filtracyjne w akwariach rafowych.

Informacje ogólne

  • Naturalny minerał o wysokim stopniu czystości. Może być stosowany w tradycyjnych reaktorach wapnia lub mieszany z istniejącym podłożem w celu stopniowego zwiększenia i utrzymania stężenia wapnia i poziomu alkaliczności w akwarium morskim.
  • Silne źródło wapnia, którego kationy najliczniej (pod względem masy procentowej) wchodzą w skład aragonitu – minerału wykorzystywanego przez organizmy rafotwórcze do budowy szkieletu rafy koralowej.
  • Poprzez rozpuszczanie w wodzie, zapewnia źródło wapnia, magnezu, strontu, potasu i węglanów.
  • Pomaga zwiększyć zasadowość wody, dzięki czemu przyczynia się do ustabilizowania jej pH, a także wspiera biogeniczne procesy tworzenia aragonitu.
  • Charakteryzuje się optymalnym średnim rozmiarem granulek do stosowania w reaktorach na media filtracyjne i reaktorach wapnia.
  • Nie zawiera chlorków, ani siarczanów.

Dostępne opakowania

  • 1 kg
  • 5 kg
  • 20 kg

Informacje szczegółowe

Kontrolowane rozpuszczanie aragonitu w zbiorniku reakcyjnym stało się jednym z najbardziej efektywnych i preferowanych sposobów na zwiększenie i utrzymanie prawidłowego stężenia wapnia oraz poziomu alkaliczności w akwariach rafowych o wysokim stopniu uwapnienia. Metoda ta przynosi szczególne korzyści akwariom rafowym zdominowanym przez korale SPS, w których stosuje się wysokoenergetyczny pokarm, a także akwariom charakteryzującym się wysokim wzrostem alg koralowych. Przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań fizyczno-chemicznych, efektem metody jest zwiększenie tempa rozwoju organizmów w zbiorniku. Sposób suplementacji wapnia oraz stabilizacji alkaliczności za pomocą medium CoraLazarus nie opiera się na zastosowaniu chlorków, które mogą mieć podwyższone stężenie w akwariach, w których wykorzystywane są suplementy wapnia oparte na chlorkach i w których nie dokonuje się regularnych podmian części wody.

Wagowo, medium CoraLazarus składa się w około 61-62% z węglanów, w około 37-38% z wapnia, w około 0,75-0,85% ze strontu, w około 0,1% z magnezu i poniżej 0,01% z potasu. Proporcje te mogą się nieco różnić w zależności od próbki. Minerały składające się na medium wydobywane są w czystym środowisku i nie pochodzą z raf zdominowanych przez małże. Aragonit pochodzący z tych miejsc charakteryzuje się wysoką zawartością fosforanów w stosunku do aragonitu tworzonego przez organizmy nieblaszkoskrzelne. Naturalny aragonit zawiera niewielką ilość magnezu, dlatego suplementacja magnezem w akwariach rafowych wykorzystujących reaktor wapnia jest konieczna. Nieutrzymywanie stężenia magnezu na minimalnym poziomie 1 290 ppm może powodować trudności w utrzymaniu pożądanego stężenia wapnia w akwarium. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie medium NēoMag firmy Brightwell Aquatics (wagowo zawiera około 13% magnezu) w połączeniu z medium CoraLazarus. Medium NēoMag może być również stosowane w dodatkowych komorach reaktorów wapnia w celu wsparcia procesu eliminowania wolnego dwutlenku węgla, który nie wszedł w reakcję z medium CoraLazarus, a tym samym jednocześnie niwelować tendencję do spadku poziomu pH w wodzie oraz zwiększać stopień rozpuszczalności medium, doprowadzając do suplementacji magnezu.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem materiału filtracyjnego w akwarium należy go wypłukać w świeżej lub morskiej wodzie. Stosować w reaktorze wapnia zgodnie ze wskazówkami producenta. W przypadku stosowania minerału NēoMag, postępować według wskazań na etykiecie produktu. Szybkość przepływu wody przez reaktor w połączeniu z pH wody wewnątrz komory/komór ma największy wpływ na tempo rozpuszczania medium (minerałów). Aby dokonać zmiany natężenia przepływu wody i wielkości wtłaczanego dwutlenku węgla do zbiornika i w rezultacie osiągnąć pożądane stężenie wapnia i poziom alkaliczności w strumieniu wypływającym, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dołączonymi do reaktora wapnia.

W czasie stosowania medium CoraLazarus należy mierzyć poziomy alkaliczności, wapnia i magnezu w zbiorniku z częstotliwością 2-4 razy na miesiąc, aby mieć pewność, że parametry chemiczne wody znajdują się w pożądanych przedziałach. W razie konieczności dokonać zmian w działaniu reaktora. Wraz ze zwiększaniem się biomasy koralowców i pozostałych organizmów rafotwórczych żyjących w akwarium, wzrasta również zapotrzebowanie na wapń, magnez i węglany. Doprowadza to do sytuacji, w której medium CoraLazarus musi być częściej wymieniane. Należy mieć na uwadze, że każde akwarium rafowe posiada indywidualnie określone wymagania dotyczące wielkości poboru wapnia, w związku z czym możliwa jest sytuacja, w której zapotrzebowanie na ten pierwiastek będzie większe niż wielkość podaży oferowana przez materiał CoraLazarus. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowego suplementu wapnia (np. preparatu Calcion lub Kalk+2 firmy Brightwell Aquatics), dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie jego stężenia na poziomie odpowiadającym stężeniu w naturalnej wodzie morskiej. Innym rozwiązaniem może być zwyczajnie zastosowanie większego (lub dodatkowego) reaktora wapnia i umieszczenie w nim większej ilości minerałów CoraLazarus.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Close