Wkłady filtracyjne

NeoCarbonit-Z

Zaawansowane medium filtracyjne do redukcji amoniaku, jonów amonowych, chloraminów i martwych, rozpuszczonych w wodzie związków organicznych we wszystkich akwariach i workach do transportu ryb.

Informacje ogólne

 • Mieszanka zeolitów o właściwościach adsorbujących jony amonowe i wysokiej klasy węgla aktywowanego nowej generacji.
 • Charakteryzuje się znacznie większą skutecznością działania niż produkty wykorzystujące tradycyjne formy węgla aktywowanego i/lub zeolity, które spełniają swe zadanie wyłącznie w wodzie słodkiej.
 • Dzięki czterem stopniom działania w aktywny sposób usuwa amoniak, jony amonowe, chloraminy i rozpuszczone w wodzie związki organiczne.
 • Ułatwia rozkład i zaistnienie procesów utleniania/redukcji, dzięki czemu zwiększa potencjał oksydacyjno-redukcyjny i poprawia jakość wody w zbiorniku.
 • Węgiel zawarty w preparacie charakteryzuje się wysokimi zdolnościami do usuwania związków organicznych z wody, a także dużą zawartością jodu i niezwykle małą zawartością pyłów.
 • Średni rozmiar granulek zapewnia optymalny przepływ wody i doskonałą skuteczność działania.
 • Medium może być stosowane we wszystkich akwariach słodkowodnych, brachicznych i morskich. Jest bezpieczne dla bezkręgowców morskich oraz ozdobnych, słodkowodnych skorupiaków.
 • Może być również stosowane w workach do transportu organizmów morskich jako doraźna pomoc. Używane zgodnie z zaleceniami zachowuje skuteczność działania przez 72 h.

Dostępne opakowania

 • 500 g
 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem przepłukać pod bieżącą wodą. Umieszczenie prefiltra mechanicznego powyżej medium NēoCarbonīt-Z wydłuża czas skutecznego działania systemu filtrującego. W przypadku pozostawienia wkładu NēoCarbonīt-Z w akwarium przez dłuższy czas, prefiltr należy co 3-4 dni przepłukiwać. Im dłuższy czas reakcji pomiędzy materiałem NēoCarbonīt-Z a wodą akwariową (np. im wolniejszy przepływ wody przez medium), tym skuteczniejsze jego działanie.

Zaleca się rozpoczęcie stosowania produktu od 1 g na każde 75,7 l wody w systemie akwariowym tygodniowo i dokonanie ewentualnej późniejszej korekty powyższych proporcji w zależności od parametrów wody. W akwariach o wysokim stężeniu składników odżywczych dokonywać wymiany medium po 48 h użytkowania. W akwariach o niższym stężeniu składników odżywczych czas całkowitej pracy medium może być wydłużony do 10 dni.

Filtr kanistrowy: umieścić materiał NēoCarbonīt-Z w kubełku filtra zgodnie ze wskazówkami producenta. Filtr pasywny: umieścić materiał NēoCarbonīt-Z swobodnie w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 800μm w miejscu niskiego/średniego przepływu wody. Jednokrotne przewrócenie siatki filtracyjnej na drugą stronę w trakcie stosowania wkładu zwiększa skuteczność tej metody filtracji.

Ważne informacje dotyczące stosowania produktu w akwariach rafowych: NēoCarbonīt-Z to niezwykle skuteczne medium o właściwościach adsorpcji jonów amonowych, dlatego też obecne w akwarium zooksantelle i/lub organizmy fotosyntezujące, które przyzwyczaiły się do (i/lub uzależniły od) obecności określonego stężenia azotu w wodzie, mogą początkowo, z dużą dozą prawdopodobieństwa, negatywnie zareagować na gwałtowne usunięcie amonu i obniżenie zawartości azotanów w wodzie. W związku z tym, zaleca się zastosowanie 1 g produktu na 151,4 l wody i ciągłe monitorowanie stanu organizmów zooksantellowych w wodzie pod kątem ewentualnego wystąpienia symptomów związanych z niedoborem azotu. Dokonać zmiany ilości stosowanego w akwarium materiału NēoCarbonīt-Z w zależności od parametrów chemicznych wody i postrzeganego zapotrzebowania organizmów na azot.

Wskazówki dotyczące używania produktu w workach transportowych: Stosować ¼ – ½  łyżeczki materiału NēoCarbonīt-Z na 946 ml wody w worku. W przypadku transportu wielu osobników na raz lub transportu szczególnie dużych osobników, stosować ¾ łyżeczki materiału NēoCarbonīt-Z na każde 946 ml wody w worku. Medium NēoCarbonīt-Z w większości przypadków usuwa jony amonowe, amoniak i azotyny w ciągu 72 h od momentu użycia.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Mieszanka specjalnie dobranych środków filtrujących o działaniu adsorpcyjnym (formuła zastrzeżona)

Close