Wkłady filtracyjne

Carbonit-X3

Węgiel aktywowany o potrójnym działaniu ‒ błyskawicznie usuwa amoniak i chlor oraz wzmacnia potencjał redoks.

Informacje ogólne

  • Udoskonalone źródło węgla aktywowanego nowej generacji, charakteryzuje się znacznie lepszymi właściwościami filtracji chemicznej w porównaniu z tradycyjnym węglem aktywowanym.
  • Dzięki trzem stopniom działania w aktywny sposób usuwa amoniak, chloraminy i rozpuszczone w wodzie, martwe związki organiczne.
    Usprawnia procesy rozkładu oraz ułatwia zaistnienie procesów utleniania/redukcji, dzięki czemu zwiększa potencjał oksydacyjno-redukcyjny i poprawia jakość wody w zbiorniku.
  • Charakteryzuje się wysokimi zdolnościami do usuwania związków organicznych z wody, a także dużą zawartością jodu i niezwykle małą zawartością pyłów.
  • Średni rozmiar granulek zapewnia optymalny przepływ wody i doskonałą skuteczność działania.

Dostępne opakowania

  • 225 g
  • 450 g
  • 1,8 kg
  • 9 kg

Informacje szczegółowe

„Węgiel aktywowany” to ogólna nazwa obejmująca wszystkie produkty będące pochodną węgla, drewna lub łupin orzechów kokosowych, które zostały poddane specjalnej obróbce (tzw. aktywacji) w celu zwiększenia swej porowatości. Porowatość i średni rozmiar struktur porowatych materiału to czynniki, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za skuteczność z jaką węgiel aktywowany będzie usuwał rozpuszczone substancje organiczne z wody i pary wodnej.

W przeciwieństwie do tego, co twierdzą niektórzy producenci i dystrybutorzy, każdy węgiel aktywowany wysokiej jakości usuwa, zarówno w sposób aktywny jak i pasywny, pierwiastki śladowe i mikroelementy. Dzieje się tak, ponieważ obecne w porach szczeliny są częściowo blokowane przez różnego rodzaju duże cząsteczki, a wpadające w nie pierwiastki i mikroelementy nie mogą się przez nie przedostać. Co więcej, są one uwięzione w miejscach wiązania dużych cząsteczek organicznych i usuwane przez węgiel. W związku z powyższym, po zastosowaniu węgla aktywowanego w zbiorniku, zaleca się dokonanie suplementacji pierwiastkami śladowymi i mikroelementami.

Niektórzy akwaryści używają węgla aktywowanego w akwariach przez cały czas, zaś inni tylko wtedy, gdy chcą usunąć z wody niepożądane związki, jak np. nadmiar substancji organicznych lub leków. Zarówno jedna jak i druga metoda ma swoje uzasadnienie, a jej wybór zależy od indywidualnej oceny tego, co jest najlepsze dla danego akwarium. Ogólnie rzecz biorąc, akwaria słodkowodne, w których to nie używa się odpieniaczy białek, mogą czerpać nieustanną korzyść ze stosowania węgla aktywowanego. Akwaria morskie, wykorzystujące odpieniacze białek, mogą z kolei taką korzyść czerpać jedynie raz na jakiś czas.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem przepłukać pod bieżącą wodą. 225 g węgla aktywowanego CARBONĪT-X3 wystarcza do skutecznego przefiltrowania około 852 l wody akwariowej. Sposób zastosowania węgla CARBONĪT-X3 będzie mieć bezpośredni wpływ na czas reakcji z wodą, a co za tym idzie, szybkość usuwania zanieczyszczeń z wody. Dlatego też, im dłuższy czas reakcji pomiędzy cząsteczkami węgla a wodą, tym szybszy proces usuwania zanieczyszczeń.

Instrukcje i wskazówki: Zastosowanie wstępnej, mechanicznej filtracji w celu usunięcia nierozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych z wody, jeszcze przed użyciem węgla Carbonit-X3, znacznie zwiększy skuteczność działania medium. Zaleca się rozpoczęcie stosowania produktu od 1 g na każde 75,7 l wody w systemie akwariowym tygodniowo i dokonanie ewentualnej późniejszej korekty powyższych proporcji w zależności od parametrów wody. W akwariach o wysokim stężeniu składników odżywczych, dokonywać wymiany medium po 24 h użytkowania.

W akwariach o niższym stężeniu składników odżywczych, czas całkowitej pracy medium może być wydłużony do 48 h. W celu poprawy jakości wody, akwarysta może zdecydować się na stosowanie węgla Carbonīt-X3 1-2 h dziennie przez okres 1 miesiąca. Produkt Carbonīt-X3 stosowany w powyższy sposób należy wyrzucać i wymieniać raz na miesiąc. Bez względu na sposób użycia, zmniejszenie przepływu wody przez medium pozwala poprawić jego efektywność.

Filtr kanistrowy: Umieścić węgiel aktywowany w kubełku filtra według wskazań producenta.

Filtr pasywny: Umieścić węgiel Carbonīt-X3 swobodnie w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 800 μm w miejscu niskiego/średniego przepływu wody. Przewrócenie siatki filtracyjnej na drugą stronę w czasie użytkowania medium pozwoli cząsteczkom węgla na przemieszczenie się z jednego miejsca na drugie i w rezultacie zwiększy skuteczność tej metody filtracji.

Uwaga: Medium CARBONĪT-X3 nie jest tradycyjną formą węgla aktywowanego. Jest ono znacznie bardziej efektywne, w przeliczeniu na masę jednostkową, w usuwaniu rozpuszczonych związków organicznych z wody i choć może być stosowane bez przerwy, na co dzień niektórzy akwaryści mogą zdecydować się na używanie bardziej tradycyjnej formy węgla aktywowanego, jak np. Carbonit-P firmy Brightwell Aquatics.

Medium CARBONĪT-P błyskawicznie usuwa z wody akwariowej związki organiczne o charakterze latentnym. Nie usuwa jednak amoniaku i chloraminów oraz nie wpływa bezpośrednio na zwiększenie potencjału redoks – takie właściwości posiada medium Carbonit-X3.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Close