Wkłady Xport

XportSubstrat

Podłoże filtracyjne 3-5 mm z serii Xport do każdego rodzaju akwarium, w którym występuje konieczność zwiększenia poboru amoniaku, azotynów, azotanów i fosforanów.

Informacje ogólne

 • Zaawansowane, ultraaktywowane podłoże filtracyjne o średniej powierzchni ok. 13 935 m2/kg. Wspiera procesy kolonizacji przez pożyteczne bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna i wydajna neutralizacja toksycznego amoniaku oraz utlenienie azotanów i azotynów. Efektem końcowym jest zwiększenie stabilności stężenia nutrientów w dojrzałych systemach akwariowych o gęstej obsadzie. Usuwa związki fosforanowe z wody poprzez działalność mikrobów oraz związany z tym pobór azotu i węgla.
 • Skuteczniejsze od konwencjonalnych metod filtracji opartych na denitryfikacji o ponad 300% względem zastosowanej masy jednostkowej. Po skolonizowaniu przez bakterie zawarte w preparacie MicroBacter7 oraz przy odpowiedniej dostępności węgla i fosforu w wodzie, 1 kg dojrzałego biologicznie podłoża XportSubstrat pozwala zredukować w ciągu jednej doby do 140 ppm azotanów w każdych 454 l wody.
 • Posiada otwartą strukturę i dużą powierzchnię użytkową, co bezpośrednio przekłada się na większą zawartość wody w szczelinach materiału porowatego i w rezultacie doskonałe właściwości przepływowe i zwiększoną skuteczność filtrowania.
 • Większa wydajność w stosunku do mediów konwencjonalnych dzięki niższym wymaganiom powierzchniowym niezbędnym do zaistnienia równoważnych procesów denitryfikacyjnych. Doskonale nadaje się do szybkiego obniżenia stężenia azotanów nawet w najbardziej zagęszczonym systemie akwariowym.
 • Bezpieczne do stosowania we wszystkich akwariach morskich, brachicznych i słodkowodnych – zarówno tropikalnych, jak i strefy umiarkowanej.
 • Znacząco poprawia potencjał filtracyjny systemu w porównaniu z naturalnymi podłożami sedymentacyjnymi (podłoża, na których osadza się materiał osadowy) .
 • Opracowany, zaprojektowany i wykonany w USA. Wyprodukowany z wysokiej jakości składników pochodzących z USA.
 • Postępowanie patentowe w toku.

Dostępne opakowania

 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg

Informacje szczegółowe

Średnia powierzchnia użytkowa podłoża XportSubstrat wynosi 13 935 m2/kg. Pożyteczne bakterie nitryfikacyjne osiedlające się na podłożu błyskawicznie i skutecznie utleniają amoniak do azotanów i azotynów, powodując zwiększenie stabilności stężenia nutrientów w każdym akwarium.

Stosowanie materiału XportSubstrat jako podłoża dennego, zwłaszcza w porównaniu z podłożami na bazie kruszonych korali lub skał rzecznych, znacząco zwiększa potencjał biofiltracyjny każdego zamkniętego systemu akwariowego (zarówno tropikalnego jak i strefy umiarkowanej), znacznie wydłużając okres stabilizacji stężenia składników odżywczych w zbiorniku, w porównaniu z zastosowaniem takich samych ilości konkurencyjnych podłoży.

Oznacza to, że przy zachowaniu takich samych parametrów, przetworzenie identycznych ilości składników odżywczych wymaga użycia mniejszej ilości podłoża XportSubstrat niż innych podłoży sedymentacyjnych.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem podłoża XportSubstrat należy je przepłukać w celu usunięcia kurzu i pyłów. W tym celu wsypać odpowiednią ilość podłoża do czystego pojemnika i umieścić go w dużym zlewie. Następnie do pojemnika powoli nalewać zimnej wody z kranu lub wody pochodzącej z podmiany i delikatnie mieszając wypłukiwać nieczystości do zlewu. Strumień wody powinien być na tyle mały, by nie spłukać podłoża do zlewu. Woda powinna wypłukiwać jedynie kurz i pyły. Wypłukiwanie można pominąć wedle uznania, jednakże należy mieć na uwadze, że niewykonanie tej czynności może skutkować 1- lub 2-dniowym zmętnieniem wody.

Gdy woda używana do przepłukiwania podłoża staje się już czysta, jest to znak, że podłoże może być umieszczone w dowolnym akwarium. Zaleca się umieścić medium w pustym akwarium lub refugium, a następnie powoli wlewać wodę do pożądanego poziomu w celu zminimalizowania mętności wody.

Podłoże o głębokości warstwy ok. 7,6 cm, skolonizowane bakteriami z preparatu MicroBacter7, pozwoli ustanowić kompletny system biofiltracyjny zdolny do utrzymania niskiego zagęszczenia nutrientów w mocno obsadzonych i obficie odżywianych systemach akwariowych – morskich, brachicznych i słodkowodnych.

W akwariach morskich zaleca się nieprzerwane stosowanie wydajnych odpieniaczy białek w celu zwiększenia stabilizacji stężenia składników odżywczych.

Close