Wkłady Xport

Xport PO4 Cubes

Ultraaktywne wysokowydajne medium o zdolności adsorpcji fosforanów.

Informacje ogólne

  • Wykorzystuje technologię „NanoIntelex”, dzięki której możliwe było stworzenie ulepszonego, ultraaktywnego materiału filtrującego o ponad 500% większej wydajności niż konwencjonalne media posiadające właściwość adsorpcji fosforanów.
  • Każdy 1 g medium usuwa około 30-100 mg fosforanów, w zależności od ich początkowego stężenia w akwarium.
  • Posiada otwartą strukturę i dużą powierzchnię użytkową, co bezpośrednio przekłada się na doskonałe właściwości przepływowe i zwiększoną skuteczność procesu adsorpcji.
  • Większa zdolność adsorpcyjną w stosunku do mediów konwencjonalnych – niższe wymagania powierzchniowe niezbędne do zaistnienia równoważnego procesu pochłaniania fosforanów.
  • Utrzymuje zdolność usuwania fosforanów przez ponad 1 rok od momentu umieszczenia w filtrze
  • Może być stosowany w połączeniu z produktami Xport Bio Cubes oraz Xport NO3

Dostępne produkty

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 1000 ml

Instrukcja użycia

Przed użyciem produktu Xport PO4 Cubes należy zastosować wstępną filtrację mechaniczną w celu usunięcia nierozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych z wody, co znacznie zwiększy skuteczność całego procesu filtracyjnego.

Przepłukać kostki Xport PO4 Cubes w wodzie oczyszczonej lub świeżej wodzie o niskiej zawartości substancji rozpuszczonych. Następnie umieścić je w czystym pojemniku i zalać wodą akwariową pochodzącą ze zbiornika docelowego. Przy początkowym stężeniu fosforanów wynoszącym 1 ppm lub mniej, 350 g materiału XPort PO4 Cubes posiada zdolność wyekstrahowania ok. 10,5 g fosforanów (zastosowanie 1 g materiału Xport PO4 Cubes na 1500 l wody pozwala usunąć 0,02 ppm fosforanów).

Wymienić medium, gdy stężenie fosforanów przestanie spadać (jeśli poziom jest większy niż 0 ppm) lub gdy zacznie wzrastać. Proces wyczerpywania się mediów w akwariach o niskiej zawartości nutrientów może zająć kilka miesięcy i jest to zjawisko normalne.

Korale oraz inne bezkręgowce mogą reagować negatywnie na zbyt szybkie usuwanie fosforanów z wody. W takim wypadku zmniejszyć ilość materiału filtracyjnego Xport PO4 Cubes o 50% i kontynuować jego stosowanie do momentu, aż stężenie fosforanów w wodzie spadnie do niewykrywalnego poziomu.

W celu uzyskania optymalnych rezultatów stosowania materiału Xport PO4 Cubes dokonywać regularnych pomiarów stężenia fosforanów w wodzie za pomocą dokładnego kropelkowego testu akwarystycznego. Dzięki temu możliwe będzie dostosowanie właściwej masy medium do faktycznych wymagań.
Zalecane natężenie przepływu: 1-3-krotność całkowitej objętości wody w zbiorniku na godzinę.

Nie stosować w filtrach fluidyzacyjnych. Fluidyzacja powoduje obniżenie wydajności filtracyjnej materiału i może prowadzić do jego stopniowej degradacji, co z kolei może skutkować rozprzestrzenianiem się niegroźnych, ale mało atrakcyjnych wizualnie, pyłów w akwarium.

Filtr kanistrowy: umieścić materiał Xport PO4 w kubełku filtra, zgodnie ze wskazówkami producenta.

Filtr pasywny: umieścić materiał Xport PO4 swobodnie w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 800 μm w miejscu niskiego/średniego przepływu wody.

Reaktor na media filtracyjne: w przypadku korzystania z tego rozwiązania upewnić się, że materiał jest ułożony w sposób nieruchomy.

Close