Wkłady Xport

Xport NO3 Plate

Ultraporowate biologiczne medium filtracyjne w kształcie płytki o doskonałej wydajności wzbogacone o siarkę elementarną.

Informacje ogólne

  • Najwyższy ze wszystkich dostępnych na świecie mediów filtracyjnych stopień porowatości oraz największa powierzchnia filtracyjna w stosunku do wagi i objętości produktu.
  • Zapewnia dużą powierzchnię do efektywnej kolonizacji przez bakterie denitryfikacyjne. Wzbogacone domieszkami siarki, aby działać jako donor elektronów w celu przyspieszenia procesu redukcji nieorganicznych form azotu w zbiornikach słodkowodnych, morskich oraz stawach.
  • Ponad 6600 m2 powierzchni medium filtracyjnego na każdy 1 litr wody. Jedna płytka daje ponad 11 600 m2 powierzchni filtracyjnej pod kolonizację bakterii.
  • Znacząco zmniejsza ilość fosforanów i rozpuszczonych substancji organicznych.
  • Bardzo duża porowatość medium umożliwia absorpcję wody, dzięki czemu pozostaje ono wilgotne przez wiele dni po wyjęciu z filtra, zapewniając bakteriom przetrwanie na wypadek awarii sprzętu i konieczności jego naprawy.
  • Zawiera domieszki aragonitu w celu buforowania pH do poziomu optymalnego dla rozwoju pożytecznych bakterii, jednocześnie zapobiegając wzrostowi kwasowości, której zbyt wysoki poziom mógłby doprowadzić do wyniszczenia bakterii i obniżenia wydajności filtra (co zdarza się w przypadku konkurencyjnych produktów).

Dostępne rozmiary

  • 22,86 cm x 11,43 cm x 6,35 cm

Instrukcja użycia

Używać 1 płytki XPort NO3 Plate na każde 4750 l wody w akwarium. Stosować większą ilość produktu przy większym obciążeniu biologicznym. Materiał filtracyjny dobrze przepłukać wodą akwariową lub oczyszczoną wodą z kranu.

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, skolonizować płytkę bakteriami stosując preparaty FlorinBacter, MicrōBacter7 lub MicrōBacterCLEAN, zgodnie ze wskazówkami odpowiadającymi danemu typowi zbiornika. Umieścić płytkę XPort NO3 Plate w plastikowym pojemniku, napełnić pojemnik wodą akwariową, dodać pełną zalecaną dawkę dowolnego z powyższych preparatów w zależności od wielkości akwarium. Pozostawić na jedną noc, po czym umieścić tak skolonizowaną płytkę XPort NO3 Plate w filtrze. Wodę z pojemnika można wlać z powrotem do akwarium. Przed użyciem medium XPort NO3 Plate zaleca się zastosowanie gąbki, cienkiej włókniny filtracyjnej lub innego rodzaju filtracji mechanicznej, aby zapobiec zapchaniu się medium substancjami organicznymi.

Aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty, należy również zastosować dobre źródło węgla wspierające rozwój bakterii, np. takie produkty firmy Brightwell Aquatics jak: bioaktywny granulat Katalyst lub płynne preparaty Reef BioFuel i Florin Axis.

Informacje dodatkowe

Można stosować więcej płytek XPort NO3 Plate na raz, niż wynika to z zaleceń producenta. Nie spowoduje to zbyt intensywnej filtracji, gdyż rozwój bakterii ograniczają samoistnie parametry zbiornika.

Zaleca się użycie jednej, całej płytki nawet w mniejszych systemach akwariowych o pojemności od 190 l. W akwariach o pojemności poniżej 190 l, zaleca się użycie kostek Xport NO3 Cubes. Dla celów nitryfikacji lub usunięcia związków amoniaku i azotynów z wody, zaleca się stosowanie płytki do osiedlenia przez bakterie tlenowe lub, dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, umieszczenie jej powyżej linii wody. W tym celu należy umieścić płytkę w taki sposób, aby znajdowała się powyżej poziomu wody, a następnie przepuścić przez nią niewielki strumień wody.

Nie jest wymagane ani pożądane, aby przepuszczać przez płytkę cały przepływ wody wypływający z filtra. Należy wyregulować w filtrze przepływ wody tak, aby przenikała ona przez płytkę, nie zaś spływała po jej powierzchni dookoła.

Należy również pamiętać, że eliminowanie azotanów następuje wskutek procesów beztlenowych, a więc ograniczona ilości tlenu docierająca do płytki wpływa pozytywnie na proces usuwania tychże związków z wody. Jeśli to możliwe, należy zamontować płytkę w sumpie, poniżej powierzchni wody, w miejscu o bardzo niskim przepływie wody.

Aby zastosować jedną płytkę do dwóch celów, tj. nitryfikacji tlenowej i denitryfikacji beztlenowej, należy zamontować ją poniżej powierzchni wody i ustawić przepływ wody na poziomie średnim. Bakterie rozwijające się na górnej, około 6-milimetrowej, warstwie płytki, to bakterie aerobowe, które będą zużywać cały tlen, w związku z czym wewnątrz płytki będą zachodzić procesy anaerobowe, czyli beztlenowe, gdzie rozwiną się bakterie denitryfikacyjne. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe będzie zaistnienie zarówno procesów nitryfikacyjnych na powierzchni medium, jak i procesów denitryfikacyjnych w jego wnętrzu.

Choć płytka XPort NO3 Plate umożliwia jednoczesne stosowanie filtracji tlenowej i beztlenowej, została stworzona głównie z myślą o denitryfikacji. W razie konieczności zaistnienia procesów nitryfikacyjnych w akwarium (usuwanie związków amoniaku i azotynów z wody), zalecamy zakup płytki XPort BIO Plate.

Jednym z ważnych parametrów w systemach morskich jest wymiana gazowa. Produkty z serii Xport są najlepszymi biologicznymi mediami filtracyjnymi na świecie, nie zapewniają jednak dobrej wymiany gazowej. W związku z tym zalecamy równoległe stosowanie tzw. biobali (lub biokul), których już niewielka liczba, po umieszczeniu w strudze głównego przepływu, usprawni funkcjonowanie całego systemu.

Close