Wkłady Xport

Xport BIO Brick

Ultraporowate biologiczne medium filtracyjne w kształcie cegły o doskonałej wydajności.

Informacje ogólne

  • Najwyższy ze wszystkich dostępnych na świecie mediów filtracyjnych stopień porowatości oraz największa powierzchnia filtracyjna w stosunku do wagi i objętości produktu.
  • Bardzo duża powierzchnia do efektywnej kolonizacji przez bakterie tlenowe i beztlenowe.
  • Ponad 6600 m2 powierzchni medium filtracyjnego na każdy 1 litr wody. Jedna cegła daje ponad 9290 m2 powierzchni użytkowej pod kolonizację bakterii.
  • Po skolonizowaniu bakteriami i stosowaniu zgodnie ze wskazówkami, niemalże całkowicie redukuje toksyczny amoniak i azotyny obecne w akwarium morskim, słodkowodnym oraz w stawie.
  • Znacząco zmniejsza ilość fosforanów i rozpuszczonych substancji organicznych.
  • Doskonale sprawdza się jako jedyne medium filtracyjne w akwarium lub stawie. Może być również stosowane jako medium dodatkowe.
  • Zawiera domieszki aragonitu w celu buforowania pH do poziomu optymalnego dla rozwoju pożytecznych bakterii, jednocześnie zapobiegając wzrostowi kwasowości, której zbyt wysoki poziom mógłby doprowadzić do wyniszczenia bakterii i obniżenia wydajności filtra (dzieje się tak często w przypadku konkurencyjnych produktów).

Dostępne rozmiary

  • 22,86 cm x 11,43 cm x 6,35 cm

Instrukcja użycia

Używać 1 cegły XPort Bio Brick na każde 3800 l wody w akwarium. Stosować większą ilość produktu przy większej ilości zanieczyszczeń. Cegłę dobrze przepłukać wodą akwariową lub oczyszczoną wodą z kranu.

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów skolonizować medium bakteriami, stosując preparaty FlorinBacter, MicrōBacter7 lub MicrōBacterCLEAN, zgodnie ze wskazówkami dla danego typu zbiornika. Umieścić cegłę XPort Bio Brick w plastikowym pojemniku, napełnić pojemnik wodą akwariową, dodać pełną zalecaną dawkę dowolnego z powyższych preparatów w zależności od wielkości akwarium. Pozostawić na jedną noc, po czym umieścić tak skolonizowaną cegłę XPort Bio Brick w filtrze. Wodę z pojemnika można wlać z powrotem do akwarium.

Przed użyciem medium XPort Bio Brick, zaleca się zastosowanie gąbki, cienkiej włókniny filtracyjnej lub innego rodzaju filtracji mechanicznej, aby zapobiec zapchaniu się medium substancjami organicznymi.

Aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty, należy również zastosować dobre źródło węgla wspierające rozwój bakterii, np. takie produkty firmy Brightwell Aquatics jak: bioaktywny granulat Katalyst lub płynne preparaty Reef BioFuel i Florin Axis.

Informacje dodatkowe

Można stosować więcej cegieł XPort Bio Brick na raz, niż wynika to z zaleceń producenta. Nie spowoduje to zbyt intensywnej filtracji, gdyż rozwój bakterii ograniczają samoistnie parametry zbiornika.

Zaleca się użycie jednej, całej cegły nawet w mniejszych systemach akwariowych o pojemności od 190 litrów. W akwariach o pojemności poniżej 190 l, zaleca się użycie kostek Xport Bio Cubes. Dla celów nitryfikacji lub usunięcia związków amoniaku i azotynów z wody, zaleca się stosowanie cegły do osiedlenia przez bakterie tlenowe lub dla osiągnięcia najlepszych rezultatów umieszczenie jej powyżej linii wody.

W tym celu należy umieścić cegłę w taki sposób, aby znajdowała się powyżej poziomu wody, a następnie przepuścić przez nią niewielki strumień wody. Nie jest wymagane ani pożądane, aby przepuszczać przez cegłę całą ilość wody wypływającą z filtra.

Optymalny przepływ wody zawiera się w przedziale od 40 do 80 litrów na godzinę. Należy wyregulować w filtrze przepływ wody tak, aby przenikała ona przez cegłę, nie zaś spływała po jej powierzchni dookoła. Należy również pamiętać, że eliminowanie azotanów następuje wskutek procesów beztlenowych, a więc  ograniczona ilości tlenu docierająca do cegły wpływa pozytywnie na proces usuwania tychże związków z wody. Jeśli to możliwe, należy zamontować cegłę w sumpie, poniżej powierzchni wody, w miejscu o bardzo niskim przepływie wody.

Aby zastosować jedną cegłę do dwóch celów, tj. nitryfikacji tlenowej i denitryfikacji beztlenowej, należy zamontować ją poniżej powierzchni wody i ustawić przepływ wody na poziomie średnim. Bakterie rozwijające się na górnej, około 6-milimetrowej, warstwie cegły, to bakterie aerobowe, które będą zużywać cały tlen, w związku z czym wewnątrz cegły będą zachodzić procesy anaerobowe, czyli beztlenowe, gdzie rozwiną się bakterie denitryfikacyjne. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe będzie zaistnienie zarówno procesów nitryfikacyjnych na  powierzchni medium, jak i procesów denitryfikacyjnych w jego wnętrzu.

Cegła XPort BIO Brick umożliwia jednoczesne stosowanie filtracji tlenowej i beztlenowej, ale tam, gdzie zachodzi potrzeba zaistnienia głównie  procesów denitryfikacyjnych zalecamy zakup cegły XPort NO3 Brick i stosowanie jej zamiast cegły XPort BIO Brick lub wraz z nią.

Jednym z ważnych parametrów w systemach morskich jest wymiana gazowa. Produkty z serii Xport są najlepszymi biologicznymi mediami filtracyjnymi na świecie, nie zapewniają jednak dobrej wymiany gazowej. W związku z tym zalecamy równoległe stosowanie tzw. biobali (lub biokul), których już niewielka liczba, po umieszczeniu w strudze głównego przepływu, usprawni funkcjonowanie całego systemu.

Close