Wkłady Xport

Xport NO3 Cubes

Ultraporowate biologiczne medium filtracyjne w kształcie kostek o doskonałej wydajności.

Informacje ogólne

  • Wykorzystuje technologię „NanoIntelex”, dzięki której możliwe było stworzenie ulepszonego, ultraaktywnego materiału filtrującego o ponad 300% większej wydajności niż konwencjonalne media denitryfikacyjne.
  • Posiada otwartą strukturę i dużą powierzchnię filtracyjną, co bezpośrednio przekłada się na doskonałe właściwości przepływowe i zwiększoną skuteczność filtrowania.
  • Większa wydajność w stosunku do mediów konwencjonalnych – niższe wymagania powierzchniowe niezbędne do zaistnienia równoważnych procesów denitryfikacyjnych.
  • Eliminuje potrzebę dokonywania podmiany wody w nagłych sytuacjach związanych z koniecznością obniżenia poziomu azotanów w akwarium.
  • Może być stosowany w połączeniu z produktami Xport Bio Cubes oraz Xport PO4

Dostępne produkty

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 1000 ml

Instrukcja użycia

Przed użyciem produktu Xport NO3 Cubes należy zastosować wstępną filtrację mechaniczną w celu usunięcia nierozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych z wody, co znacznie zwiększy skuteczność całego procesu filtracyjnego.

Przepłukać kostki Xport NO3 Cubes w wodzie oczyszczonej lub świeżej wodzie o niskiej zawartości substancji rozpuszczonych. Następnie umieścić je w czystym pojemniku i zalać wodą akwariową pochodzącą ze zbiornika docelowego. Znajdujące się w pojemniku kostki Xport NO3 Cubes zalać preparatem MicroBacter 7 w proporcjach 20 ml preparatu na każde 150 g medium filtracyjnego. Zamieszać ręką i tak przygotowaną „kąpiel” pozostawić przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. Wyjąć kostki Xport NO3 Cubes z pojemnika i wylać wodę do akwarium. Następnie umieścić je w filtrze kanistrowym, reaktorze na media filtracyjne lub siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 800 μm.

Zalecane natężenie przepływu: 1-3-krotność całkowitej objętości wody w zbiorniku na godzinę.

Nie stosować w filtrach fluidyzacyjnych. W systemach, w których początkowe stężenie NO3 wynosi poniżej 40 ppm, rozpocząć stosowanie medium w proporcjach 150 g kostek Xport NO3 Cubes na 454 l wody. Zwiększyć masę materiału filtracyjnego o 10% dla każdych 10 ppm NO3 powyżej poziomu 40 ppm. Proces denitryfikacji zazwyczaj rozpoczyna się w ciągu jednego tygodnia.

Wraz z upływem czasu, szybkość denitryfikacji wzrasta. Korale oraz inne bezkręgowce mogą reagować negatywnie na zbyt szybkie usuwanie azotanów z wody. W takim wypadku należy zmniejszyć ilość materiału filtracyjnego Xport NO3 Cubes o 50% i kontynuować jego stosowanie do momentu, aż stężenie azotanów w wodzie spadnie do pożądanego poziomu.

Należy mieć na uwadze, że ilość stosowanego produktu Xport NO3 Cubes będzie wymagać zmiany w momencie, gdy akwarium osiągnie dojrzałość biologiczną oraz gdy zmieni się zagęszczenie obsady i/lub biomasy. Denitryfikacja zależy od odpowiedniej dostępności węgla organicznego.

Jeśli poziom NO3 nie ulega dalszemu spadkowi w czasie pierwszego miesiąca stosowania produktu i nie nastąpiło w tym okresie zwiększenie obciążenia biologicznego, zagęszczenia obsady lub ilości wprowadzanych nutrientów, możliwą przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt niski poziom węgla organicznego i fosforanów w akwarium. Zastosowanie takich produktów jak Katalyst, Reef BioFuel lub FlorinAxis (akwaria roślinne) zgodnie ze wskazówkami dostarczy wymaganego węgla, natomiast użycie produktów NeoPhos lub Florin-P pomoże zapewnić odpowiednie stężenie fosforu w wodzie.

Wymieniać ok. 1/4 używanych kostek Xport NO3 Cubes co 3-4 miesiące w akwariach o silnym obciążeniu biologicznym oraz co 6-8 miesięcy w akwariach o niskim stężeniu nutrientów. Umieszczenie kostek Xport NO3 Cubes w jednej linii bezpośrednio za kostkami Xport Cubes pozwoli uzyskać największą możliwą szybkość denitryfikacji. Kostki Xport PO4 Cubes mogą być umieszczone za kostkami Xport NO3 Cubes w celu usprawnienia poboru fosforanów. Nie umieszczać produktu Xport-PO4 przed produktem Xport-NO3, gdyż doprowadzi to do zahamowania denitryfikacji.

Close