Usuwanie fosforanów

Regenerat PHOR

Regenerator do medium PhosphatR firmy Brightwell Aquatics o właściwościach adsorbujących fosforany.

Informacje ogólne

 • Regeneruje do 1500 ml żywicy adsorbującej fosforany PhosphātR firmy Brightwell Aquatics.
 • Wystarczy do zregenerowania:
  • 175 ml preparatu PhosphatR – 8 razy
  • 250 ml preparatu PhosphatR – 6 razy
  • 500 ml preparatu PhosphatR – 3 razy

Dostępne opakowania

 • 1200 g
 • 24 kg

Instrukcja użycia

Proces regeneracji przeprowadzać koniecznie w oddzielnym naczyniu, poza akwarium. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia spowoduje zmianę parametrów chemicznych wody, co może mieć bardzo szkodliwy wpływ na organizmy mieszkające w akwarium (doprowadzając nawet do ich śmierci). Roztwór przygotowany zgodnie z poniższymi wskazówkami charakteryzuje się wysokim współczynnikiem pH, dlatego też należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. W celach zapobiegawczych, w czasie obchodzenia się z preparatem, zaleca się nosić okulary ochronne i gumowe rękawice.

Aby zregenerować 250 ml żywicy, należy: przygotować naczynie o pojemności około 4 l (np. wiaderko lub kubeł), umieścić w nim żywicę, dodać 200 g (około 3/4 filiżanki) preparatu RegenerātPHOR oraz około 2 l gorącej wody z kranu i dokładnie ze sobą wymieszać.

Skuteczność procesu regeneracji jest bezpośrednio związana z długością czasu reakcji pomiędzy roztworem a żywicą PhosphātR. Najlepszym sposobem na przeprowadzenie regeneracji jest włożenie żywicy do worka siatkowego (chyba, że już się w nim znajduje) i umieszczenie go wewnątrz dużego lejka. Lejek powinien być na tyle duży, aby zmieścić cały worek i jego zawartość.

Alternatywnie można skorzystać z pustej, plastikowej butelki po mleku wykonanej z polietylenu o niskiej gęstości PE-LD. W tym celu należy wyciąć spód pojemnika, wykonać niewielki otwór na nakrętce, zakręcić szczelnie butelkę, obrócić ją do góry dnem i umieścić worek z żywicą w wyciętej szczelinie. Następnie powoli przelewać roztwór preparatu RegenerātPHOR przez żywicę.

Rozmiar otworu, przez który wylatuje roztwór, pozwala kontrolować czas reakcji pomiędzy roztworem a żywicą, stąd też im mniejszy otwór, tym lepiej. Po zakończeniu procesu, roztwór, który przechodził przez worek z żywicą należy wylać. Powtórzyć powyższe kroki, tym razem zastępując roztwór preparatu RegenerātPHOR dwukrotnie większą ilością wody oczyszczonej.

Po zakończeniu procesu wodę należy wylać. Przed ponownym umieszczeniem w akwarium dokładnie wypłukać żywicę PhosphātR za pomocą wody oczyszczonej. Po wypłukaniu żywica PhosphātR ponownie nadaje się do użycia w systemie akwariowym, zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

Ważne informacje

 • Zdolność adsorpcyjna żywicy PhosphātR maleje wraz z każdym jej użyciem. Po pięciokrotnej regeneracji żywicę należy uznać za nieregenerowalną i dokonać jej wymiany.
 • Nie umieszczać żywicy PhosphātR po regeneracji wewnątrz zbiornika, jeśli nie została odpowiednio dokładnie wypłukana wodą oczyszczoną (zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami). Niezastosowanie się do tego zalecenia może wpłynąć na zmianę wartości pH wody i spowodować stres u organizmów żyjących w akwarium.
 • Ponowne przelanie przez żywicę tego samego, używanego już raz roztworu nie wpływa na zwiększenie jej potencjału regeneracyjnego. Jednakże, jednorazowe użycie podwójnej ilości roztworu (np. zastosowanie 4 l zamiast 2 l roztworu na każde 250 ml żywicy) – tak. W tym celu należy przygotować 4 l roztworu według wyżej opisanych wskazówek.

Uwaga: Preparat zawiera sole węglanowe, które są szkodliwe w przypadku połknięcia.

W razie połknięcia: podać wodę i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Nieorganiczne sole węglanowe i chlorkowe

Close