Usuwanie fosforanów

Phosphat R

Regenerowalna żywica adsorpcyjna do redukcji stężenia fosforanów we wszystkich akwariach morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Skuteczna i regenerowalna żywica nowej generacji o właściwościach adsorbujących fosforany w akwariach morskich. Usuwa również związki krzemianowe.
 • Znacznie bardziej efektywna niż aktywowany tlenek glinu i produkty w postaci żelaza granulowanego.
 • Po wyczerpaniu nie wpływa negatywnie na jakość wody, ani nie uwalnia na zewnątrz zatrzymanych fosforanów i związków krzemianowych. Nie łamie się, ani nie rozpada jak niektóre media na bazie żelaza. Nie zawiera aluminium, które mogłoby rozpuścić się w wodzie i zaszkodzić organizmom żyjącym w akwarium.
 • Posiada postać syntetycznych kulek z żywicy polimerowej, które charakteryzują się wysoką trwałością i doskonałymi parametrami przepływowymi. Produkt może być z powodzeniem stosowany w systemach filtracji fluidyzacyjnej oraz w filtrach kanistrowych i pasywnych.
 • Możliwość nawet 5-krotnej regeneracji sprawia, że kulki z żywicy Phosphat R są niezwykle wydajne i opłacalne.

Dostępne pojemności

 • 175 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1 l
 • 3,8 l
 • 20 l

Instrukcja użycia

Podstawowe informacje: Przed pierwszym użyciem, przepłukać strumieniem wody oczyszczonej. Przy pierwszym użyciu w akwarium, zastosować 1 ml żywicy PhosphātR na 3,785 l wody akwariowej i stale monitorować stężenie fosforanów w trakcie stosowania produktu. W późniejszym etapie można stosować dawki w wysokości 2 ml żywicy na 3,785 l wody akwariowej.

Zaawansowane informacje: Przed pierwszym użyciem, przepłukać strumieniem wody oczyszczonej. Do pewnego stopnia skuteczność żywicy zależy bezpośrednio od długości czasu reakcji z wodą akwariową, tzn. im dłuższy czas, jaki żywica oddziałuje na wodę, tym skuteczniej usuwa z niej fosforany i krzemian. Brak zmiany stężenia fosforanów [PO43-] przez okres od 4 do 6 godzin oznacza, że żywicę należy wyjąć i zregenerować. W razie konieczności zastosować ponownie. W każdym przypadku zastosowanie wstępnej, mechanicznej filtracji w celu usunięcia nierozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych z wody, jeszcze przed użyciem żywicy Phosphat R, znacznie zwiększy skuteczność całego procesu. Filtracja fluidyzacyjna: Przestrzegać wskazówek podanych przez producenta filtra dotyczących zastosowania optymalnej objętości medium w komorze reakcyjnej. Rozpocząć od niskiego natężenia przepływu, następnie wyregulować w taki sposób, aby medium rotowało do 2/3 wysokości komory. Natężenie przepływu powinno być na tyle małe, aby kulki żywicy nie zostały wyrzucone do akwarium. Filtr kanistrowy: Umieścić kulki żywicy w kubełku filtra zgodnie ze wskazówkami producenta. Tak umieszczoną żywicę pozostawić do momentu aż stężenie fosforanów [PO43 -] w wodzie osiągnie pożądany poziom lub nie zmieni się. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty stosowania żywicy, koniecznym może być obniżenie natężenia przepływu wody przez filtr. Filtr pasywny: Umieścić żywicę swobodnie w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 150 μm w miejscu niskiego/średniego przepływu wody. Przewrócenie siatki filtracyjnej na drugą stronę w czasie użytkowania pozwoli kulkom żywicy na przemieszczenie się z jednego miejsca na drugie i w rezultacie zwiększy skuteczność filtracji.
Produkt PhosphātR należy regenerować z użyciem preparatu RegenerātPHOR

Uwaga: Sprzedawana żywica jest wilgotna. Trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, aby zapobiec wyschnięciu. Waga żywicy może się różnić w zależności od wilgotności produktu, dlatego miarą ilości sprzedawanego produktu jest jego objętość, a nie ciężar.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Close