Usuwanie fosforanów

ExtraxPhos

Medium o właściwościach adsorbujących fosforany i sferycznym kształcie, przeznaczone do wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich.

Informacje ogólne

 • Zaawansowany adsorbent fosforanów i krzemianów. Przynosi błyskawiczne rezultaty.
 • Może być stosowane na bieżąco jako element praktycznego planu kontroli składników odżywczych w wodzie.
 • Sferyczny kształt i duża porowatość pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni czynnej. Zwiększa reaktywność i skuteczność działania poprzez wydłużenie czasu kontaktu i ograniczenie tendencji do zbierania i odprowadzania wody.
  Skuteczniejsze działanie od konkurencyjnych mediów o kształcie niesferycznym i właściwościach adsorbujących fosforany.
 • Zaleca się stosowanie 2 g materiału ExtraxPhos na 3,8 l wody akwariowej. 600 g produktu wystarczy do adsorpcji nawet 20 mg/l fosforanów w 1 136 l wody.
 • Nie uwalnia fosforanów, krzemianów, ani innych związków rozpuszczalnych do akwarium.
 • Bezpieczny wkład do stosowania we wszystkich akwariach morskich i słodkowodnych, w tym roślinnych i rafowych.

Dostępne opakowania

 • 600 g
 • 3,2 kg
 • 22 kg

Informacje szczegółowe

Fosforany, choć wymagane w niewielkich ilościach do prawidłowego funkcjonowania organizmów, mogą w sposób pośredni negatywnie wpływać na ogólny wygląd akwarium, gdy występują w ilościach wykrywalnych większością testów akwarystycznych (tzn. w stężeniach wyższych od 0,05 ppm). Aby jednak wspomniany powyżej negatywny wpływ mógł zaistnieć, woda musi zawierać również inne niepożądane związki w zmiennych stężeniach, które niestety rzadko przyjmują dolne wartości graniczne. Dlatego też podwyższone stężenie fosforanów, występujące zarówno sporadycznie jak i chronicznie, powinno być eliminowane. Dzięki połączeniu wyjątkowego kształtu, dużego stopnia porowatości oraz wysokiej klasy materiału, medium Extrax Phos jest w stanie skutecznie zatrzymywać i usuwać fosforany z wody akwariowej. Może służyć zarówno jako sporadyczny środek do uzdatniania wody, jak i być stosowane regularnie w celu utrzymania niewykrywalnych stężeń fosforanów w akwarium morskim.

O ile medium Extrax Phos jest skutecznym rozwiązaniem potencjalnych problemów związanych z nadmiarem fosforanów w zbiorniku, o tyle nie powinno być postrzegane jako alternatywa dla rozsądnego prowadzenia i odpowiedniej pielęgnacji akwarium. Akwaria charakteryzujące się wyjątkowo niskim (lub nawet niewykrywalnym) stężeniem reaktywnych fosforanów często wyglądają o wiele bardziej atrakcyjnie niż zbiorniki, które notorycznie borykają się z podwyższoną zawartością tych składników. Rozsądne karmienie, ograniczanie suplementów i dodatków organicznych, stosowanie wysokojakościowych, syntetycznych mieszanek soli oraz regularne podmiany wody/uzupełnianie wyparowanej wody za pomocą wody oczyszczonej – wszystkie te aspekty mają istotny wpływ na utrzymanie właściwego stężenia fosforanów w akwarium. Innym, dodatkowym sposobem ograniczenia ilości fosforanów w wodzie jest hodowanie makroalg, które w naturalny sposób obniżają stężenie tych i innych składników, a także stosowanie skutecznego i odpowiedniego odpieniacza białek.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem, przepłukać każde 600 g materiału Extrax Phos w około 2 l wody oczyszczonej. Po tej czynności wodę należy wylać. Przy pierwszym zanurzeniu w wodzie, wkład może zrobić się gorący. Stosować 2 g materiału Extrax Phos na każe 3,8 l wody akwariowej i monitorować stężenie fosforanów [PO43-] w czasie używania produktu.

Stosować medium w celu uzyskania, a następnie utrzymania, stężenia fosforanów [PO43-] poniżej wykrywalnego poziomu. Gdy poziom fosforanów [PO43-] w wodzie przestaje spadać (np. gdy jest większy niż 0,05 mg/l i nie ulega dalszemu spadkowi) lub wręcz zaczyna rosnąć, jest to znak, że wkład Extrax Phos należy wymienić. Taki stan wskazuje, że medium zostało całkowicie wyczerpane. Niewielkie przebarwienia wkładu w miarę jego stosowania niekoniecznie muszą wskazywać na wyczerpanie się medium, stąd też nie powinny być traktowane jako wskazówka dotycząca tego, kiedy należy dokonać wymiany materiału.

Trwałość wkładu Extrax Phos w dużej mierze zależy od aktualnego stężenia fosforanów w wodzie. Im wyższy początkowy poziom tych związków w akwarium, tym szybciej postępuje zużycie medium. Skuteczność medium Extrax Phos jest w dużym stopniu powiązana z długością czasu reakcji z wodą akwariową, tzn. im dłuższy czas, jaki wkład oddziałuje na wodę, tym skuteczniej usuwa z niej fosforany i krzemian. Zastosowanie wstępnej, mechanicznej filtracji w celu usunięcia związków organicznych z wody, jeszcze przed użyciem medium, uniemożliwi zaczopowanie struktury wkładu i znacznie zwiększy skuteczność całego procesu uzdatniania wody. Z uwagi na kruchy charakter materiału, nie zalecane jest stosowanie medium w filtrach fluidyzacyjnych. Zaleca się umieszczenie wkładu w filtrach kanistrowych (filtracja aktywna) lub w siatce filtracyjnej filtra workowego o efektywności 150μm (filtracja pasywna). W przypadku drugiego wariantu, zaleca się umieszczenie siatki filtracyjnej w miejscu średniego przepływu wody oraz jej jednorazowe przewrócenie na drugą stronę po pewnym czasie – wpłynie to na zmianę pozycji wkładu i zwiększy efektywność procesu filtracji.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Przy pierwszym zanurzeniu w wodzie wkład Extrax Phos może się rozgrzać.

Close