Usuwanie fosforanów

Phosphat-E

Preparat eliminujący reaktywne fosforany we wszystkich akwariach morskich z obsadą rybną i akwariach rafowych.

Informacje ogólne

 • Neutralizuje reaktywne fosforany natychmiast po dodaniu do akwarium.
 • Bezpieczny dla wszystkich organizmów zamieszkujących akwaria rafowe i morskie akwaria rybne.
 • 1 ml preparatu eliminuje 1 ppm fosforanów w 15,1 l wody
  (250 ml preparatu pozwala uzdatnić 3 785 l wody).
 • Ułatwia usuwanie fosforanów w okresach, gdy w wodzie znajduje się nadmiar rozpuszczonych substancji organicznych.
 • Może być stosowany na bieżąco jako środek wspomagający regulację stężenia fosforanów w gęsto obsadzonych akwariach.
 • Ponad 50% silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Fosforany, choć wymagane w niewielkich ilościach do prawidłowego funkcjonowania organizmów, mogą w sposób pośredni negatywnie wpływać na ogólny wygląd akwarium, gdy występują w ilościach wykrywalnych większością testów akwarystycznych (tzn. w stężeniach wyższych od 0,05 ppm). Aby jednak wspomniany powyżej negatywny wpływ mógł zaistnieć, woda musi zawierać również inne niepożądane związki w zmiennych stężeniach, które niestety rzadko przyjmują dolne wartości graniczne. Dlatego też podwyższone stężenie fosforanów, występujące zarówno sporadycznie jak i chronicznie, powinno być eliminowane. Preparat Phosphāt-E pomaga w szybki sposób obniżyć zbyt wysoki poziom fosforanów poprzez wiązanie i neutralizowanie reaktywnych (wolnych) form molekuł, uniemożliwiając ich pobór. Powstałe w ten sposób obojętne związki fosforanowe (cząsteczki zawieszone) mogą być na stałe usunięte z akwarium poprzez działanie mechanicznych filtrów i/lub odpieniaczy białek. Preparat może służyć zarówno jako sporadyczny środek do uzdatniania wody, jak i być stosowany regularnie w celu utrzymania niewykrywalnych stężeń fosforanów w akwarium morskim.

O ile preparat Phosphāt-E jest skutecznym rozwiązaniem potencjalnych problemów związanych z nadmiarem fosforanów w zbiorniku, o tyle nie powinien być postrzegany jako alternatywa dla rozsądnego prowadzenia i odpowiedniej pielęgnacji akwarium. Akwaria charakteryzujące się wyjątkowo niskim (lub nawet niewykrywalnym) stężeniem reaktywnych fosforanów często wyglądają o wiele bardziej atrakcyjnie niż zbiorniki, które notorycznie borykają się z podwyższoną zawartością tych składników. Rozsądne karmienie, ograniczanie suplementów i dodatków organicznych, stosowanie wysokojakościowych, syntetycznych mieszanek soli oraz regularne podmiany wody/uzupełnianie wyparowanej wody za pomocą wody oczyszczonej – wszystkie te aspekty mają istotny wpływ na utrzymanie właściwego stężenia fosforanów w akwarium. Innym, dodatkowym sposobem ograniczenia ilości fosforanów w wodzie jest hodowanie makroalg, które w naturalny sposób obniżają stężenie tych i innych składników, a także stosowanie skutecznego i odpowiedniego odpieniacza białek.

Uwaga: Po zastosowaniu preparatu Phosphat-E testy akwarystyczne na poziom fosforanów mogą wskazywać błędny wynik pozytywny. Powyższe zjawisko jest wynikiem mechanizmu chemicznego, na bazie którego oparte jest działanie testu i nie oznacza ono, że preparat nie spełnił swojego zadania. Im większy odsetek związanych fosforanów zostanie usunięty wskutek działania filtracji w akwarium, tym bardziej dokładne będzie wskazanie testu.

Instrukcja użycia

Zastosowanie preparatu po raz pierwszy może spowodować lekkie zmętnienie wody w akwarium. Jest to zjawisko tymczasowe i po pewnym czasie ustępuje. Przed ponownym użyciem testu akwarystycznego należy zapoznać się z uwagami na temat jego działania.

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed pierwszym użyciem zbadać poziom stężenia fosforanów w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Wlać preparat bezpośrednio do akwarium w pobliżu filtra mechanicznego lub wlotu odpieniacza białek w ilości nieprzekraczającej 5 ml (jedna nakrętka) na 75,7 l wody dziennie na 1 ppm fosforanów obecnych w systemie akwariowym. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić ok. 3 785 l wody akwariowej. Stosować taką samą dawkę raz na tydzień w celu utrzymania niewykrywalnego testem poziomu reaktywnych fosforanów w wodzie.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed pierwszym użyciem zbadać poziom stężenia fosforanów w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. 1 ml preparatu Phosphāt-E neutralizuje 1 ppm reaktywnych (dostępnych w wodzie) fosforanów w ok. 15 l wody. Powstałe w ten sposób obojętne cząsteczki zawieszone są trwale usuwane z akwarium wskutek działania filtracji mechanicznej i odpieniacza białek. W celu maksymalizacji tempa usuwania fosforanów z wody, stosować preparat Phosphāt-E w pobliżu wlotu filtra mechanicznego lub wlotu odpieniacza białek. Takie postępowanie pozwoli w skuteczny sposób usunąć z akwarium stałe cząsteczki obojętnych związków fosforanowych. W normalnych warunkach, związki stałe, które nie zostały usunięte z wody poprzez działanie filtracji, pozostają obojętne chemicznie, natomiast związane fosforany, na czas bliżej nieokreślony, stają się niereaktywne. Maksymalna dawka preparatu nie powinna przekraczać 1 ml na ok. 15 l wody dziennie, gdyż zbyt gwałtowny spadek poziomu fosforanów w wodzie może działać drażniąco na wrażliwe koralowce, zwłaszcza jeśli wysokie stężenie fosforanów w akwarium utrzymywało się przez dłuższy czas (np. 3-6 tygodni). Stężenie fosforanów dostępnych w akwarium morskim nie powinno w dłuższej perspektywie przekraczać 0,05 ppm. Zawarte w wodzie fosforany, przy obecności również innych związków, mogą w sposób pośredni negatywnie wpłynąć na wygląd akwarium. W razie zaobserwowania, że korale oraz inne bezkręgowce reagują negatywnie na zastosowanie preparatu Phosphat-E (przyczyną tego stanu rzeczy może być zbyt szybkie usuwanie reaktywnych fosforanów z wody) należy zmniejszyć dawkę o 50% i kontynuować uzdatnianie wody do momentu, aż stężenie fosforanów w wodzie osiągnie poziom niewykrywalny.

Uwaga: Preparat szkodliwy po połknięciu. Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Woda oczyszczona, związki usuwające fosforany (formuła zastrzeżona).

Close