Suplementy dla rafy: Kompletne

Reef Code A-P

Zbilansowana formuła w proszku zawierająca jony wapnia i stabilizator poziomu zasadowości do akwariów morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Suplement wapnia wchodzący, wraz z preparatem Reef Code B-P, w skład 2-częściowej formuły uzupełniającej niedobory wapnia i węglanów w akwarium – składników w dużej mierze odpowiedzialnych za zwiększenie poziomu alkaliczności (zdolności buforujących) wody – w takich samych proporcjach jak występują w naturalnej wodzie morskiej.
 • Korzystnie wpływa na organizmy rafotwórcze, takie jak: korale, małże, algi wapienne, itp.
 • Upraszcza czynności związane z utrzymaniem odpowiedniego stężenia wapnia i poziomu zasadowości w wodzie. Ekonomiczny, zwłaszcza w przypadku zastosowania w wyjątkowo dużych akwariach.
 • Nie zawiera fosforanów, krzemianów, ani związków organicznych.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne opakowania

 • 250 g
 • 500 g
 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg

Informacje szczegółowe

Zaleca się, aby przed suplementacją zbadać poziom stężenia wapnia i magnezu w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Nie wsypywać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika, w którym przebywają żywe organizmy. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek.

Informacje techniczne:Metoda suplementacji wapnia i węglanów oparta na zastosowaniu preparatów Reef Code A-P oraz Reef Code B-P jest szczególnie korzystna dla tych akwarystów, którzy szukają szybkiego i skutecznego sposobu na dostarczenie do akwarium pierwiastków i molekuł niezbędnych do prawidłowego rozwoju materiału szkieletowego organizmów rafotwórczych, takich jak: korale, małże i organizmy im pokrewne.

Przed użyciem preparatów Reef Code A-P i Reef Code B-P lub innych suplementów wapnia, bądź stabilizatorów zasadowości zaleca się ustabilizowanie poziomu magnezu w akwarium rafowym w taki sposób, aby jego stężenie zawierało się w przedziale 1290-1320 ppm.

Powyższe działanie pozwoli zapobiec niepożądanemu wytrącaniu jonów wapnia i jonów węglanowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie firmy Brightwell Aquatics oraz na etykiecie produktu Brightwell Aquatics Magnesion.
Szybkość, z jaką wapń i węglany są ekstrahowane z wody, zależy od zagęszczenia organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaju oświetlenia oraz wielu innych czynników. Dlatego też każde akwarium wymaga różnej skali suplementacji.

Instrukcja użycia

Informacje podstawowe: Stosować 20 g preparatu na każde 236 ml wody oczyszczonej – preparat wsypać do czystego naczynia, zalać wodą, zamieszać aż do rozpuszczenia. Dozować tak powstały roztwór do akwarium w ilości umożliwiającej uzyskanie i utrzymanie stężenia wapnia w wodzie akwariowej na poziomie 412-450 ppm. Stosować maksymalnie 100 g preparatu na każde 236 ml wody oczyszczonej na raz.

Informacje rozszerzone: Przygotować roztwór macierzysty poprzez rozpuszczenie 70 g preparatu Reef Code A-P w około 236 ml świeżej wody oczyszczonej. 1 ml tak przygotowanego roztworu podnosi stężenie wapnia [Ca2+] w 3,8 l wody o 20 ppm.

[Odniesienie: Każdy 1 g preparatu Reef Code A-P podnosi stężenie wapnia [Ca2+] w 3,8 l wody o około 87 ppm.]

Jeśli początkowe stężenie wapnia [Ca2+] w akwarium wynosi poniżej 412 ppm, podawać roztwór codziennie, nie przekraczając dziennej dawki w wysokości 10 ml na każde 75,7 l wody, do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu stężenia. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej).

Utrzymywać stężenie wapnia [Ca2+] w wodzie w zakresie +/-10 ppm. Po osiągnięciu pożądanego poziomu wapnia [Ca2+], każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni, dokonywać pomiarów jego stężenia w celu określenia wielkości dziennego poboru pierwiastka w zbiorniku (tzn. należy określić spadek stężenia wapnia).

Aby określić dzienną dawkę preparatu, należy:

 • obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
 • podzielić dzienny spadek poziomu wapnia [Ca2+] przez 20,
 • pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu wapnia w zbiorniku.

Stosować preparaty Reef Code A-P oraz Reef Code B-P wedle potrzeb w celu utrzymania pożądanego stężenia wapnia i poziomu zasadowości.
Nie mieszać roztworów w tym samym naczyniu, gdyż doprowadzi to do wytrącania się aktywnych cząsteczek i spowoduje, że stracą swoją skuteczność działania.

Preparaty mieszać oddzielnie w dużych naczyniach i dozować za pomocą kroplówki lub automatycznego systemu dozowania. Upewnić się, że roztwory są wprowadzane do akwarium w dwóch różnych miejscach, aby uniknąć wzajemnego wytrącania się cząsteczek. W przypadku manualnego wprowadzania roztworów do akwarium, odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy dozowaniem preparatów Reef Cōde A-P i Reef Cōde B-P.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Wapń (min): 32%, magnez (min): 0,90%, Stront (min): 0,70%

Składniki

Bezwodne chlorki i/lub siarczany wapnia, magnezu i strontu

Close