Suplementy dla rafy: Kompletne

Reef Code A

Zbilansowany suplement wapnia i stabilizator poziomu zasadowości do akwariów morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Suplement wapnia wchodzący, wraz z preparatem Reef Code B, w skład 2-częściowej formuły uzupełniającej niedobory wapnia i węglanów w akwarium – składników w dużej mierze odpowiedzialnych za zwiększenie poziomu alkaliczności (zdolności buforujących) wody – w takich samych proporcjach jak występują w naturalnej wodzie morskiej.
 • Stosowany w jednakowych ilościach z preparatem Reef Cōde B, pozwala zachować równowagę jonową względem ilości wapnia i węglanów występujących w naturalnej wodzie morskiej.
 • Korzystnie wpływa na organizmy rafotwórcze, takie jak: korale, małże, algi wapienne, itp.
 • Upraszcza czynności związane z utrzymaniem odpowiedniego stężenia wapnia i poziomu zasadowości w wodzie.
 • Silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Nie zawiera fosforanów, krzemianów, ani związków organicznych.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Metoda suplementacji wapnia i węglanów oparta na zastosowaniu preparatów Reef Code A oraz Reef Code B jest szczególnie korzystna dla tych akwarystów, którzy szukają szybkiego i skutecznego sposobu na dostarczenie do akwarium podstawowych pierwiastków i molekuł niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmów rafotwórczych, takich jak: korale, małże i organizmy im pokrewne.

Aby móc się właściwie rozwijać, korale i inne organizmy rafotwórcze potrzebują odpowiedniego źródła wapnia i stabilnego poziomu zasadowości w wodzie, bez względu na to jak idealne są pozostałe warunki środowiskowe, w których egzystują. Aragonit, czyli minerał wydzielany w formie materiału szkieletowego przez organizmy rafotwórcze, jest w większości przypadków zbudowany głównie z węglanów oraz wapnia. Aby móc wydzielać nowy materiał szkieletowy i rozwijać się, organizmy rafotwórcze muszą ekstrahować te składniki z otoczenia.

Dzięki utrzymaniu jednakowych proporcji jonów wapnia i węglanów w akwarium (tak, jak ma to miejsce w naturalnej wodzie morskiej), organizmy te mają dostęp do elementów składowych, które mogą wykorzystać do budowy szkieletów; nawet jeśli w akwarium obecne będą większe stężenia tych pierwiastków.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów wynikających ze stosowania metody Reef Cōde, jeszcze przed użyciem preparatów Reef Code A i Reef Code B lub innych suplementów wapnia bądź stabilizatorów zasadowości, zaleca się ustabilizowanie poziomu magnezu w akwarium rafowym w taki sposób, aby jego stężenie zawierało się w przedziale 1290 – 1320 ppm. Powyższe działanie pozwoli zapobiec niepożądanemu wytrącaniu jonów wapnia i jonów węglanowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie firmy Brightwell Aquatics oraz na etykiecie produktu Brightwell Aquatics Magnesion.

Szybkość, z jaką wapń i węglany są ekstrahowane z wody, zależy od zagęszczenia organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaju oświetlenia oraz wielu innych czynników. Dlatego też każde akwarium wymaga różnej skali suplementacji. Określenie wielkości poboru wapnia w zbiorniku pozwala w łatwy sposób obliczyć właściwą wielkość dawki preparatu.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na ok. 94,5 l wody akwariowej raz na dwa dni lub wedle potrzeb, w celu utrzymania stężenia wapnia w przedziale 412-450 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić ok. 4732 l wody.

Stosowanie jednakowych dawek preparatu Reef Cōde A i Reef Cōde B pozwala wprowadzać do akwarium źródło wapnia i węglanów w takich samych proporcjach, jakie występują w naturalnej wodzie morskiej. Nie mieszać produktów w tym samym naczyniu, gdyż doprowadzi to do wytrącania się aktywnych cząsteczek i spowoduje, że stracą swoją skuteczność działania. Odczekać 60 sekund pomiędzy dozowaniem preparatów Reef Cōde A i Reef Cōde B.

Informacje rozszerzone: Przed suplementacją zbadać poziom stężenia wapnia w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu Reef Cōde A powoduje zwiększenie stężenia wapnia [Ca2+] w 3,8 l wody o około 16 ppm. Jeśli początkowe stężenie wapnia [Ca2+] w akwarium wynosi poniżej 412 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 5 ml preparatu na każde 37,8 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Należy mieć na uwadze, że każde akwarium ma indywidualne zapotrzebowanie na wapń i węglany (główny czynnik odpowiadający za alkaliczność lub zdolność buforową wody, a tym samym równowagę pH w akwarium). Dlatego też utrzymanie pożądanego stężenia wapnia i poziomu zasadowości wody może oznaczać, że preparaty Reef Cōde A i Reef Cōde B będą musiały być dozowane w niejednakowych ilościach, co nie jest sytuacją niezwykłą.

Aby określić dzienną dawkę preparatu, należy:

 • obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
 • podzielić dzienny spadek poziomu wapnia [Ca2+] przez 16,
 • pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu wapnia w zbiorniku.

Uwaga: Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut. Skontaktować się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Wapń (min): 1774 mg w około 29,5 ml preparatu. (60 000 ppm)
Magnez (min): 42 mg w około 29,5 ml preparatu. (1500 ppm)
Stront (min): 36 mg w około 29,5 ml preparatu. (1200 ppm

Składniki

Woda oczyszczona, chlorek wapnia, siarczan magnezu, chlorek strontu, chlorek magnezu.

Close