Suplementy dla rafy: Kompletne

Reef Code B

Zbilansowany suplement wapnia i stabilizator poziomu zasadowości do akwariów morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Źródło węglanów wchodzące, wraz z preparatem Reef Code A, w skład 2-częściowej formuły uzupełniającej niedobory wapnia i węglanów w akwarium – składników w dużej mierze odpowiedzialnych za zwiększenie poziomu alkaliczności (zdolności buforujących) wody – w takich samych proporcjach jak występują w naturalnej wodzie morskiej.
 • Stosowany w jednakowych ilościach z preparatem Reef Cōde A, pozwala zachować równowagę jonową względem ilości wapnia i węglanów występujących w naturalnej wodzie morskiej.
 • Korzystnie wpływa na organizmy rafotwórcze, takie jak: korale, małże, algi wapienne, itp.
 • Upraszcza czynności związane z utrzymaniem odpowiedniego stężenia wapnia i poziomu zasadowości w wodzie.
 • Silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Nie zawiera fosforanów, krzemianów, ani związków organicznych.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Metoda suplementacji wapnia i węglanów oparta na zastosowaniu preparatów Reef Code A oraz Reef Code B jest szczególnie korzystna dla tych akwarystów, którzy szukają szybkiego i skutecznego sposobu na dostarczenie do akwarium podstawowych pierwiastków i molekuł niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmów rafotwórczych, takich jak: korale, małże i organizmy im pokrewne.

Aby móc się właściwie rozwijać, korale i inne organizmy rafotwórcze potrzebują odpowiedniego źródła wapnia i stabilnego poziomu zasadowości w wodzie, bez względu na to jak idealne są pozostałe warunki środowiskowe, w których egzystują. Aragonit, czyli minerał wydzielany w formie materiału szkieletowego przez organizmy rafotwórcze, jest w większości przypadków zbudowany głównie z węglanów oraz wapnia. Aby móc wydzielać nowy materiał szkieletowy i rozwijać się, organizmy rafotwórcze muszą ekstrahować te składniki z otoczenia.

Dzięki utrzymaniu jednakowych proporcji jonów wapnia i węglanów w akwarium (tak, jak ma to miejsce w naturalnej wodzie morskiej), organizmy te mają dostęp do elementów składowych, które mogą wykorzystać do budowy szkieletów; nawet jeśli w akwarium obecne będą większe stężenia tych pierwiastków.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów wynikających ze stosowania metody Reef Cōde, jeszcze przed użyciem preparatów Reef Code A i Reef Code B lub innych suplementów wapnia bądź stabilizatorów zasadowości, zaleca się ustabilizowanie poziomu magnezu w akwarium rafowym w taki sposób, aby jego stężenie zawierało się w przedziale 1290 – 1320 ppm. Powyższe działanie pozwoli zapobiec niepożądanemu wytrącaniu jonów wapnia i jonów węglanowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie firmy Brightwell Aquatics oraz na etykiecie produktu Brightwell Aquatics Magnesion.

Szybkość, z jaką wapń i węglany są ekstrahowane z wody, zależy od zagęszczenia organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaju oświetlenia oraz wielu innych czynników. Dlatego też każde akwarium wymaga różnej skali suplementacji. Na szczęście, po określeniu tempa spadku zasadowości w wodzie akwariowej, w łatwy sposób można obliczyć właściwą dawkę preparatu.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na ok. 94,5 l wody akwariowej raz na dwa dni lub wedle potrzeb, w celu utrzymania poziomu zasadowości w przedziale 7-12 dKH. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić ok. 4732 l wody.

Stosowanie jednakowych dawek preparatów Reef Cōde A i Reef Cōde B pozwala wprowadzać do akwarium źródło wapnia i węglanów w takich samych proporcjach, jakie występują w naturalnej wodzie morskiej.

Nie mieszać produktów w tym samym naczyniu, gdyż doprowadzi to do wytrącania się aktywnych cząsteczek i spowoduje, że stracą swoją skuteczność działania. Odczekać 60 sekund pomiędzy dozowaniem preparatów Reef Cōde A i Reef Cōde B.

Informacje rozszerzone: Przed suplementacją zbadać poziom zasadowości w zbiorniku za pomocą dokładnego testu do wody. Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć.

1 ml preparatu Reef Cōde B zwiększa poziom zasadowości w 3,8 l wody o około 2,22 dKH (0,79 meq/l). Jeśli początkowy poziom zasadowości wody w akwarium jest niższy od 7 dKH (2,5 meq/l), stosować preparat w maksymalnych proporcjach 5 ml na ok. 37,8 l wody dziennie do czasu uzyskania pożądanego stopnia zasadowości. Następnie dozować raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej).

Należy mieć na uwadze, że każde akwarium ma indywidualne zapotrzebowanie na wapń i węglany (główny czynnik odpowiadający za alkaliczność lub zdolność buforową wody, a tym samym równowagę pH w akwarium). Dlatego też utrzymanie pożądanego stężenia wapnia i poziomu zasadowości wody może oznaczać, że preparaty Reef Cōde A i Reef Cōde B będą musiały być dozowane w niejednakowych ilościach, co nie jest sytuacją niezwykłą.

Aby ustalić dzienną dawkę preparatu konieczną do utrzymania określonej zasadowości, należy:

 • określić całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
 • podzielić dzienny spadek poziomu zasadowości przez 2,22 – przyjmując dKH jako jednostkę miary (lub przez 0,79 – gdy jednostką miary jest meq/l),
 • pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody) w celu uzyskania wielkości dziennej dawki w mililitrach, wymaganej do utrzymania stałego poziomu zasadowości.

Uwaga: Preparat zawiera sole węglanowe i wodorowęglanowe, które są szkodliwe w przypadku połknięcia. W razie połknięcia: podać wodę i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Alkaliczność lub zdolność buforowa (min): 8.400 dKH (3.000 meq/l)

Składniki

Woda oczyszczona, nieorganiczne sole węglanowe, wodorowęglanowe, siarczanowe i boranowe.

Close