Kluczowe suplementy dla rafy: Płyny

Magnesion

Skoncentrowany suplement magnezu dla wszystkich akwariów morskich z obsadą rybną i akwariów rafowych.

Informacje ogólne

  • Silnie skoncentrowany roztwór jonów magnezu.
  • Jest źródłem magnezu, który pomaga ustabilizować równowagę pomiędzy stężeniem wapnia a stężeniem węglanów w wodzie akwariowej. Jest również składnikiem aragonitu – minerału wydzielanego przez organizmy rafotwórcze, takie jak korale, małże i organizmy im pokrewne, do tworzenia materiału szkieletowego.
  • Silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
  • Nie zawiera niepożądanych związków organicznych takich jak EDTA, glukoniany czy poliglukoniany.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Magnez odgrywa niezwykle istotną rolę w akwarium rafowym. Mianowicie pomaga on utrzymać prawidłowe stężenie wapnia i węglanów (składające się na większość dającej się zmierzyć alkaliczności wody) poprzez ograniczenie niepożądanego w zbiorniku wzajemnego wytrącania się osadów nieorganicznych. Przy braku wystarczającej ilości jonów magnezu w wodzie, jony wapnia i jony węglanów błyskawicznie wiążą się ze sobą, przez co ich stężenie w akwarium maleje. To z kolei tworzy mylne wrażenie, że do przywrócenia pożądanych stężeń tych pierwiastków potrzebne jest wprowadzenie suplementacji na dużo większą skalę. Bez względu na to, jak duża ilość wapnia trafia do zbiornika, naturalne stężenie tego pierwiastka w wodzie morskiej wynosi 412 ppm i osiągnięcie takiego stężenia w akwarium, bez wcześniejszego ustanowienia stężenia magnezu na poziomie co najmniej 1 290 ppm, jest zwyczajnie niemożliwe. Po osiągnięciu równowagi pomiędzy zawartością wapnia a zawartością magnezu w zbiorniku, dalsza suplementacja wapniem będzie przynosić natychmiastowe, pozytywne rezultaty. Stosowanie preparatu pozwala utrzymać stężenie magnezu w zakresie 1290–1320 ppm oraz zachować pożądaną równowagę pomiędzy ilością wapnia a zawartością węglanów w wodzie. Co więcej, dostarcza wystarczającej ilości tego pierwiastka organizmom rafotwórczym, które używają go do wytworzenia aragonitu.

Szybkość, z jaką magnez jest pobierany z wody, zależy od zagęszczenia organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaju oświetlenia oraz wielu innych czynników. Dlatego też każde akwarium wymaga innej, indywidualnej skali suplementacji. Na szczęście, określenie wielkości poboru magnezu w zbiorniku pozwala na łatwe wyznaczenie odpowiedniego dawkowania preparatu. Aby stworzyć w zbiorniku stabilną gospodarkę jonową i uzyskać parametry naturalnej wody morskiej niezbędnej do rozwoju rafy, zaleca się stosowanie wysokojakościowych mieszanek soli o odpowiednim (nieprzesilonym) działaniu buforującym, a także właściwym stężeniu makro- i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych.

Wszystkie płynne preparaty suplementacyjne firmy Brightwell Aquatics służące do poprawy jakości wody zostały stworzone na bazie wody oczyszczonej oraz składników charakteryzujących się wysokim stopniem czystości. Firma Brightwell Aquatics opracowuje preparaty w oparciu o dane empiryczne, bazując na obserwacjach i wynikach konkretnych pomiarów.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na ok. 75,7 l wody akwariowej, raz na dwa dni lub wedle potrzeb, w celu utrzymania stężenia magnezu w przedziale 1290–1320 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić ok. 3785 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed suplementacją należy zbadać poziom stężenia magnezu w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu Magnesion zwiększa stężenie magnezu [Mg2+] w 3,8 l wody o 26 ppm. Jeśli początkowe stężenie magnezu [Mg2+] w akwarium wynosi poniżej 1 288 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 10 ml preparatu na każde 75,7 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Dążyć do utrzymania stężenia magnezu [Mg2+] w pożądanym zakresie z maksymalnym odchyleniem +/- 10 ppm. Aby określić wielkość dawkowania preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia magnezu [Mg2+] w wodzie, dokonywać pomiarów wielkości poboru pierwiastka w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia magnezu), codziennie o tej samej porze przez 7-14 dni.

Aby określić dzienną dawkę preparatu (bardziej zalecaną niż dawka cotygodniowa), należy:
– obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
– podzielić dzienny spadek poziomu magnezu [Mg2+] przez 26,
– pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą ilość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu magnezu [Mg2+] w zbiorniku.

Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom magnezu [Mg2+] w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem) niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastka w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Magnez (min): 2 959 mg w około 29,5 ml preparatu. (100 000 ppm)

Składniki

Woda oczyszczona, siarczan magnezu, chlorek magnezu

Close