Kluczowe suplementy dla rafy: Płyny

Calcion

Skoncentrowany suplement wapnia do wszystkich akwariów morskich z obsadą rybną i akwariów rafowych.

Informacje ogólne

  • Silnie skoncentrowany roztwór jonów wapnia.
  • Zwiększa stężenie wapnia w wodzie morskiej w celu dostarczenia koralom i pozostałym bezkręgowcom rafotwórczym jednego z najważniejszych pierwiastków niezbędnych do rozwoju.
  • Źródło wapnia w postaci jonowej (nie chelatu), nie zawiera niepożądanych substancji organicznych takich jak EDTA, glukoniany czy poliglukoniany.
  • Ponad 50% silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
  • Nie zawiera fosforanów, krzemianów, ani substancji organicznych.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Wapń jest jednym z najpowszechniej występujących jonów w wodzie morskiej. Jego obecność jest niezbędna w procesach tworzenia aragonitu – materiału, z którego zbudowane są szkielety bezkręgowców rafotwórczych takich jak korale, małże, rurkoczułkowce oraz organizmy im pokrewne. Wapń obecny w wodzie morskiej występuje w stężeniu około 412 ppm. Utrzymywanie stężenia wapnia w akwariach rafowych na poziomie 412-450 ppm stwarza koralowcom oraz innym bezkręgowcom rafotwórczym korzystne warunki do szybkiego rozwoju, oczywiście pod warunkiem, że wszystkie inne wymagania fizyczno-chemiczne zostały spełnione. [W skład aragonitu wchodzą również jony magnezu, jony strontu i jony węglanowe, a ich znaczenie w akwarystyce rafowej jest nieocenione.] Szybkość, z jaką wapń jest pobierany z wody, zależy od zagęszczenia organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaju oświetlenia oraz innych czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych. Każde akwarium wymaga indywidualnie dobranej wielkości suplementacji wapniem. Określenie ilości pobieranego z wody wapnia pozwala w łatwy sposób obliczyć właściwą wielkość dawki preparatu. W celu stworzenia w zbiorniku stabilnej gospodarki jonowej i uzyskania parametrów naturalnej wody morskiej niezbędnej do rozwoju rafy, zaleca się stosowanie wysokojakościowych mieszanek soli o odpowiednim (nieprzesilonym) działaniu buforującym, a także właściwym stężeniu makro i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych.

Wszystkie płynne preparaty suplementacyjne firmy Brightwell Aquatics służące do poprawy jakości wody zostały stworzone na bazie wody oczyszczonej oraz składników charakteryzujących się wysokim stopniem czystości. Firma Brightwell Aquatics opracowuje preparaty w oparciu o dane empiryczne, wykorzystując obserwację i wyniki konkretnych pomiarów – nie zaś w oparciu o teorię.

Instrukcja użycia

Informacje podstawowe: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. W celu utrzymania stężenia wapnia w przedziale 412-450 ppm stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na około 189 l wody akwariowej raz na dwa dni lub wedle potrzeb. Stosując powyższe zalecenia 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić 9464 l wody.

Informacje rozszerzone: Przed suplementacją zbadać poziom stężenia wapnia w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu Calcion powoduje zwiększenie stężenia wapnia [Ca2+] w 3,8 l wody o około 40 ppm. Jeśli początkowe stężenie wapnia [Ca2+] w akwarium wynosi poniżej 412 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 10 ml preparatu na każde 75,7 l. wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Dążyć do utrzymania stężenia wapnia [Ca2+] w zakresie +/- 10 ppm. W celu określenia wielkości dawki preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia wapnia [Ca2+] w wodzie należy dokonywać codziennych pomiarów stężenia pierwiastka w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia wapnia) każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni. W celu określenia dziennej (bardziej rekomendowana niż cotygodniowa) dawki preparatu należy: obliczyć całkowitą ilość wody w akwarium (w galonach),  podzielić dzienny spadek poziomu wapnia [Ca2+] przez 40, pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu wapnia w zbiorniku. Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom wapnia [Ca2+] w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem), niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastka w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Wapń (minimum) 150.000 ppm

Składniki

Woda oczyszczona, chlorek wapnia

Close