Kluczowe suplementy dla rafy: Płyny

Potassion

Płynny suplement potasu przeznaczony głównie do akwariów rafowych z koralami SPS.

Informacje ogólne

 • Silnie skoncentrowany roztwór jonów potasu.
 • Jest źródłem potasu – ważnego elementu budulcowego aragonitu (minerału w formie materiału szkieletowego wydzielanego przez korale i inne morskie organizmy rafotwórcze), pierwiastka wchodzącego w skład pigmentów, które wzmacniają niebieskie wybarwienie niektórych małopolipowych koralowców twardych SPS, a także składnika odpowiedzialnego za prawidłowość funkcji neurologicznych u tych zwierząt. W akwarium morskim potas pobierany jest przez organizmy żywe.
 • Wysoka zawartość cząsteczek potasu w roztworze (80 000 ppm) sprawia, że Potassion jest znacznie silniej skoncentrowanym i bardziej ekonomicznym preparatem niż konkurencyjne na rynku suplementy potasu.
 • Może być używany jako środek przeciwdziałający niedoborom potasu w akwariach wykorzystujących metody filtracji oparte na naturalnym zeolicie – czyli tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie ultraniskich stężeń nutrientów w wodzie.
 • Wykorzystywany przez korale, małże oraz inne bezkręgowce rafotwórcze do tworzenia aragonitu – minerału wydzielanego przez te organizmy w formie materiału szkieletowego.
 • Silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych roztworów potasu.
 • Nie zawiera niepożądanych związków organicznych takich jak EDTA, glukoniany czy poliglukoniany.
 • Ponad 50% silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Nie zawiera fosforanów, krzemianów, ani substancji organicznych.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

W naturalnej wodzie morskiej potas jest makropierwiastkiem niekonserwatywnym (tzn. takim, którego ilość zmniejsza się wskutek reakcji biologiczno-chemicznych zachodzących w strefie fotycznej), a jego stężenie (około 399 ppm) jest nieco niższe od stężenia wapnia (około 413 ppm). Potas jest składnikiem aragonitu, a jego regularne dawkowanie, jak uważa się od kilku ostatnich lat, przyczynia się do polepszenia niebieskiego wybarwienia wielu licznych odmian koralowców SPS.

Dwie potencjalne korzyści z prowadzenia suplementacji potasem to:

 • dostarczenie pierwiastka, który wchodzi w skład i przyczynia się do rozwoju materiału szkieletowego u korali i innych organizmów rafotwórczych;
 • dostarczenie pierwiastka, który wchodzi w skład pigmentów, które (jak się przypuszcza, w obecności odpowiednich jonów żelaza) wzmacniają niebieskie wybarwienie małopolipowych koralowców twardych SPS. To, jak ważny jest potas dla organizmów morskich, najlepiej widać po rozpoczęciu suplementacji w tych akwariach, gdzie występują jego braki lub niedobory oraz tam, gdzie stosowane mieszanki soli morskiej nie zawierają jego wystarczającej ilości.

W przytoczonych przypadkach, pierwsze korzystne zmiany wyglądu wielu koralowców można zaobserwować już w ciągu pierwszych tygodni od momentu rozpoczęcia regularnego stosowania preparatu.

Utrzymywanie stężenia potasu w przedziale od 390 do 410 ppm jest wystarczające dla zapewnienia należytego zdrowia oraz optymalnego wzrostu i wybarwienia koralowców, gdy wszystkie pozostałe wymagania fizyczno-chemiczne są spełnione. Szybkość, z jaką potas jest pobierany z wody, zależy od zagęszczenia organizmów zużywających ten pierwiastek, właściwości oświetlenia, metod filtracji stosowanych w zbiorniku oraz wielu innych czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych. Dlatego też każde akwarium wymaga innej, indywidualnej wielkości suplementacji. Określenie wielkości poboru potasu w zbiorniku pozwala na łatwe wyznaczenie odpowiedniego dawkowania preparatu.

Aby w akwarium morskim stworzyć stabilną gospodarkę jonową i uzyskać parametry naturalnej wody morskiej, zaleca się stosowanie wysokojakościowych mieszanek soli o odpowiednim (nieprzesilonym) działaniu buforującym, a także właściwym stężeniu makro- i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych.

Instrukcja użycia

Naturalne stężenie potasu w wodzie morskiej wynosi około 399 ppm. W akwariach morskich zaleca się utrzymywanie stężenia potasu w wielkości jak najbardziej zbliżonej do stężenia potasu w naturalnej wodzie morskiej.

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na około 189 l wody akwariowej, raz na dwa dni lub wedle potrzeb, w celu utrzymania stężenia potasu w przedziale 390-410 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić 9 464 l wody akwariowej.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed suplementacją należy zbadać poziom stężenia potasu w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu Potassion zwiększa stężenie potasu [K+] w 3,8 l wody o około 21 ppm. Jeśli początkowe stężenie potasu [K+] w akwarium wynosi poniżej 390 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 10 ml preparatu na każde 75,7 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Dążyć do utrzymania stężenia potasu [K+] w pożądanym zakresie z maksymalnym odchyleniem +/- 10 ppm. Aby określić wielkość dawkowania preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia potasu [K+] w wodzie, dokonywać codziennych pomiarów wielkości poboru pierwiastka w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia potasu), każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni.

Aby określić dzienną dawkę preparatu (bardziej zalecaną niż dawka cotygodniowa), należy:

 • obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
 • podzielić dzienny spadek poziomu potasu [K+] przez 21,
 • pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą całkowitą objętość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu potasu [K+] w zbiorniku.

Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom potasu [K+] w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem) niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastka w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Potas (min): 2 366 mg w około 29,5 ml preparatu (80 000 ppm)

Składniki

Woda oczyszczona, siarczan potasu, chlorek potasu.

Close