Odżywianie koralowców

SpongExcel

Suplement krzemionki przyspieszający wzrost gąbek i brzuchonogów.

Informacje ogólne

  • Roztwór jonów krzemianowych wpływający na zwiększenie tempa wzrostu gąbek i brzuchonogów.
  • 1 kropla preparatu podnosi stężenie jonów krzemianowych w 3,8 l wody o około 0,20 ppm.
  • Przeznaczony do stosowania w akwariach zamieszkałych przez gąbki charakteryzujących się niedoborem krzemionki. Poprawia jakość wody poprzez zwiększenie tempa, w jakim organizmy te pobierają naturalne związki organiczne o charakterze latentnym.
  • Stosowany również do przyspieszenia tempa wzrostu gąbek w akwariach zamieszkałych przez ryby gąbkożerne, jak te z rodziny pomakantowatych i chetonikowatych (oraz organizmy im pokrewne), zapewniając im większy dostęp do naturalnego źródła pożywienia.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 60 ml
  • 125 ml
  • 1 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Krzemiany stanowią ważną grupę składników odżywczych w wodzie morskiej. Ich obecność jest pożądana przez wiele organizmów, a szczególnie przez okrzemki i gąbki, które wykorzystują te nutrienty do produkcji biomasy w akwarium. Krzemiany mają ścisły związek z poborem innych składników odżywczych przez te organizmy, głównie związków azotu i fosforu.

Gąbki oraz okrzemki mogą stanowić znaczący pochłaniacz nutrientów w zbiorniku, stąd też akwaria morskie, w których żyją te organizmy, a zwłaszcza gąbki, mogą zyskać wiele dobrego ze stosowania roztworu jonów krzemianowych. Całkowite stężenie krzemionki w naturalnej wodzie morskiej wynosi około 2,8 ppm i różni się w zależności od głębokości oraz regionu. W większości akwariów morskich prawdopodobnie występuje ona w nadmiarze.
Dlatego zamiast starać się utrzymać stężenie krzemionki w akwarium na poziomie naturalnej wody morskiej, lepiej jest zacząć od bardzo niskich wartości (np. 0,05 ppm) i stopniowo zwiększać jej zawartość w akwarium w zależności od wielkości poboru i faktycznego zapotrzebowania.

Akwaria, w których obserwuje się znaczący wzrost gąbek, zazwyczaj charakteryzują się niedoborem krzemionki, w związku z czym zaleca się utrzymywanie jej stężenia na poziomie 1-2 ppm, co w korzystny sposób wpływa na cały ekosystem.

Rozwój okrzemków również może mieć istotny wpływ na szybkość poboru naturalnych związków organicznych o charakterze latentnym oraz na procesy recyklizacji w akwariach morskich. To z kolei prowadzi do polepszenia jakości wody. Co więcej, okrzemki są cennym źródłem pożywienia dla różnych ryb w łańcuchu troficznym (pokarmowym), a także dla bezkręgowców zdolnych do przemieszczania się. Okrzemki, rzecz jasna, nie powinny rozrastać się w sposób niekontrolowany.

Należy jednak pamiętać, że zarówno one jak i gąbki mogą stanowić wartościowy element naturalnego ekosystemu, który pozwala nie tylko przekształcać martwą materię organiczną w pożądaną biomasę, ale również być ważnym ogniwem w utrzymywaniu różnorodności biologicznej w zamkniętym akwarium morskim, pozwalając na hodowlę organizmów, które się nimi żywią.

Instrukcja użycia

Przed suplementacją zbadać poziom stężenia krzemionki w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Przed określeniem wielkości dawki suplementu należy zidentyfikować wszystkie źródła krzemianów w akwarium (np. świeża woda, mieszanka soli, itp.).

Rozpocząć dawkowanie od 1 kropli preparatu na 75,7 l wody dziennie, co zwiększy w niej stężenie krzemionki [SiO2] o około 0,01 ppm. Obserwować gąbki pod kątem oznak poprawy wzrostu przez co najmniej 2 tygodnie (znaczące oznaki mogą pojawić się już w ciągu pierwszego tygodnia stosowania preparatu). Stosować dawkę początkową preparatu przez pierwsze 2 tygodnie. Po tym czasie zwiększać dawkę o 10% tygodniowo w zależności od postrzeganego zapotrzebowania na krzemiany. Utrzymywanie stężenia krzemionki w zakresie od 0,5 do 2,0 ppm jest wystarczające w przypadku większości zbiorników.

Reguła jest prosta, im więcej organizmów potrzebujących krzemionki oraz im większa dostępność pozostałych, niezbędnych nutrientów w wodzie, tym większe zapotrzebowanie na rozpuszczalne źródło tego składnika. Jeśli ilość okrzemków w akwarium stanie się zbyt duża, przerwać stosowanie preparatu na 3-4 dni, a po tym czasie rozpocząć dozowanie od niższych dawek.

Codzienne stosowanie mniejszych ilości preparatu jest korzystniejsze od rzadszego stosowania produktu, ale w większych dawkach. Dozowanie większych ilości preparatu na raz może z wysokim prawdopodobieństwem wpłynąć na pojawienie się dużych ilości okrzemków w wodzie. 1 ml preparatu SpongExcel zwiększa stężenie rozpuszczalnej krzemionki [SiO2] w 3,8 l wody o około 4 ppm (około 0,20 ppm na kroplę preparatu).

Aby określić wymaganą dzienną dawkę preparatu (bardziej preferowana niż dawka cotygodniowa) należy dokonywać pomiarów stężenia krzemionki [SiO2] w zbiorniku codziennie o tej samej porze przez 7-14 dni. Obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach), podzielić dzienny spadek poziomu stężenia krzemionki [SiO2] przez 0,20, a następnie pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą ilość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody). Wynik końcowy określi wielkość dziennej dawki preparatu (liczba kropli), jaką należy dozować w celu utrzymania stabilnego poziomu krzemionki [SiO2].
Uwaga: Roztwory krzemiankowe posiadają właściwości żrące. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemywać świeżą wodą przez 15 minut. W razie połknięcia wypić pół litra soku owocowego i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Podczas obchodzenia się z preparatem nosić okulary i rękawice ochronne. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Ditlenek krzemu (min): 15 140 ppm

Składniki

Woda oczyszczona, metakrzemian sodu

Close