Odżywianie koralowców

CoralAmino

Kompleks wolnych aminokwasów dla wszystkich koralowców i organizmów im pokrewnych.

Informacje ogólne

 • Kompleks wolnych aminokwasów w identycznych proporcjach w jakich występują w tkankach korali twardych.
 • Korzystnie wpływa na wszystkie koralowce (twarde i miękkie) oraz polipy żyjące w koloniach i samotnie.
 • Kompleks wolnych aminokwasów:
  1. Jest źródłem elementów składowych tkanek korali, dostarczanych w idealnych proporcjach, dzięki czemu wspiera procesy tworzenia nowych tkanek u koralowców.
  2. Wspiera odbudowę i rozwój nowych tkanek po uszkodzeniach spowodowanych wskutek fragmentacji i propagacji korali.
  3. Pobudza procesy wzrostu i rozwoju następujące poprzez pączkowanie i podział komórkowy.
  4. Wzmacnia żywe wybarwienie.
 • Formuła opracowana w oparciu o zbiór danych zgromadzonych przez oceanologów zajmujących się badaniem profili tkankowych u koralowców.
 • Preparat nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych.

Dostępne pojemności

 • 30 ml
 • 60 ml
 • 125 ml
 • 250 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Preparat CoralAminō firmy Brightwell Aquatics to kompleks aminokwasów w proporcjach zbliżonych do tych, jakie występują u wielu gatunków korali twardych. Formuła została opracowana w oparciu o wyniki szeroko zakrojonych badań nad tropikalnymi rafami koralowymi, przeprowadzonymi przez naukowców morskich. O ile dokładne proporcje aminokwasów obecnych w tkankach koralowców różnią się u poszczególnych gatunków, zawarty w preparacie kompleks aminokwasów odzwierciedla uogólnione, przybliżone proporcje tych związków organicznych, tworząc niejako proporcje uśrednione, które charakteryzują się wysoką skutecznością i działają z korzyścią zarówno dla koralowców twardych, jak i miękkich, a także polipów żyjących w koloniach i samotnie (np. Xenia, Anthelia, Zoanthus, Discoma, Actinodiscus, itd.). Zawarte w preparacie aminokwasy występują w najbardziej elementarnej (wolnej) formie, nie zostały wytworzone jako składnik pokarmu lub złożonych substancji odżywczych, dzięki czemu są łatwo dostępne dla koralowców oraz organizmów im pokrewnych. Główną zaletą takiego rozwiązania jest łatwość, z jaką koralowce mogą przyswajać aminokwasy do tkanek, w celu stymulacji ich wzrostu i naprawy. Inną zaletą aminokwasów jest ich rola, jaką odgrywają przy wzmacnianiu wybarwienia koralowców.

Koralowce hodowane w optymalnych warunkach chemicznych i środowiskowych rozmnażają się (zarówno płciowo jak i bezpłciowo) znacznie szybciej, gdy mają dostęp do niezbędnych nutrientów. Obecność w wodzie wolnych aminokwasów jest szczególnie ważna dla tych koralowców, które zostały poddane, bądź zostaną poddane, procesowi fragmentacji lub innej metodzie propagacji, wskutek której uszkodzeniu ulega część ich tkanek.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed zastosowaniem produktu CoralAmino, wyłączyć odpieniacz białek oraz inne mechaniczne urządzenia filtrujące. Urządzenia można uruchomić ponownie 10-15 minut po zastosowaniu formuły.

Karmienie indywidualne (wariant zalecany): Wlać 1 ml (około 20 kropli) preparatu do niewielkiego naczynia i nabrać porcję za pomocą przyrządu do karmienia. Następnie powoli opróżniać zawartość przyrządu, nakierowując go z góry w kierunku organizmu docelowego, z odległości około 5-10 cm. Powtórzyć powyższe kroki w zależności od potrzeb. Po umieszczeniu szklanego zakraplacza bezpośrednio w wodzie akwariowej i przed ponownym pobraniem preparatu prosto z butelki, zakraplacz należy dokładnie przepłukać (w środku i na zewnątrz) świeżą wodą. Niewykonanie tej czynności zanieczyści produkt i spowoduje jego szybszy rozkład.

Karmienie zbiorcze: Stosować nie więcej niż 1 ml preparatu na każde 189 l wody akwariowej w miejscu wzmożonego ruchu wody, raz dziennie przez pierwsze 4 tygodnie.

Uwaga: Badania wskazują, że pobór aminokwasów przez koralowce następuje raczej w sposób zewnętrzny aniżeli wewnętrzny, dlatego namaczanie pokarmu w preparacie CoralAminō nie przyniesie większego pożytku. Preparat CoralAminō najlepiej stosować do indywidualnego karmienia konkretnych koralowców i organizmów im pokrewnych, gdyż taki rodzaj karmienia sprawia, że przeważająca większość aminokwasów jest przyswajana przez organizmy docelowe, nie powodując zanieczyszczenia medium filtracyjnego oraz nie wpływając w sposób pośredni na pogorszenie jakości wody (co zdarza się często w przypadku karmienia zbiorczego).
Przez pierwsze 4 tygodnie, nie przekraczać maksymalnej dziennej dawki w wysokości 5 ml pokarmu w postaci płynnej zawiesiny na każde 189 l wody w całym systemie akwariowym. Po tym czasie, dawkę można stopniowo zwiększać wedle potrzeb.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. Bardziej szczegółowe informacje na temat preparatu i jego zastosowania są dostępne na stronie internetowej firmy Brightwell Aquatics.

Analiza gwarantowana

Wilgotność (max): 99,00%, białka surowe (min): 1,00%, tłuszcze surowe (min): 0%, błonnik surowy (min): 0%,

Składniki

Woda oczyszczona, unikatowy kompleks wolnych aminokwasów (formuła chroniona patentem)

Close