Suplementy dla Tanganika i Malawi

Rift Lake dKH

Proszek zasadowy do wszystkich akwariów zamieszkiwanych przez wschodnioafrykańskie pielęgnice.

Informacje ogólne

 • Mieszanka w proszku zwiększająca zasadowość wody, opracowana specjalnie z myślą o utrzymaniu równowagi pH w akwariach biotopowych jezior ryftowych oraz innych zbiorników wodnych dla ryb i roślin endemicznych dla środowisk z zasadowym odczynem pH.
 • Oryginalny bufor do akwariów słodkowodnych, nie zaś mieszanka do akwariów morskich jedynie ze zmienioną etykietą (jak niektóre produkty konkurencyjne).
 • Pomaga poprawić równowagę pH w akwarium poprzez zwiększenie zasadowości wody. Cykliczne dodawanie preparatu zwiększa pH do poziomu 7,9-8,3.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne opakowania

 • 250 g
 • 500 g
 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg

Informacje szczegółowe

Zasadowość, określana również jako twardość węglanowa lub zdolność buforowa, to sposób na określenie równowagi pH w roztworze, np. wodzie akwariowej. Utrzymywanie stopnia zasadowości w akwariach jezior ryftowych na poziomie 5-10 dKH (ok. 1,8-3,6 meq/l) zasadniczo pozwala utrzymać pH w obrębie pożądanego zakresu. Należy pamiętać, że składy chemiczne wody w Jeziorze Wiktorii, Jeziorze Malawi oraz Jeziorze Tanganika są różne, dlatego też parametry wody w systemach biotopowych powinny odzwierciedlać te różnice.

Instrukcja użycia

Przed suplementacją zbadać poziom zasadowości w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Nie dodawać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek.

Stosowanie preparatu w podstawowym zakresie: Rozpuścić 2 g (około pół łyżeczki) preparatu w około 236 ml świeżej wody, na każde 75,7 l wody akwariowej. Wlewać do zbiornika raz na dwa dni lub wedle potrzeb w celu utrzymania stopnia twardości węglanowej wody w zakresie od 5 do 10 dKH. Stosując powyższe zalecenia, 500 g preparatu pozwala uzdatnić do 18,927 l wody.

Stosowanie preparatu w rozszerzonym zakresie: Przygotować roztwór macierzysty poprzez rozpuszczenie 20 gramów (ok. 5 łyżeczek do herbaty) preparatu Rift Lake dKH w ok. 236 ml świeżej wody (najlepiej oczyszczonej). Każdy 1 ml roztworu macierzystego zwiększa zasadowość w 3,785 l wody o 0,34 dKH (0,12 meq/l).

[Odniesienie: Każdy 1 g preparatu Rift Lake dKH zwiększa zasadowość w 3,785 l wody o 6,5 dKH (2,32 meq/l).

Jeśli początkowy poziom zasadowości wody w akwarium jest niższy od 5 dKH (ok. 1,8 meq/l), wlewać roztwór macierzysty w maksymalnych dawkach 10 ml / ok. 75,7 l wody / dzień do czasu osiągnięcia pożądanego poziomu zasadowości. Następnie dozować raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej).

Utrzymywać zasadowość wody w zakresie +/- 1 dKH. Po osiągnięciu pożądanego poziomu zasadowości wody, dokonywać pomiarów zasadowości każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni w celu określenia wielkości wymaganej dawki roztworu.

Aby określić dzienną (bardziej rekomendowana niż cotygodniowa) dawkę preparatu należy:

 • obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym,
 • podzielić dzienny spadek poziomu zasadowości przez 0,34, przyjmując dKH jako jednostkę miary (lub przez 0,12, gdy jednostką miary jest meq/l),
 • następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,785 l wody) w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stałego poziomu zasadowości.

Uwaga: Preparat zawiera sole węglanowe i wodorowęglanowe, które są szkodliwe w przypadku połknięcia. W razie połknięcia: podać wodę i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana (wagowo)

Składniki stabilizujące pH (min): 60% (600 000 ppm)

Składniki

Nieorganiczne sole węglanowe, wodorowęglanowe i boranowe.

Close