Suplementy dla Tanganika i Malawi

CichlidCode

Kompozycja pierwiastków śladowych i mikroelementów dla afrykańskich pielęgnic i ryb pochodzących z Jeziora Wiktorii, Jeziora Malawi i Jeziora Tanganika.

Informacje ogólne

 • Unikatowa kompozycja pierwiastków śladowych i mikroelementów w optymalnych proporcjach, korzystnie wpływa na ryby z rodziny pielęgnicowatych oraz inne ryby żyjące w Jeziorze Wiktorii, Jeziorze Malawi i Jeziorze Tanganika.
 • Jest źródłem mikroelementów i pierwiastków śladowych wykorzystywanych w ważnych procesach neurologicznych i metabolicznych, a także wchodzących w skład naturalnych pigmentów biologicznych odpowiedzialnych za wybarwienie.
 • Zastępuje i uzupełnia mikroelementy i pierwiastki śladowe zużyte przez mieszkańców akwarium i utracone wskutek filtracji chemicznej (podczas stosowania takich mediów filtracyjnych jak żywica lub węgiel aktywny).
 • Kompozycja na bazie wody oczyszczonej i ultraczystych składników najwyższej jakości.
 • Nie podnosi w znaczący sposób poziomu twardości węglanowej (KH) ani twardości ogólnej (GH) wody.
 • Owoc obszernych badań nad strukturą chemiczną Jeziora Wiktorii, Jeziora Malawi i Jeziora Tanganika, a także analizy zapotrzebowania pielęgnic na pierwiastki śladowe i mikroelementy.

Dostępne pojemności

 • 125 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Pierwiastki śladowe i mikroelementy odgrywają kluczową rolę w procesach neurologicznych i metabolicznych zachodzących u pielęgnicowatych oraz innych ryb, a także są często jednymi z fundamentalnych składników wchodzących w strukturę pigmentu biologicznego odpowiedzialnego za wzmocnienie wybarwienia ryb. Co więcej, elementy te mogą wpływać na nastrój i zmniejszenie agresji u ryb, a często obserwowanym skutkiem u pielęgnicowatych przejawiających niepożądaną agresję jest działanie uspokajające.

Preparat CichlidCode nie jest przeznaczony do modyfikowania zachowania u ryb, jednakże takie zmiany mogą wystąpić u niektórych z nich. Produkt doskonale sprawdza się u osób hodujących ryby z rodziny pielęgnicowatych. Suplementacja pierwiastkami śladowymi i mikroelementami podczas każdej podmiany wody jest skutecznym sposobem dostarczenia niezbędnych substancji w celu zapewnienia optymalnych warunków życiowych dla ryb.

Przeważająca większość wschodnioafrykańskich pielęgnicowatych hodowanych przez akwarystów wywodzi się z Jeziora Wiktorii, Jeziora Malawi i Jeziora Tanganika.

Jezioro Wiktorii to duży, ale stosunkowo płytki, akwen pochodzenia tektonicznego. W porównaniu do Jeziora Malawi czy Jeziora Tanganika, charakteryzuje się ono niższą przewodnością elektrolitów, niższą twardością węglanową oraz niższym współczynnikiem pH, co jest prawdopodobnie związane z niskim stopniem zasolenia głównego źródła dopływu wody w jeziorze.

Jezioro Malawi położone jest w systemie Wielkiego Rowu Afrykańskiego i charakteryzuje się wyższą przewodnością elektrolitów, wyższą twardością węglanową i wyższym współczynnikiem pH niż Jezioro Wiktorii, ale znacznie niższymi poziomami tych parametrów w porównaniu z Jeziorem Tanganika. Podobnie jak w przypadku Jeziora Wiktorii, duża ilość wody wpływającej do Jeziora Malawi ma niski stopień zasolenia. Zaskakującym może wydawać się fakt, że Jezioro Wiktorii i Jezioro Malawi charakteryzują się bardziej zbliżoną strukturą chemiczną wody niż Jezioro Malawi i Jezioro Tanganika.

Jezioro Tanganika również jest położone w dolinie ryftowej, jednakże duża ilość wody, jaka do niego wpływa, pochodzi ze źródeł słonych i dopływów bogatych w węglany pochodzenia wulkanicznego. Spośród trzech wymienionych jezior, Tanganika charakteryzuje się najwyższą średnią przewodnością elektrolitów, najwyższą twardością węglanową oraz najwyższym współczynnikiem pH. Pielęgnice odławiane w środowisku naturalnym i pochodzące z tych jezior mogą stopniowo adaptować się do warunków występujących w dowolnym z nich, nawet jeśli nie są endemiczne dla danego akwenu.

Zapaleni miłośnicy tych ryb często próbują w swoich akwariach odtworzyć parametry wody w sposób jak najbardziej zbliżony do tych panujących w naturalnym środowisku pielęgnic, bez względu na to, czy w ich akwariach mieszkają ryby odłowione z ich oryginalnego środowiska, czy też ryby wyhodowane już w zbiornikach.

Instrukcja użycia

Dobrze potrząsnąć przed użyciem.

Akwarium wielogatunkowe z pielęgnicami wschodnioafrykańskimi: wlać 0,5 ml (ok. 10 kropli) preparatu na ok. 94,64 l wody akwariowej raz na dwa dni. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić 9 464 l wody.

Akwarium biotopowe: Składy chemiczne wody w jeziorach Wiktorii, Malawi i Tanganika różnią się znacząco między sobą. Dlatego też rozsądne jest użycie różnych dawek preparatu w zależności od tego, w którym z trzech jezior pielęgnice wcześniej mieszkały. Używać zalecanych dawek w charakterze ogólnych wskazówek dla danego akwarium biotopowego, zwiększać lub zmniejszać dawkowanie w razie konieczności po obserwacji wyglądu ryb i analizie warunków panujących w akwarium.

Jezioro Wiktorii: Wlać 0,25 ml (ok. 5 kropli) preparatu na ok. 94,64 l wody akwariowej raz na dwa dni.

Jezioro Malawi: Wlać 0,5 ml (ok. 10 kropli) preparatu na ok. 94,64 l wody akwariowej raz na dwa dni.

Jezioro Tanganika: Wlać 0,75 ml (ok. 15 kropli) preparatu na ok. 94,64 l wody akwariowej raz na dwa dni.

Dobrą praktyką jest rozpoczęcie suplementacji na poziomie ½ dawek zalecanych powyżej, a następnie stopniowe zwiększanie dawkowania na przestrzeni kolejnych tygodni tam, gdzie nie dokonywano wcześniejszej suplementacji pierwiastkami śladowymi i mikroelementami. Takie postępowanie nie będzie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców akwarium i pozwoli na zaobserwowanie subtelnych różnic w wyglądzie ekosystemu, dzięki czemu ocena skuteczności preparatu będzie łatwiejsza.

Mimo że mikroelementy i pierwiastki śladowe są niezbędne do zaistnienia pewnych procesów biologicznych, nadmierne przedawkowanie może być szkodliwe dla ryb. Mikroelementy i pierwiastki śladowe stają się niedostępne w akwariach głównie z uwagi na adsorpcję do cząsteczek materii organicznej. Dlatego akwaria, w których występują duże ilości często niewidocznego materiału organicznego, mogą wymagać nieco większego dawkowania preparatu w celu skompensowania tych pierwiastków i mikroelementów, które ulegną procesowi wiązania. Stosowanie węgla aktywnego usuwa pierwiastki śladowe i mikroelementy zarówno pasywnie, jak i aktywnie, dlatego preparat powinien być dozowany dopiero po zastosowaniu węglowego medium filtracyjnego.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Cynk (min): 0,020 mg / ok. 29,5 ml, żelazo (min): 0,0021 mg / ok. 29,5 ml, mangan (min): 0,00115 mg / ok. 29,5 ml, kobalt (min): 0,000115 mg / ok. 29,5 ml.

Składniki

Woda oczyszczona, chlorek baru, metawanadan sodu, siarczan cynku, chlorek niklu, chlorek litu, chlorek chromu, feredenian sodu, chlorek manganu, chlorek kobaltu, chlorek lantanu, chlorek neodymu, chlorek ceru, chlorek srebra.

Close