Mikroelementy dla korali

Replenish

Zaawansowany suplement mikroelementów i pierwiastków śladowych dla wszystkich akwariów morskich z obsadą rybną oraz akwariów rafowych.

Informacje ogólne

  • Unikalny kompleks uzupełniający mikroelementy i pierwiastki śladowe zużywane przez ryby, korale i pozostałe bezkręgowce, a także dostarczający składniki tracone wskutek działania filtracji chemicznej (odpieniacze białek i media filtracyjne wykorzystujące żywicę i węgiel aktywowany).
  • Jest źródłem 29 różnych mikroelementów i pierwiastków śladowych w proporcjach zgodnych z naturalną wodą morską.
  • Zawiera wyłącznie takie mikroelementy i pierwiastki śladowe, które są wykorzystywane przez organizmy morskie lub które biorą udział w interakcjach chemicznych.
  • Preparat skomponowany na bazie wody oczyszczonej i ultraczystych składników najwyższej jakości.
  • Opracowany przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Preparat Rēplenish dostarcza jedynie te mikroskładniki i elementy śladowe, które oceanolodzy określają jako niekonserwatywne (tzn. takie, których ilość zmniejsza się wskutek reakcji biologiczno-chemicznych zachodzących w strefie fotycznej) i bezpieczne do obchodzenia się przez ludzi.

Zawarte w preparacie składniki mają takie same proporcje jak pierwiastki obecne w naturalnej wodzie morskiej. Ponieważ ilość pierwiastków konserwatywnych w wodzie nie zmniejsza się wskutek interakcji biologiczno-chemicznych, niektóre elementy, choć występują w naturalnej wodzie morskiej, to nie są wykorzystywane przez organizmy wodne i stąd nie znajdują się w składzie preparatu. Są to, między innymi, lit, rubid oraz molibden.

Spośród grupy wszystkich zidentyfikowanych w wodzie morskiej pierwiastków, 11 z nich stanowią mikroelementy, zaś 52 to pierwiastki śladowe. Co najmniej 13 pierwiastków z całej grupy to elementy, których obecność jest niezbędna dla rozwoju producentów pierwotnych, takich jak algi.

Kolejne 18 pierwiastków wchodzi w skład tkanek bezkręgowców/materiału szkieletowego lub uczestniczy w interakcjach chemicznych, które powodują uszczuplenie zapasu tych elementów w wodzie. Składniki te odgrywają ważną rolę w wielu reakcjach enzymatycznych oraz podczas syntezy witamin zarówno u roślin, jak i zwierząt. Co więcej, mają wpływ na pigmentację, a w rezultacie i wybarwienie wielu różnych organizmów.

Żelazo jest wykorzystywane do produkcji chloroplastów. Jest ono bardzo ważnym składnikiem dla organizmów fotosyntezujących, tzn. fitoplanktonu, mikro- i makroglonów, alg koralowych i zooksantelli.

Jod, mimo że należy do grona mikroelementów, jest pobierany przez algi i rośliny morskie znacznie szybciej niż jakikolwiek inny mikroskładnik. W związku z tym nie wchodzi on w skład tego produktu, a jego suplementację należy przeprowadzać z wykorzystaniem odrębnego, dedykowanego preparatu.

Wszystkie płynne preparaty suplementacyjne firmy Brightwell Aquatics służące do poprawy jakości wody zostały stworzone na bazie wody oczyszczonej oraz składników charakteryzujących się wysokim stopniem czystości. Firma Brightwell Aquatics opracowuje preparaty w oparciu o dane empiryczne, bazując na obserwacjach i wynikach konkretnych pomiarów.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 0,5 ml preparatu (około 10 kropli) na 94,6 l wody akwariowej, raz na dwa dni. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić 9 464 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Z wyjątkiem testów mierzących stężenie jodu i żelaza, przeciętny akwarysta nie ma możliwości zdobycia testów akwarystycznych, które w niezawodny sposób mierzyłyby stężenia wielu innych mikroskładników i pierwiastków śladowych w akwarium morskim. Dlatego też nie jest możliwe dokładne określenie dawki preparatu, jaką należałoby zastosować, stąd należy bacznie obserwować wygląd organizmów w akwarium i na tej podstawie podejmować decyzję o jej zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Zaleca się, aby rozpocząć stosowanie produktu od dawki w wysokości 1 ml preparatu na 37,8 l wody akwariowej, raz na tydzień przez pierwsze 4 tygodnie. Dawka ta odpowiada dozowaniu 0,14 ml preparatu (około 3 kropli) na 37,8 l wody dziennie. Po tym czasie stopniowo zwiększać tygodniową dawkę preparatu do 2 ml na każde 37,8 l wody przez kolejne 4 tygodnie. Po upływie 4 tygodni, utrzymać dawkę na tym poziomie. Zaleca się rozpoczęcie dozowania preparatu od niewielkich dawek, które nie zaszkodzą organizmom w akwarium, a jednocześnie pozwolą obserwować subtelne zmiany w wyglądzie zbiornika i umożliwią ocenę skuteczności preparatu i podjęcie decyzji o potrzebie jego stosowania.

Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilne stężenia pierwiastków niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastków w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Mimo że pierwiastki śladowe są niezbędne dla prawidłowego rozwoju organizmów w akwariach rafowych i morskich, duże przedawkowanie suplementu może mieć na nie szkodliwy wpływ. Poziom mikroelementów i pierwiastków śladowych w akwarium morskim spada z uwagi na adsorpcję tych składników do powierzchni zawieszonej materii organicznej. Dlatego też zaleca się nieprzerwane stosowanie odpieniaczy białek oraz innych technik usuwania stałych cząsteczek organicznych z wody.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Cynk (min): 0,061 mg w 29,5 ml preparatu, żelazo (min): 0,0063 mg w 29,5 ml preparatu, mangan (min): 0,00344 mg w 29,5 ml preparatu,
kobalt (min): 0,000344 mg w 29,5 ml preparatu.

Składniki

Woda oczyszczona, chlorek baru, metawanadan sodu, siarczan cynku, chlorek niklu, chlorek chromu, feredenian sodu, chlorek manganu, chlorek hafnu, chlorek kobaltu, chlorek lantanu, chlorek neodymu, chlorek ceru, chlorek srebra, chlorek dysprozu, chlorek gadolinu, chlorek iterbu, chlorek erbu, chlorek skandu, chlorek samaru, chlorek prazeodymu, chlorek holmu, chlorek lutetu, chlorek terbu, chlorek europu, chlorek tulu.

Close