Mikroelementy dla korali

BoroChrom

Skoncentrowany roztwór boru ˗ wspiera wzrost koralowców i poprawia czerwone wybarwienie u zooksantelli.

Informacje ogólne

 • Źródło boru, komponentu zasadowego wpływającego na poprawę intensywności
  wybarwienia tkanek koralowców poprzez jego wnikanie w czerwone fitopigmenty.
 • Wspiera procesy tworzenia aragonitu organicznego (przyspiesza wzrost alg koralowych
  i rozwój szkieletów u koralowców i pozostałych bezkręgowców rafotwórczych).
 • Znacznie silniej skoncentrowany niż inne konkurencyjne na rynku suplementy boru. Zawiera aktywne składniki o wysokim stopniu czystości (ACS-Reagent grade).
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

W naturalnej wodzie morskiej bor jest znaczącym pierwiastkiem niezachowawczym, a jego stężenie wynosi ~4,54 ppm. Bor odgrywa aktywną rolę w procesach regulacji pH w morskich systemach wodnych, dlatego też utrzymywanie jego stężenia w wąskim zakresie [B]NSW w stosunku do systemów z obniżoną zawartością boru, z zasady skutkuje przyspieszeniem rozwoju alg koralowych i szybszym wytwarzaniem aragonitu przez bezkręgowce rafotwórcze w większości systemów wodnych, przy założeniu, że wszystkie pozostałe wymagania fizyczno-chemiczne zostały spełnione. Ostatnie eksperymenty pokazują, że utrzymywanie nieco podwyższonej ilości boru w akwariach rafowych przekłada się na wzmożenie produkcji czerwonych fitopigmentów, a co za tym idzie, poprawę intensywności wybarwienia korali zooksantellowych, których podstawowymi barwami są barwa żółta, pomarańczowa i czerwona.

To, jak ważny jest bor dla organizmów rafotwórczych, najlepiej widać po rozpoczęciu dawkowania tego pierwiastka w akwariach, w których jego stężenie było znacznie obniżone oraz tam, gdzie stosowane mieszanki soli morskiej nie zawierały jego wystarczającej ilości. W wymienionych powyżej przypadkach korzystne zmiany w postaci zwiększenia szybkości wzrostu alg koralowych oraz poprawy wyglądu wielu korali można zaobserwować już w czasie pierwszych tygodni od rozpoczęcia codziennego dawkowania. Utrzymywanie stężenia boru w przedziale od 4 do 6 ppm jest wystarczające dla zapewnienia należytego zdrowia oraz optymalnego wzrostu i wybarwienia koralowców, gdy wszystkie pozostałe wymagania fizyczno-chemiczne są spełnione. Wpływ na szybkość, z jaką stężenie boru w wodzie spada, mają takie czynniki jak: zagęszczenie organizmów uszczuplających poziom tego pierwiastka, tempo produkcji słabych kwasów, które mogą wpływać na poziom zasadowości i pH wody, mieszanka buforowa stosowana w systemie wodnym, właściwości oświetlenia, stosowane metody filtracji oraz pozostałe uwarunkowania biologiczne, fizyczne i chemiczne. Dlatego też każde akwarium wymaga nieco innej, indywidualnie dobranej wielkości suplementacji borem. Określenie ilości pobieranego boru w zbiorniku pozwala obliczyć właściwą wielkość dawki preparatu. Aby w akwarium morskim stworzyć stabilną gospodarkę jonową i uzyskać parametry naturalnej wody morskiej, zaleca się stosowanie wysokojakościowych mieszanek soli o odpowiednim (nieprzesilonym) działaniu buforującym, a także właściwym stężeniu makro i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych.

Instrukcja użycia

Przed użyciem preparatu należy dokładnie przeczytać instrukcje. Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. Naturalne stężenie boru w wodzie morskiej wynosi ~4,54 ppm. Zaleca się utrzymywanie stężenia boru w akwariach morskich w zakresie od 4 do 6 ppm. Utrzymywanie podwyższonego stężenia boru w wodzie może przekładać się na wzmocnienie wybarwienia tkanek koralowców. Podczas stosowania preparatu BoroChrom w powyższym celu, należy monitorować poziom zasadowości i pH wody. Zaleca się, aby zwiększanie stężenia boru w wodzie następowało w sposób stopniowy (maksymalnie o ~1 ppm na dzień). Pozwoli to uzyskać możliwie najlepszą stabilność chemiczną wody. Zaleca się, aby nie przekraczać ciągłego stężenia boru w wodzie w wysokości 8 ppm. Zmiany w wybarwieniu mogą pojawić się od 1 do 4 tygodni po zastosowaniu preparatu. Każda kolonia może reagować inaczej (niektóre organizmy mogą nie zmienić wybarwienia w znaczący sposób – wiele zależy od ich wybarwienia podstawowego, czasu trwania suplementacji oraz stałego stężenia boru w systemie wodnym). Rezultaty suplementacji mogą się różnić w zależności od zaistniałych czynników.

Przed suplementacją zbadać poziom stężenia boru w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. 1 ml (ok. 20 kropli) preparatu BoroChrom powoduje zwiększenie stężenia boru („[B]”) w 3,8 l wody o około 1,5 ppm (ok. 0,075 ppm na kroplę). Jeśli początkowe stężenie boru w akwarium jest niższe od 1,5 ppm, stosować preparat w maksymalnych proporcjach 1 ml na ok. 378,5 l wody dziennie, do czasu, aż stężenie pierwiastka w wodzie wyniesie od 4 do 7 ppm. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Dążyć do utrzymania stężenia boru w zakresie +/- 2 ppm. W celu określenia wielkość dziennej dawki preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia boru, należy dokonywać codziennych pomiarów stężenia pierwiastka w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia boru) każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni. W celu ustalenia dziennej dawki preparatu (bardziej rekomendowanej niż dawka cotygodniowa) koniecznej do utrzymania określonego poziomu boru w wodzie, należy: określić całkowitą ilość wody w systemie akwariowym, podzielić dzienny spadek stężenia boru przez 1,5, a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody) w celu uzyskania wielkości dziennej dawki w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego stężenia boru w zbiorniku. Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom boru w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem), niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastka w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Bor (minimum) 5 678 ppm

Składniki

Woda oczyszczona, sole borowe o wysokim stopniu czystości odczynnika (ACS-Reagent grade).

Close