Kompletne suplementy dla rafy: Nano

NanoCode B

Zbilansowany suplement makroelementów, mikroelementów i pierwiastków śladowych oraz preparat o działaniu buforującym do nano akwariów rafowych.
Preparat buforujący.

Informacje ogólne

  • Suplement pierwiastków wchodzący, wraz z preparatem NanoCode A, w skład 2-częściowej formuły suplementacyjno-buforującej. Pomaga utrzymać prawidłowe parametry chemiczne wody w bardzo małych akwariach rafowych (np. rafowych akwariach typu „nano”).
  • Preparat NanoCode B jest źródłem molekuł odpowiedzialnych za zwiększenie równowagi pH wody i stanowiących integralną część aragonitu – minerału wydzielanego przez organizmy tworzące rafę.
  • Stosowany wraz z preparatem NanoCode A wspiera stabilizację parametrów chemicznych wody oraz zwiększa szybkość procesów tworzenia aragonitu organicznego.
  • Nie zawiera fosforanów, krzemianu, ani związków organicznych.

*Z uwagi na charakter jodków i sposób, w jaki oddziałują na związki organiczne, suplementacja jodu powinna być prowadzona bardzo rozważnie.
Zasadniczo, preparaty NanoCode A i NanoCode B nie są źródłem jodków. Regularne podmiany wody oraz stosowanie mieszanek soli wysokiej jakości lub prowadzenie bezpośredniej suplementacji z wykorzystaniem roztworów jodu, zapewniają odpowiednie i kontrolowane dawkowanie jodu w małych akwariach rafowych.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml

Informacje szczegółowe

Niewielkie akwaria rafowe z jednej strony posiadają wiele zalet, z drugiej – stawiają przed akwarystą wiele wyzwań. W porównaniu z dużymi zbiornikami akwariowymi, małe, kompaktowe akwaria pozwalają na stworzenie ekosystemu gęsto obsadzonego koralami i/lub osiadłymi bezkręgowcami w zamian za relatywnie niewielkie poświęcenie czasu i środków. Dzięki temu, akwaria te pozwalają nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale przede wszystkim są doskonałą alternatywą dla tych akwarystów, którzy dysponują ograniczoną ilością miejsca w domu, a chcieliby podziwiać niesamowity urok i piękno środowiska rafowego. Głównymi wyzwaniami, jakie mogą pojawić się podczas prowadzenia małego akwarium rafowego, są utrzymywanie właściwego stężenia nutrientów w wodzie oraz przezwyciężenie pokusy do tego, aby umieszczać w zbiorniku kolejne organizmy, w rezultacie doprowadzając do obsadzenia akwarium zbyt dużą ilością osobników. Akwaryści prowadzący nano akwaria rafowe zgodzą się, że głównym zadaniem posiadacza takiego akwarium jest bez wątpienia stymulacja wzrostu koralowców i pozostałych bezkręgowców rafotwórczych w zbiorniku. Względna szybkość rozwoju tych organizmów zależy w dużej mierze od dostępności takich składników jak wapń, magnez, potas i stront, a także od utrzymywania właściwego stopnia zasadowości wody.

Jednoczesne stosowanie preparatów NanoCode A i NanoCode B dostarcza powyżej wspomnianych pierwiastków oraz jest źródłem molekuł odpowiedzialnych za ustanowienie fundamentu dla właściwej alkaliczności wody. Składniki zawarte w preparatach dostarczane są w starannie dobranych proporcjach, które wspierają procesy tworzenia aragonitu. Preparat NanoCode A jest także źródłem niekonserwatywnych mikroelementów i pierwiastków śladowych w stężeniach odpowiadających naturalnej wodzie morskiej, dzięki czemu ułatwia utrzymanie prawidłowych nieorganicznych parametrów chemicznych wody w nano akwariach rafowych. Preparaty NanoCode A i NanoCode B nie zawierają składników organicznych, takich jak witaminy, aminokwasy, itp. – suplementacja tymi składnikami powinna być prowadzona odrębnie i w sposób rozważny, nie doprowadzając do przeciążenia akwarium substancjami organicznymi o charakterze latentnym, co mogłoby wpłynąć na pogorszenie stanu jakości wody. Stosowanie pozostałych suplementów powinno być również prowadzone w sposób wyważony, aby nie doprowadzić do przedawkowania zarówno składników organicznych, jak i nieorganicznych.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na ok. 37,8 l wody akwariowej, raz dziennie lub wedle potrzeb, w celu utrzymania poziomu zasadowości w przedziale 7-12 dKH. Stosując powyższe zalecenia 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić do 1 893 l wody. Jednoczesne stosowanie jednakowych dawek preparatów NanoCode A i NanoCode B pozwala wprowadzać do akwarium związki wapnia i węglanów w takich samych proporcjach, jakie występują w naturalnej wodzie morskiej. Nie mieszać preparatów NanoCode A i NanoCode B w tym samym naczyniu, gdyż doprowadzi to do wytrącania się aktywnych cząsteczek i spowoduje, że stracą one swoją skuteczność działania. Odczekać 60 sekund pomiędzy naprzemiennym dozowaniem preparatów NanoCode A i NanoCode B.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed suplementacją zbadać poziom zasadowości w zbiorniku za pomocą dokładnego testu do wody. Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu NanoCode B zwiększa poziom zasadowości w 3,8 l wody o około 1,67 dKH (0,60 meq/l). Jeśli początkowy poziom zasadowości wody w akwarium jest niższy od 7 dKH (2,5 meq/l), stosować preparat w maksymalnych proporcjach 5 ml na ok. 37,8 l wody dziennie do czasu uzyskania pożądanego stopnia zasadowości. Następnie dozować raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Należy mieć na uwadze, że każde akwarium ma indywidualne zapotrzebowanie na wapń i węglany (główne czynniki odpowiedzialne za alkaliczność lub zdolność buforową wody, a tym samym równowagę pH w akwarium). Dlatego też utrzymanie pożądanego stężenia wapnia i poziomu zasadowości wody może oznaczać, że preparaty NanoCode A i NanoCode B będą musiały być dozowane w niejednakowych ilościach, co nie jest sytuacją niezwykłą.

Aby ustalić dzienną dawkę preparatu konieczną do utrzymania prawidłowego stopnia zasadowości, należy:

– określić całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),

– podzielić dzienny spadek poziomu zasadowości przez 1,67, przyjmując dKH jako jednostkę miary (lub przez 0,60, gdy jednostką miary jest meq/l),

– pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą ilość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody). Wynik końcowy określa wielkość dziennej dawki w mililitrach do utrzymania stabilnego poziomu zasadowości.

Uwaga: Preparat zawiera sole węglanowe i wodorowęglanowe, które są szkodliwe w przypadku połknięcia.. W razie połknięcia: podać wodę i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Alkaliczność lub zdolność buforowa (min): 6 300 dKH (2 250 meq/l)

Składniki

Woda oczyszczona, nieorganiczne sole węglanowe, wodorowęglanowe, siarczanowe i boranowe.

Close