Kompletne suplementy dla rafy: Nano

NanoCode A

Zbilansowany suplement makroelementów, mikroelementów i pierwiastków śladowych oraz preparat o działaniu buforującym do nano akwariów rafowych.
Suplement pierwiastków.

Informacje ogólne

  • Suplement pierwiastków wchodzący, wraz z preparatem NanoCode B, w skład 2-częściowej formuły suplementacyjno-buforującej. Pomaga utrzymać prawidłowe parametry chemiczne wody w bardzo małych akwariach rafowych (np. rafowych akwariach typu „nano”).
  • Preparat NanoCode A jest źródłem wapnia, potasu i strontu (w takich samych proporcjach, jak w aragonicie), a także magnezu (w zwiększonej ilości w stosunku do aragonitu) oraz niekonserwatywnych mikroelementów i pierwiastków śladowych (w proporcjach identycznych z naturalną wodą morską).
  • Stosowany wraz z preparatem NanoCode B wspiera stabilizację parametrów chemicznych wody oraz zwiększa szybkość procesów tworzenia aragonitu organicznego.
  • Nie zawiera fosforanów, krzemianu, ani związków organicznych.

*Z uwagi na charakter jodków i sposób, w jaki oddziałują na związki organiczne, suplementacja jodu powinna być prowadzona bardzo rozważnie.
Zasadniczo, preparaty NanoCode A i NanoCode B nie są źródłem jodków. Regularne podmiany wody oraz stosowanie mieszanek soli wysokiej jakości lub prowadzenie bezpośredniej suplementacji z wykorzystaniem roztworów jodu, zapewniają odpowiednie i kontrolowane dawkowanie jodu w małych akwariach rafowych.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml

Informacje szczegółowe

Niewielkie akwaria rafowe z jednej strony posiadają wiele zalet, z drugiej – stawiają przed akwarystą wiele wyzwań. W porównaniu z dużymi zbiornikami akwariowymi, małe, kompaktowe akwaria pozwalają na stworzenie ekosystemu gęsto obsadzonego koralami i/lub osiadłymi bezkręgowcami w zamian za relatywnie niewielkie poświęcenie czasu i środków. Dzięki temu, akwaria te pozwalają nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale przede wszystkim są doskonałą alternatywą dla tych akwarystów, którzy dysponują ograniczoną ilością miejsca w domu, a chcieliby podziwiać niesamowity urok i piękno środowiska rafowego. Głównymi wyzwaniami, jakie mogą pojawić się podczas prowadzenia małego akwarium rafowego, są utrzymywanie właściwego stężenia nutrientów w wodzie oraz przezwyciężenie pokusy do tego, aby umieszczać w zbiorniku kolejne organizmy, w rezultacie doprowadzając do obsadzenia akwarium zbyt dużą ilością osobników. Akwaryści prowadzący nano akwaria rafowe zgodzą się, że głównym zadaniem posiadacza takiego akwarium jest bez wątpienia stymulacja wzrostu koralowców i pozostałych bezkręgowców rafotwórczych w zbiorniku. Względna szybkość rozwoju tych organizmów zależy w dużej mierze od dostępności takich składników jak wapń, magnez, potas i stront, a także od utrzymywania właściwego stopnia zasadowości wody.

Jednoczesne stosowanie preparatów NanoCode A i NanoCode B dostarcza powyżej wspomnianych pierwiastków oraz jest źródłem molekuł odpowiedzialnych za ustanowienie fundamentu dla właściwej alkaliczności wody. Składniki zawarte w preparatach dostarczane są w starannie dobranych proporcjach, które wspierają procesy tworzenia aragonitu. Preparat NanoCode A jest także źródłem niekonserwatywnych mikroelementów i pierwiastków śladowych w stężeniach odpowiadających naturalnej wodzie morskiej, dzięki czemu ułatwia utrzymanie prawidłowych nieorganicznych parametrów chemicznych wody w nano akwariach rafowych. Preparaty NanoCode A i NanoCode B nie zawierają składników organicznych, takich jak witaminy, aminokwasy, itp. – suplementacja tymi składnikami powinna być prowadzona odrębnie i w sposób rozważny, nie doprowadzając do przeciążenia akwarium substancjami organicznymi o charakterze latentnym, co mogłoby wpłynąć na pogorszenie stanu jakości wody. Stosowanie pozostałych suplementów powinno być również prowadzone w sposób wyważony, aby nie doprowadzić do przedawkowania zarówno składników organicznych, jak i nieorganicznych.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na ok. 37,8 l wody akwariowej, raz dziennie lub wedle potrzeb, w celu utrzymania stężenia wapnia w przedziale 412-450 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić do 1 893 l wody. Jednoczesne stosowanie jednakowych dawek preparatów NanoCode A i NanoCode B pozwala wprowadzać do akwarium związki wapnia i węglanów w takich samych proporcjach, jakie występują w naturalnej wodzie morskiej. Nie mieszać preparatów NanoCode A i NanoCode B w tym samym naczyniu, gdyż doprowadzi to do wytrącania się aktywnych cząsteczek i spowoduje, że stracą one swoją skuteczność działania. Odczekać 60 sekund pomiędzy naprzemiennym dozowaniem preparatów NanoCode A i NanoCode B.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przed suplementacją zbadać poziom stężenia wapnia w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć. 1 ml preparatu NanoCode A powoduje zwiększenie stężenia wapnia [Ca2+] w 3,8 l wody o około 11,9 ppm. Jeśli początkowe stężenie wapnia [Ca2+] w akwarium wynosi poniżej 412 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 5 ml preparatu na każde 37,8 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Należy mieć na uwadze, że każde akwarium ma indywidualne zapotrzebowanie na wapń i węglany (główne czynniki odpowiedzialne za alkaliczność lub zdolność buforową wody, a tym samym równowagę pH w akwarium). Dlatego też utrzymanie pożądanego stężenia wapnia i poziomu zasadowości wody może oznaczać, że preparaty NanoCode A i NanoCode B będą musiały być dozowane w niejednakowych ilościach, co nie jest sytuacją niezwykłą.

Aby określić dzienną dawkę preparatu, należy:

– obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),

– podzielić dzienny spadek poziomu wapnia [Ca2+] przez 11,9,

– pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą ilość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody). Wynik końcowy określa wielkość dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach do utrzymania stabilnego poziomu wapnia [Ca2+] w zbiorniku.

Uwaga: Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut. Skontaktować się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Wapń (min): 45 000 ppm
Magnez (min): 2 250 ppm
Stront (min): 900 ppm
Potas (min): 7 ppm

Składniki

Woda oczyszczona; sole chlorkowe i/lub siarczanowe wapnia, magnezu, strontu i potasu; chlorek baru; metawanadan sodu; siarczan cynku, chlorek niklu, chlorek chromu, feredenian sodu; chlorek manganu; chlorek hafnu; chlorek kobaltu; chlorek lantanu; chlorek neodymu; chlorek ceru; chlorek srebra; chlorek dysprozu; chlorek gadolinu; chlorek iterbu; chlorek erbu; chlorek skandu; chlorek samaru; chlorek prazeodymu; chlorek holmu; chlorek lutetu; chlorek terbu; chlorek europu; chlorek tulu.

Close