Kluczowe suplementy dla rafy: Proszki

Magnesion-P

Suplement magnezu dla wszystkich ryb morskich i akwariów rafowych.

Informacje ogólne

  • Wysokowydajna mieszanka w proszku zwiększająca zasadowość wody.
  • Pomaga zwiększyć równowagę pH w zbiorniku poprzez podniesienie poziomu zasadowości wody. Regularne stosowanie preparatu zwiększa pH do poziomu 8,3, na którym to pH pozostaje niezmienne, a zwiększa się wyłącznie stopień zasadowości wody.
  • Jest źródłem węglanów stanowiących większość wagową aragonitu – minerału wydzielanego i wykorzystywanego przez organizmy rafotwórcze do budowy szkieletu rafy koralowej.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.
  • Przed suplementacją zbadać poziom zasadowości w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Nie dodawać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek.

Dostępne opakowania

  • 300g
  • 600 g
  • 1,2 kg
  • 4,8 kg
  • 24 kg

Informacje szczegółowe

Magnez odgrywa niezwykle istotną rolę w akwarium rafowym. Mianowicie, pomaga on utrzymać prawidłowe stężenie wapnia i węglanów (składające się na większość dającej się zmierzyć alkaliczności wody) poprzez ograniczenie niepożądanego w zbiorniku wzajemnego wytrącania się osadów nieorganicznych. Przy braku wystarczającej ilości jonów magnezu w wodzie, jony wapnia i jony węglanów błyskawicznie wiążą się ze sobą, przez co ich stężenie w akwarium maleje. To z kolei tworzy mylne wrażenie, że do przywrócenia pożądanych stężeń tych pierwiastków potrzebne jest wprowadzenie suplementacji na dużo większą skalę. Bez względu na to, jak duża ilość wapnia trafia do zbiornika, naturalne stężenie tego pierwiastka w wodzie morskiej wynosi 412 ppm i osiągnięcie takiego stężenia w akwarium, bez wcześniejszego ustanowienia stężenia magnezu na poziomie co najmniej 1 290 ppm, jest zwyczajnie niemożliwe. Po osiągnięciu równowagi pomiędzy zawartością wapnia a zawartością magnezu w zbiorniku, dalsza suplementacja wapniem będzie przynosić natychmiastowe, pozytywne rezultaty. Stosowanie preparatu pozwala utrzymać stężenie magnezu w zakresie 1 290 – 1 320 ppm oraz zachować pożądaną równowagę pomiędzy ilością wapnia a zawartością węglanów w wodzie. Co więcej, dostarcza wystarczającej ilości tego pierwiastka organizmom rafotwórczym, które używają go do wytworzenia aragonitu.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Rozpuścić 2,5 g (ok. pół łyżeczki) preparatu w ok. 236 ml świeżej wody, na każde 75,7 l wody. Stosować co drugi dzień lub wedle potrzeb w celu utrzymania stężenia magnezu w wodzie w przedziale od 1 290 do 1 320 ppm. Stosując powyższe zalecenia 1 200 g preparatu wystarczy, aby uzdatnić 36 340 l wody.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Przygotować roztwór macierzysty poprzez rozpuszczenie 20 g (tj. około czterech łyżeczek) preparatu Magnesion-P  w ok. 236 ml świeżej wody (najlepiej oczyszczonej). 1 ml tak przygotowanego roztworu podnosi stężenie magnezu [Mg2+] w 3,8 l wody o 6,0 ppm. [Odniesienie: Każdy 1 g preparatu Magnesion-P podnosi stężenie magnezu [Mg2+] w 3,8 l wody o 114,4 ppm. Jeśli początkowe stężenie magnezu [Mg2+] w akwarium wynosi poniżej 1288 ppm, należy podawać roztwór codziennie, nie przekraczając dziennej dawki w wysokości 10 ml na każde 75,7 l wody, do momentu osiągnięcia pożądanego stężenia pierwiastka. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Utrzymywać stężenie magnezu [Mg2+] w wodzie w zakresie +/-10 ppm. Po osiągnięciu pożądanego poziomu magnezu [Mg2+], codziennie o tej samej porze przez 7-14 dni należy mierzyć jego stężenie w celu określenia wielkości dziennego poboru (tzn. należy określić spadek stężenia magnezu) .

Aby określić dzienną dawkę preparatu (bardziej zalecaną niż dawka cotygodniowa), należy:

– obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),

– podzielić dzienny spadek poziomu magnezu [Mg2+] przez 6,0,

– pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę wyrażającą ilość wody w zbiorniku w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu magnezu w zbiorniku.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Bezwodny siarczan magnezu, bezwodny chlorek magnezu

Close