Kluczowe suplementy dla rafy: Proszki

Kalk+2

Suplement wapnia, magnezu i strontu dla wszystkich akwariów morskich z obsadą rybną i akwariów rafowych.

Informacje ogólne

  • Jest źródłem wapnia, strontu i magnezu w takich samych proporcjach jonowych, jakie występują w aragonicie. Dzięki temu preparat Kalk+2 doskonale sprawdza się przy suplementacji pierwiastków dla organizmów rafotwórczych, takich jak: korale, małże, algi wapienne, itp.
  • Stosowany zgodnie z zaleceniami, charakteryzuje się tymczasowym działaniem buforującym i pomaga utrzymać pH wody w pożądanym zakresie.
  • Nie wprowadza do akwarium żadnych składników konserwatywnych, jak np. chlorki.
  • Stanowi znacznie ulepszoną formułę standardowego suplementu wapnia w proszku używanego w akwarystyce od dziesięcioleci.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne opakowania

  • 100 g
  • 225 g
  • 450 g
  • 1,8 kg
  • 9 kg

Informacje szczegółowe

Wapń, magnez i stront są niezbędne w procesach tworzenia aragonitu – materiału, z którego zbudowane są szkielety bezkręgowców rafotwórczych, takich jak korale, małże, rurówki oraz organizmy im pokrewne. Preparat Kalk+2 jest źródłem tych pierwiastków oraz może być stosowany jako pomoc przy stabilizacji pH wody w akwariach rafowych. Nie zawiera soli chlorkowych (co, dla niektórych akwarystów, jest bardzo istotną kwestią). Stosowanie produktów opartych na wodzie wapiennej (kalkwasser) jest nadal popularnym zjawiskiem wśród wielu doświadczonych akwarystów, bez względu na to, jakie innowacyjne metody suplementacji wapnia dotychczas wymyślono.

Instrukcja użycia

Preparat Kalk+2 jest przeznaczony  do stosowania przez doświadczonych akwarystów, zaznajomionych z preparatami typu kalkwasser (tj. preparatami na bazie wodorotlenku wapnia). Zaleca się, aby przed suplementacją zbadać poziom stężenia wapnia [Ca2+] i poziom pH w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Nie dodawać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek i używać specjalnego dozownika. Nie przekraczać zalecanych dawek. Sporządzanie roztworu macierzystego: Rozpuścić 6 g (około jedną łyżeczkę) preparatu Kalk+2 w 3,8 l świeżej wody (najlepiej oczyszczonej), pozostawić na co najmniej 1 h w celu wytrącenia się substancji czynnych w cieczy. 1 ml nasyconego roztworu powoduje zwiększenie stężenia wapnia [Ca2+], strontu [Sr2+] i magnezu [Mg2+] w 3,8 l wody o odpowiednio 2,3 ppm, 0,04 ppm i 0,06 ppm. Tak sporządzony roztwór należy dozować do akwarium za pomocą odpowiedniego przyrządu dawkującego lub zakraplacza w takiej ilości, aby poziom zasolenia w wodzie nie spadł poniżej 1,021 g/cm3, a poziom pH nie wzrastał o więcej niż 0,1 na godzinę (przy czym pH nie może przekroczyć wartości 8,5). Dozowanie preparatu przeprowadza się często w porze nocnej, gdy pH w akwarium rafowym w naturalny sposób jest najniższe. Pozwala to zapobiec przekroczeniu maksymalnej dozwolonej wartości pH. Jeśli mimo stosowania preparatu zgodnie z zaleceniami, poziom wapnia [Ca2+] w akwarium stopniowo spada, to powodem tego stanu rzeczy może być nieefektywny proces wyparowywania składników lub zbyt wysoki poziom pH w wodzie, przez co ilość wprowadzanego wapnia jest niewystarczająca do skompensowania jego strat wynikających z poboru przez organizmy rafotwórcze lub wskutek zachodzenia niepożądanych reakcji chemicznych. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest tymczasowe zastosowanie dodatkowego suplementu wapnia, dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie jego stężenia na poziomie odpowiadającym stężeniu w naturalnej wodzie morskiej.

Uwaga:  Wodorotlenek wapnia posiada właściwości żrące. W przypadku dostania się do dróg oddechowych, wdychać dużą ilość świeżego powietrza. W razie kontaktu ze skórą, przemyć ją wodą. W przypadku przedostania się do oczu, przepłukiwać je wodą przez 15 minut. W razie połknięcia, wypić pół litra soku owocowego i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Wapń (min): 54,20% (542 000 ppm), stront (min): 1,00% (10 000 ppm), magnez (min): 0,15% (1 500 ppm)

Składniki

Wodorotlenek wapnia, wodorotlenek strontu, wodorotlenek magnezu.

Close