Jod i Jodek

Lugol’s

Płyn Lugola do stosowania w zaawansowanej akwarystyce rafowej.

Informacje ogólne

Preparat Lugol’s firmy Brightwell Aquatics to niezwykle skuteczny wodny roztwór jodu w jodku potasu.

Przeznaczony do stosowania przez doświadczonych akwarystów.

Preparat Lugol’s nie jest przeznaczony do stosowania u ludzi.

Dostępne pojemności

  • 30 ml
  • 60 ml*
  • 125 ml*
  • 1 l*

* Prawo amerykańskie nie zezwala na sprzedaż płynu Lugola o pojemności większej niż 30 ml.

Sprzedaż preparatu o pojemności 60 ml, 125 ml oraz 1 l jest możliwa wyłącznie dla klientów spoza terenu USA.

Informacje szczegółowe

Preparat Lugol’s firmy Brightwell Aquatics to niezwykle skuteczny roztwór jodu. Przeznaczony do stosowania przez doświadczonych akwarystów rafowych w celu suplementacji jodu oraz tworzenia kąpieli dla korali i organizmów im pokrewnych.

Jod odgrywa niezwykle ważną rolę w akwarium rafowym. Obecność jodu w wodzie ma kluczowe znaczenie dla bezkręgowców hermatypicznych (tzn. korali, małż oraz organizmów im pokrewnych żyjących w symbiozie z zooksantellami, które dostarczają im produkty fotosyntezy), ponieważ jest on wykorzystywany do detoksykacji nadmiaru tlenu wytworzonego przez zooksantelle. Taki rodzaj tlenu działa drażniąco na wrażliwe tkanki organizmów. Koralowce i małże, które zdają się marszczyć lub zamykać wskutek działania intensywnego oświetlenia, w rzeczywistości próbują ograniczyć dostęp do światła zooksantellom i zredukować ilość wytwarzanego tlenu. Jod (a dokładniej jony jodkowe) wiąże się z tlenem tworząc nietoksyczne jodany, co powoduje, że zooksantelle nie muszą być już dłużej zacieniane a organizmy rafotwórcze mogą się w pełni otworzyć.

Dominującą formą jodu występującego w wodzie morskiej jest jodek. Stężenie wszystkich form jodu w naturalnie występującej wodzie morskiej wynosi łącznie ok. 0,06 ppm, co pozwala zaklasyfikować go do mikroelementów. Pomimo stosunkowo niedużego stężenia, jod jest niezbędnym do przeżycia elementem dla ryb, skorupiaków, makroglonów, brunatnic oraz bezkręgowców rafotwórczych. Jod błyskawicznie wiąże się z niewidocznym materiałem organicznym i w sposób pasywny usuwany jest z wody dzięki procesowi gwałtownego spieniania białek oraz wskutek zastosowania produktów o właściwościach adsorpcyjnych, takich jak węgiel aktywowany i specjalistyczne żywice. Spadek stężenia jodu w wodzie wskutek działania procesów biologicznych i chemicznych sprawia, że jego ilość powinna być stale monitorowana i uzupełniana wedle potrzeb. Szybkość, z jaką jod jest ekstrahowany z wody, zależy od takich czynników jak: zagęszczenie organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaj oświetlenia oraz inne uwarunkowania biologiczne, fizyczne i chemiczne. Na szczęście określenie poboru jodu w zbiorniku pozwala w łatwy sposób na obliczenie właściwej dawki preparatu.

Instrukcja użycia

Przed suplementacją zbadać poziom stężenia jodu w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. 1 ml preparatu Lugol’s zwiększa stężenie jodu (“[I]”) w 3,8 l wody o 34 ppm (około 1,7 ppm na kroplę preparatu). Stosować preparat nie przekraczając dziennej dawki w wysokości 1 kropli (1/20 ml) na ok. 132,5 l wody w celu utrzymania stężenia na poziomie 0,05 ppm. Dążyć do utrzymania [I] w zakresie +/- 0,02 ppm. Aby określić wymaganą dzienną dawkę preparatu (bardziej preferowaną niż dawka cotygodniowa) należy  dokonywać pomiarów [I] w zbiorniku każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni. Obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym, podzielić dzienny spadek [I] przez 1,7, a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody) w celu uzyskania wielkości dziennej dawki (liczby kropli) wymaganej do utrzymania stabilnego [I].

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Analiza gwarantowana

Jod (minimum) 126 803 ppm

Składniki

Woda oczyszczona, jodek potasu, jod.

Close