Jod i Jodek

Iodion

Zaawansowany suplement jodu do wszystkich akwariów morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Silnie skoncentrowany roztwór jodu o przedłużonym działaniu.
 • Jest źródłem jodku potasu, ważnego związku chemicznego dla życia i zdrowia korali rafotwórczych oraz innych bezkręgowców zooksantellowych, makroglonów i ryb.
 • Silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Charakter użytych w preparacie źródeł jodku sprawia, że jest on znacznie bardziej skuteczny niż standardowe roztwory jodowe.
 • Preparat odpowiedni do stosowania zarówno przez doświadczonych jak i początkujących akwarystów.
 • Skomponowany na bazie wody oczyszczonej i ultra czystych składników najwyższej jakości.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

Obecność jodu jest niezwykle ważna dla bezkręgowców rafotwórczych, ponieważ jest on wykorzystywany do detoksykacji nadwyżki tlenu produkowanego przez zooksantelle. Taki rodzaj tlenu działa drażniąco na wrażliwe tkanki organizmów. Koralowce i małże, które zdają się marszczyć lub zamykać wskutek działania intensywnego oświetlenia, w rzeczywistości próbują ograniczyć dostęp do światła zooksantellom i zredukować ilość wytwarzanego tlenu. Jony jodkowe wiążą się z tlenem tworząc nietoksyczne jodany, co powoduje, że zooksantelle nie muszą być już dłużej zacieniane a organizmy rafotwórcze mogą się w pełni otworzyć.

Dominującą formą jodu występującego w wodzie morskiej jest jodek. Stężenie wszystkich form jodu w naturalnie występującej wodzie morskiej wynosi łącznie ok. 0,06 ppm, co pozwala zaklasyfikować go do mikroelementów. Pomimo stosunkowo niedużego stężenia, jod jest niezbędnym do przeżycia elementem dla ryb, skorupiaków, makroglonów, brunatnic oraz bezkręgowców rafotwórczych. Jod odgrywa niezwykle ważną rolę w akwarium rafowym. Jod błyskawicznie wiąże się z niewidocznym materiałem organicznym i w sposób pasywny usuwany jest z wody dzięki procesowi gwałtownego spieniania białek oraz wskutek zastosowania produktów o właściwościach adsorpcyjnych, takich jak węgiel aktywowany i specjalistyczne żywice. Spadek stężenia jodu w wodzie wskutek działania procesów biologicznych i chemicznych sprawia, że jego ilość powinna być stale monitorowana i uzupełniana wedle potrzeb. Szybkość, z jaką jod jest ekstrahowany z wody, zależy od takich czynników jak: zagęszczenie organizmów rafotwórczych w zbiorniku, rodzaj oświetlenia oraz inne uwarunkowania biologiczne, fizyczne i chemiczne. Na szczęście, określenie poboru jodu w zbiorniku pozwala w łatwy sposób na obliczenie właściwej dawki preparatu.

Wszystkie płynne preparaty suplementacyjne firmy Brightwell Aquatics służące do poprawy jakości wody zostały stworzone na bazie wody oczyszczonej oraz składników charakteryzujących się wysokim stopniem czystości. Firma Brightwell Aquatics opracowuje preparaty w oparciu o dane empiryczne, wykorzystując obserwację i wyniki konkretnych pomiarów – nie zaś w oparciu o teorię.

Instrukcja użycia

Informacje podstawowe: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na ok. 189 l wody akwariowej raz na 2–3 dni lub wedle potrzeb, w celu utrzymania stężenia jodu w przedziale 0,04–0,06 ppm. Stosując powyższe zalecenia 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić 9464 l wody.

Informacje rozszerzone: Przed suplementacją zbadać poziom stężenia jodu w zbiorniku za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. 1 ml preparatu Iodion powoduje zwiększenie stężenia jodu (I) w 3,8 l wody o 4 ppm. Jeśli początkowe stężenie jodu [I] w akwarium wynosi poniżej 0,06 ppm, stosować preparat raz dziennie do momentu uzyskania pożądanego stężenia, nie przekraczając maksymalnej dziennej dawki w wysokości 5 ml preparatu na każde 94,6 l wody. Następnie dozować preparat raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Dążyć do utrzymania stężenia jodu [I] w zakresie +/– 0,02 ppm. Aby określić wielkość dawkowania preparatu po osiągnięciu pożądanego stężenia jodu [I] w wodzie, dokonywać codziennych pomiarów wielkości poboru pierwiastka w zbiorniku (tzn. mierzyć spadek stężenia jodu), mierząc stężenie jodu [I] w akwarium każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni.

Aby określić dzienną dawkę preparatu (bardziej rekomendowaną niż dawka cotygodniowa), należy:
– obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym (w galonach),
– podzielić dzienny spadek poziomu jodu [I] przez 4,
– pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody), w celu uzyskania wielkości dziennej dawki preparatu w mililitrach, wymaganej do utrzymania stabilnego poziomu jodu [I] w zbiorniku. Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilny poziom jodu [I] w wodzie (a w rezultacie stworzyć bardziej naturalny ekosystem) niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastka w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia. Nigdy nie dopuszczać do przedawkowania preparatu. Poważne przedawkowanie może być szkodliwe dla organizmów morskich i bakterii odpowiedzialnych za filtrację biologiczną.

Uwaga:Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Analiza gwarantowana

Jod (min) 15 000 ppm

Składniki

Woda oczyszczona, jodek potasu, stabilizowany jodek.

Close