pH i alkaliczność

Alkaline8.3-P

Bufor KH w proszku do akwariów morskich i rafowych.

Informacje ogólne

 • Wysokowydajna mieszanka w proszku zwiększająca zasadowość wody.
 • Pomaga utrzymać równowagę pH w zbiorniku poprzez zwiększenie zasadowości wody. Cykliczne stosowanie preparatu zwiększapH do poziomu 8,3 (na tym poziomie pH pozostaje niezmienne, a zwiększa się wyłącznie stopień zasadowości wody).
 • Jest źródłem węglanów stanowiących większość wagową aragonitu ˗minerału wykorzystywanego przez organizmy rafotwórcze do budowy szkieletu rafy koralowej.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.
 • Przed suplementacją zbadać poziom zasadowości w zbiorniku za pomocą dokładnego testu do wody.
 • Nie dodawać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek.

Dostępne opakowania

 • 250 g
 • 500 g
 • 1 kg
 • 4 kg
 • 20 kg

Informacje szczegółowe

Zasadowość, określana również jako twardość węglanowa lub zdolność buforowa, to sposób na określenie równowagi pH w roztworze, np. wodzie akwariowej. Słabe kwasy powstałe wskutek wymiany tlenowej i rozkładu materiału organicznego w zbiorniku wpływają na stopniowe obniżanie zasadowości wody. Niekontrolowanie stopnia zasadowości wody może doprowadzić do sytuacji, w której spadnie on poniżej poziomu krytycznego, co z kolei może wpłynąć na gwałtowne zwiększenie fluktuacji poziomu pH (dzienne wahanie poziomu pH w granicach +/- 0,2 jednostki jest zjawiskiem normalnym w akwariach morskich) i w rezultacie wywołać stres u u żywych stworzeń morskich. Zasadowość ulega również zmniejszeniu wskutek działalności organizmów rafotwórczych, a dokładniej podczas produkcji aragonitu (wagowo składającego się w około 60% z węglanów), dlatego też jest ona bardzo ważnym elementem wpływającym na szybki wzrost tychże organizmów. Utrzymywanie twardości węglanowej w akwariach morskich na poziomie od 7 do 12 dKH (od 2,5 do 4,3 meq/l) pozwoli zasadniczo utrzymać poziom pH w pożądanym przez nas zakresie.

Instrukcja użycia

Informacje podstawowe: Rozpuścić 2 g produktu (około ½ łyżeczki do herbaty) w około 240 ml świeżej wody, tak przyrządzony roztwór stosować na około 76 l wody akwariowej. Wlewać do zbiornika raz na dwa dni lub wedle potrzeb w celu utrzymania stopnia twardości węglanowej wody w zakresie od 7 do 12 dKH. Stosując powyższe zalecenia, 1000 g preparatu wystarczy, aby uzdatnić około 37854 l wody.

Informacje rozszerzone: Przygotować roztwór macierzysty poprzez rozpuszczenie 20 g (około 5 łyżeczek do herbaty) preparatu Alkalin8.3-P w około 240 ml świeżej (najlepiej oczyszczonej) wody. Każdy 1ml roztworu macierzystego zwiększa twardość węglanową 3,8 l wody o 0,36 dKH (0,13 meq/l). [Odniesienie: Każdy 1 g preparatu Alkalin 8.3-P powoduje zwiększenie stopnia zasadowości 3,8 l wody o 6,8 dKH (2,5 meq/l).] Jeśli początkowy poziom zasadowości wody w akwarium jest niższy od 7 dKH (2,5 meq/l), wlewać roztwór macierzysty w maksymalnych proporcjach 10 ml na około 76 l wody dziennie do czasu uzyskania pożądanego stopnia zasadowości. Następnie dozować raz dziennie lub raz na tydzień wedle potrzeb (szczegóły poniżej). Utrzymywać zasadowość wody w zakresie +/- 1 dKH. Po osiągnięciu pożądanego poziomu zasadowości wody, dokonywać pomiarów zasadowości każdego dnia o tej samej porze przez 7-14 dni w celu określenia wielkości wymaganej dawki roztworu. Aby określić dzienną dawkę preparatu (bardziej rekomendowaną niż dawka cotygodniowa) należy: obliczyć całkowitą ilość wody w systemie akwariowym, podzielić dzienny spadek poziomu zasadowości przez 0,36, przyjmując dKH jako jednostkę miary (lub przez 0,13, gdy jednostką miary jest meq/l), a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez ilość wody w zbiorniku wyrażoną w galonach (gdzie 1 galon = 3,8 l wody) w celu uzyskania wielkości dziennej dawki roztworu macierzystego w mililitrach, wymaganej do utrzymania stałego poziomu zasadowości.

Uwaga: Preparat zawiera sole węglanowe i wodorowęglanowe, które są szkodliwe w przypadku połknięcia. W razie połknięcia: podać wodę i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Preparat może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do
spożycia przez ludzi.

Składniki

Nieorganiczne sole węglanowe, wodorowęglanowe, siarczanowe i boranowe.

Close