Mineralizacja wody osmotycznej

Remineraliz-P

Kompleks minerałów przeznaczony do wody poddanej puryfikacji dla zapewnienia optymalnej równowagi mineralnej.

Informacje ogólne

  • Ustanawia optymalną równowagę mineralną w wodzie poddanej oczyszczeniu (np. metodą odwróconej osmozy, procesem dejonizacji, itp.) lub wodzie zbyt miękkiej (np. wodzie ze studni w obszarach zalesionych) w celu umożliwienia użycia jej w słodkowodnych akwariach roślinnych, akwariach wielogatunkowych, a także biotopowych akwariach zamieszkiwanych przez ryby występujące naturalnie w ekosystemach zalesionych i/lub rzecznych.
  • Ustanawia w zbiorniku optymalne proporcje potasu, wapnia i magnezu – pierwiastków kluczowych dla zachowania ogólnego zdrowia u ryb, bezkręgowców i roślin morskich.
    Zawiera śladowe ilości sodu i chlorków dla prawidłowego funkcjonowania procesu osmoregulacji u roślin i ryb.
  • Może być stosowany do ustanowienia korzystnych parametrów wody w akwariach napełnionych wodą oczyszczoną, do uzupełnienia uszczuplonych stężeń minerałów w akwariach, w których rzadko wykonuje się podmianę wody oraz do przywrócenia właściwych parametrów chemicznych wody.

Dostępne opakowania

  • 250 g
  • 500 g
  • 1 kg
  • 4 kg
  • 20 kg

Informacje szczegółowe

Ryby oraz rośliny i bezkręgowce wodne wymagają obecności określonych pierwiastków w wodzie, które umożliwiają zachowanie równowagi osmotycznej i zapewniają prawidłowość funkcji biochemicznych. Elementy te przyczyniają się do zachowania długotrwałego zdrowia tych organizmów i umożliwiają im przeżycie.

Preparat Remineralīz-P w optymalny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na te składniki, a jego kompozycja została opracowana na bazie informacji uzyskanych z najnowszych badań morskich. Należy mieć na uwadze, że takie parametry jak ilość stałych związków rozpuszczonych (TDS) i twardość ogólna (GH) nie mierzą stężenia jonów w roztworze w taki sam sposób, a tym samym nie do końca możliwe jest przeliczanie określonych wartości między nimi.

Twardość ogólna (GH) związana jest z sumą kationów dwuwartościowych w roztworze (np. wapnia i magnezu), podczas gdy ilość stałych związków rozpuszczonych (TDS) odzwierciedla stężenie związków przewodzących w roztworze. Niniejsze informacje mają jedynie charakter poglądowy.

Instrukcja użycia

Zaleca się zapoznanie z odpowiednimi informacjami na temat parametrów chemicznych wody wymaganych przez ryby i/lub rośliny w celu określenia optymalnego zakresu twardości ogólnej (GH) i/lub stężenia stałych związków rozpuszczonych w roztworze (TDS). Przed zastosowaniem preparatu w akwarium, w którym przebywają żywe organizmy, należy najpierw ustanowić odpowiedni poziom pH wody i jej właściwą temperaturę.

Przed uzdatnianiem wody oczyszczonej za pomocą preparatu Remineralīz-P, należy określić jej twardość ogólną (GH) i/lub stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS). Następnie postępować zgodnie z zaleceniami. Nie dodawać nierozrobionego preparatu bezpośrednio do zbiornika. Rozcieńczyć preparat z wodą według podanych wskazówek.

Przygotowywanie wody pod podmianę: Rozpuścić preparat Remineralīz-P w wodzie oczyszczonej lub kranowej w proporcjach 2 g preparatu na każde 18,93 l wody do podmiany. Dokładnie wymieszać aż preparat rozpuści się. Jeśli wyjściowe wartości parametrów GH i TDS wynoszą 0, zastosowanie preparatu zgodnie z powyższymi zaleceniami spowoduje ich podwyższenie do odpowiednio ~2.7 dGH i ~60 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 500 g preparatu pozwala uzdatnić do 4 732 l wody.

Przygotowywanie wody do startu nowego akwarium: Przed umieszczeniem w zbiorniku żywych organizmów, zawsze należy ustanowić odpowiednie parametry wody. W przypadku zakładania akwarium roślinnego i umieszczania roślin w podłożu jeszcze przed całkowitym napełnieniem zbiornika wodą, ustanowić pożądaną twardość ogólną (GH), twardość węglanową (KH), pH i temperaturę wody w oddzielnym naczyniu (np. w dużym, czystym kuble) przed dodaniem jej do zbiornika. Nie wlewać wody oczyszczonej do zbiornika a następnie dokonywać próby dostosowania jej parametrów chemicznych, gdyż takie działanie może być stresogenne dla roślin.

W celu określenia dawki preparatu Remineralīz-P niezbędnej do ustanowienia pożądanych wartości GH lub TDS dla danej ilości wody, należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zaawansowane stosowanie preparatu: 1 g preparatu Remineralīz-P zwiększa twardość ogólną (GH) i stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS) w 3,785 l wody odpowiednio o 6,7 dGH i 150 ppm. Aby uzyskać określoną wielkość GH i/lub TDS należy: podzielić liczbę wyrażającą pożądaną zmianę wartości GH przez 6,7 (lub przez 150 w przypadku pożądanej zmiany wartości TDS), a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez pojemność wody netto (wyrażoną w galonach amerykańskich, gdzie 1 galon = 3,785 l) w zbiorniku. Przykład: Jeśli wartość GH w 56,78 l wody (15 galonach) ma być zwiększona o 5 dGH, należy zastosować 11,2 g preparatu Remineralīz-P (5 ÷ 6,7 = 0,75 g na galon; 0,75 g na galon x 15 galonów = 11,2 g).

Uwaga: Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Sole siarczanowe potasu, wapnia i magnezu, chlorek sodu.

Close