Kleje do korali

R.E.E.F. Fuze

Cyjanoakryl fluorescencyjny do propagacji koralowców, parzydełkowców z rzędu Zoanthid oraz ukwiałów grzybowych.

  • Profesjonalny klej stosowany w hodowli i propagacji koralowców.
  • Doskonale nadaje się do wiązania koralowców twardych i miękkich, parzydełkowców z rzędu Zoanthid, ukwiałów grzybowych oraz innych parzydełkowców żyjących samotnie lub w koloniach z podstawkami pod korale i szczepki w formie dysków (np. takich produktów firmy Brightwell Aquatics jak: HexiDiscs i HemiXSpheres), żywymi skałami lub innymi nieruchomymi obiektami. Superprzyczepność do gładkich (nieporowatych) powierzchni.
  • Posiada właściwości fluorescencyjne w świetle ultrafioletowym (w źródłach światła aktynicznego), dzięki czemu pozwala zlokalizować miejsca wyłożone klejem. Stopniowe zanikanie efektu fluorescencyjnego wskazuje na wzrost i rozwój tkanek koralowców na obszarach łączenia.
  • Czas klejenia wynoszący około 30 sekund wystarcza do zapewnienia optymalnej przyczepności łączonych obiektów. Wiąże się i tężeje w ciągu 24 godzin.
  • Stosowany zgodnie z zaleceniami jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich koralowców i organizmów zamieszkujących akwaria morskie.
  • Wyprodukowany w USA. Produkt nie pochodzi z importu.

UWAGA: BŁYSKAWICZNY KLEJ SZYBKOSCHNĄCY TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI. UWAGA: PRODUKT MOŻE BŁYSKAWICZNIE SKLEIĆ SKÓRĘ, OCZY I USTA.
Unikać kontaktu ze skórą. Przed użyciem założyć ubranie, okulary i rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w miejscach z odpowiednim dostępem do powietrza.  Unikać długotrwałego wdychania oparów. W razie kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Zawiera alfa-cyjanoakrylan etylu i ciecze palne. W razie zamiaru długotrwałego przechowywania produktu, zaleca się umieszczenie go w warunkach chłodniczych.

Instrukcje dot. stosowania produktu:

Osuszyć powierzchnie, które mają być ze sobą łączone. Nałożyć niewielką ilość preparatu R.E.E.F. Fuze na jedną z klejonych powierzchni, a następnie lekko docisnąć obie powierzchnie do siebie i przytrzymać przez 10-30 sekund. Połączone w ten sposób ze sobą elementy mogą być umieszczone w akwarium od razu po zaschnięciu kleju. Natychmiast po użyciu produktu, zastosować nową nakrętkę na butelkę. Stosowanie odpowiednich narzędzi sanitarnych oraz przeszczepianie korali we właściwych warunkach wpływa na polepszenie rezultatów propagacji. Zaleca się dokładne oczyszczenie i osuszenie narzędzi przed każdym zabiegiem oraz noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej zabezpieczającej ręce i oczy podczas obchodzenia się z parzydełkowcami.

Akronim „R.E.E.F.” powstał ze słów „Responsible”, „Ecologically-Ethical” oraz „Fragging” i oznacza „odpowiedzialne i ekoetyczne fragowanie”. Jako propagatorzy naturalnych ekosystemów morskich poprzez etyczne praktyki hodowli i prowadzenie akwariów rafowych, a także promotorzy idei odpowiedzialnego doboru organizmów zamieszkujących akwarium oraz tworzenia im optymalnych warunków do życia, firma Brightwell Aquatics wierzy, że uratowanie wielu gatunków zwierząt zależy od tych ludzi, którzy najlepiej rozumieją ich potrzeby: profesjonalnych akwarystów oraz akwarystów-hobbystów.  Firma Brightwell Aquatics zachęca wszystkich akwarystów prowadzących zamknięte morskie systemy akwarystyczne do propagacji korali, hodowania morskich ryb ozdobnych oraz udzielania, w miarę możliwości, pomocy i wsparcia osobom prywatnym i firmom zaangażowanym w tego typu działania.  Utrzymywać systemy rafowe wolne od patogenów, kierując się zdrowym rozsądkiem podczas zakupów lub wymiany korali. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pozyskane korale są zainfekowane, zanurzyć je w preparacie MediCoral.

Zawartość: 30 ml

Produkt opracowany i wyprodukowany w USA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 Brightwell Aquatics, Elysburg, PA. www.brightwellaquatics.com

Close