Zawiesiny planktonu

PhytoChrom

Zawiesina fitoplanktonu w rozmiarze 1-30 µm, przeznaczona dla miękkich koralowców, SPS, małży, gąbek oraz innych filtratorów.

Informacje ogólne

 • Źródło fitoplanktonu w rozmiarze od 1 do 30 µm.
 • Idealny rozmiar pokarmu dla wielu miękkich koralowców, koralowców SPS, małży, gąbek, osłonic, rurówek, mszywiołów, larw skorupiaków oraz narybku.
 • 1 ml preparatu dostarcza ponad 200 milionów komórek fitoplanktonu.
 • Nie wymaga chłodzenia.
 • Formuła wzbogacona o unikalne źródło aminokwasów wzmacniające wybarwienie bezkręgowców.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

 • 125 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 2 l
 • 20 l

Informacje szczegółowe

PhytōChrōm to skoncentrowany pokarm w postaci zawiesiny składającej się z sześciu różnych gatunków alg morskich w rozmiarze od 1 do 30 µm. Algi te charakteryzują się zróżnicowanym profilem odżywczym, są bogatym źródłem wielu kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-3 (EP, ARA i DHA), a także chlorofilu, pigmentów karotenoidowych, witamin, minerałów i wielu cennych aminokwasów. Szczególną wartość mają zawarte w pokarmie kwasy tłuszczowe omega-3 oraz pigmenty, gdyż jak wykazały badania, odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i właściwego wybarwienia filtratorów i organizmów planktonożernych.

Z uwagi na swój rozmiar, zawarte w pokarmie algi zaliczane są do trzech grup planktonu: pikoplanktonu (rozmiar od 0,2 do 2,0 µm), nanoplanktonu (rozmiar od 2,0 do 20,0 µm) i mikroplanktonu (rozmiar od 20,0 do 200,0 µm). Ich zróżnicowany rozmiar doskonale nadaje się do karmienia wielu gatunków miękkich koralowców (zwłaszcza tych, które posiadają krótkie czułki) oraz małży, gąbek, osłonic (żachw), rurkowców (z gatunku Spirobranchus giganteus, z rodziny Sabellidae, itp.), mszywiołów, larw bezkręgowców (np. larw wielu skorupiaków i małży) oraz narybku. Chętnie pobierany przez koralowce LPS jak Acanthastrea sp., Blastomussa sp. itp.

Formułę PhytōChrōm można stosować w połączeniu z innymi pokarmami na bazie zawiesiny zawierającej plankton w celu zapewnienia filtratorom i planktonożercom kompleksowego pożywienia w różnych rozmiarach.

Pokarm PhytōChrōm nie wymaga chłodzenia, jednakże przechowywanie go w chłodnym i zacienionym miejscu pozwala na dłużej zachować właściwości obecnych w nim witamin. Przechowywanie produktu w warunkach chłodniczych wydłuża jego okres trwałości.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Przed podaniem pokarmu wyłączyć odpieniacz białek oraz inne mechaniczne urządzenia filtrujące. Urządzenia można uruchomić ponownie po 10-15 minutach od momentu zakończenia karmienia.

Karmienie indywidualne (wariant zalecany): może być przeprowadzane z użyciem długiej i sztywnej rurki przewodzącej powietrze, plastikowej strzykawki, pipetki, zakraplacza lub podobnego przyrządu. Wlać 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) do niewielkiego pojemnika i zassać porcję pokarmu za pomocą przyrządu do karmienia. Następnie powoli opróżniać zawartość przyrządu nakierowując go na organizm docelowy z odległości ok. 5-10 cm. Powtórzyć powyższe kroki w zależności od potrzeb. W przypadku nabierania pokarmu bezpośrednio z butelki, przed umieszczeniem w niej przyrządu do karmienia, przepłukać (zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz) tę część przyrządu, która miała kontakt z wodą akwariową. Niewykonanie tej czynności zanieczyści produkt i spowoduje jego szybszy rozkład.

Karmienie zbiorcze: Stosować nie więcej niż 5 ml formuły na 189 l wody w akwarium, w miejscu wzmożonego ruchu wody, raz dziennie przez okres 4 tygodni. Po upływie tego czasu, dawkę można stopniowo zwiększać wedle potrzeb.

Uwaga: Przez pierwsze 4 tygodnie, nie przekraczać maksymalnej dziennej dawki 5 ml pokarmów w postaci płynnej zawiesiny na każde 189 l wody w akwarium. Po tym czasie, dawkę można stopniowo zwiększać wedle potrzeb. Rozpoczęcie stosowania produktu od małych dawek i stopniowe ich zwiększanie wraz z upływem czasu spowoduje, że filtratory biologiczne w zbiorniku będą miały czas, aby swobodnie przyzwyczaić się do zwiększającej się ilości składników pokarmowych w wodzie. Pozwoli to uniknąć ewentualnego pogorszenia się jakości wody.

Pokarmy planktoniczne w postaci zawiesiny (jak np. PhytōChrōm) najlepiej stosować do indywidualnego karmienia konkretnych bezkręgowców w zbiorniku, gdyż taki rodzaj karmienia sprawia, że przeważająca większość pokarmu jest spożywana przez organizmy docelowe, zgodnie z naszą intencją, nie zanieczyszczając tym samym medium filtracyjnego czy, w sposób pośredni, nie wpływając na pogorszenie jakości wody (co zdarza się często w przypadku karmienia zbiorczego, gdy ciekła zawiesina pokarmowa zostaje rozproszona przez strumień wody po całym zbiorniku).

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Wilgotność (maksymalnie) 97,10%, białka surowe (minimum) 0,45%, tłuszce surowe (minimum) 0,23%, błonnik surowy (minimum) 0,85%, popiół (maksymalnie) 3,10%.

Składniki

Woda oczyszczona, Haematococcus sp., Nannochloroposis sp., Tetraselmis sp., Isochrysis sp., Pavlova sp., Thalassiosira sp., kwas askorbinowy, kwas cytrynowy.

Close